ჟურნალი ავერსი

2019 №5 (166)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
ჰიალურონის მჟავა,                                
ჯეინ გუდალი.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის