კონტაქტი

მოგვწერეთ შეტყობინება

ავერსი-ფარმა

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 148
info@aversi.ge
ტელ: 2-987-860; ფაქსი: 2-911-906
საინფორმაციო სამსახური
medicines@aversi.ge
2-967-227; 2-900-800; 2-250-099

იხილეთ აფთიაქების რუკა
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

hr@aversi.ge, 2-910-238

მომარაგების განყოფილება

logistics@aversi.ge, 2-987-860 (115)

რეალიზაციის განყოფილება

sales@aversi.ge, 2-987-860 (232)

რეკლამისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

pr@aversi.ge, 2-987-860 (141), 2-987-860 (162)

შიდა აუდიტის სამსახური 

internal.audit [at] aversi.ge

2-987-860 (124), 2-508-005 (1203)
კონფიდენციალური ფორმა –>