ჟურნალი ავერსი

2019 N6 (167)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
რუჯი უმზეოდ,                                
იდეალური წარბები.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის