ჟურნალი ავერსი

2019 N3 (164)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
ფაქტები მენსტრუაციის შესახებ,                                
დეზინფექცია ავადმყოფობის შემდეგ.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის