ტენდერი

შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ აცხადებს ტენდერს ქ. თბილისში, აკ. წერეთლის გამზ. #138-ში არსებული კლინიკის გათბობა, გაგრილების, სავენტილაციო დანადგარების შესყიდვის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

 


შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ აცხადებს ტენდერს ქ. თბილისში, აკ. წერეთლის გამზ. #138-ში არსებული კლინიკის გათბობა, გაგრილების, სავენტილაციო და სადრენაჟო სისტემის პროექტირების  შესრულების თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ დანართი 4

იხილეთ დანართი 5