ტენდერი

სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N7) აცხადებს ტენდერს ჰემოდიალიზის აპარატების შესყიდვის შესახებ (შესასყიდი საქონლის რაოდენობა და მახასიათებლები მოცემულია დანართში N1 (ტექნიკური მოთხოვნები) და დანართში N2 (პრეტენდენტის წინადადება)

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში


შპს “ავერსის კლინიკა” აცხადებს ტენდერს გათბობა–გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემების მოწყობის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3


შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს ღია ოპერაციების ICG ფლუორესცენციის გამოსახულებაზე დაფუძნებული ვიზუალიზაციის სისტემის შესყიდვის თაობაზე

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3