ტენდერი

 შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს ლაბორატორიის ავტომატიზაციის სისტემის შეძენასა და მომსახურებაზე 

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3