ტენდერი

შ.პ.ს. “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს ქ. თბილისში, ჭირნახულის ქ. #14-ში მდებარე შპს „ავერსი-ფარმას“ საბითუმო საწყობში შტაბელერის შესყიდვის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3


შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს დიზელ–გენერატორების შესყიდვის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2