ტენდერი

შ.პ.ს. “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს სააფთიაქო ქსელში (თბილისი და რეგიონები) ცეცხლმაქრების შეძენის და გადამუხტვის მომსახურების გაწევის თაობაზე

 

იხილეთ განცხადება

 


შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ აცხადებს ტენდერს დიზელ–გენერატორის შესყიდვის თაობაზე

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ დანართი 4


შპს „ავერსი-ფარმა“ აცხადებს ტენდერს სერვერული აპარატურის შესყიდვაზე 

 

იხილეთ განცხადება

 


შ.პ.ს. “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს სააფთიაქო ქსელში (თბილისი და რეგიონები) გარე სარეკლამო აბრის, შიდა სარეკლამო მასალის დამზადების და სარემონტო სამუშაოების გაწევის თაობაზე 

 

იხილეთ განცხადება

 


 შ.პ.ს. “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს სააფთიაქო ქსელში (თბილისი და რეგიონები) ვიტრინების წმენდის მომსახურების გაწევის თაობაზე 

 

იხილეთ განცხადება

 


შპს „ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს სააფთიაქო ქსელში (ქ. თბილისი და რეგიონები) ავეჯის დამზადება–მონტაჟის თაობაზე

 

იხილეთ განცხადება