ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს 1ც. 3.0 ტესლა და 2ც. 1.5 ტესლა მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფების შესყიდვის თაობაზე 

  

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1.1

იხილეთ დანართი 1.2

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N5; საკადასტრო კოდი: 01.13.02.007.022) სტატიკური ელექტრომაგნიტური მოწყობილობის (სატრანსფორმატორო ქვესადგურის) შესყიდვის შესახებ. შესასყიდი სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ტექნიკური დავალება და მახასიათებლები მოცემული დანართში N1. 

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში

 


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N5) ექოსკოპიის აპარატის შესყიდვის შესახებ, ბრაქითერაპიისათვის, სატენდერო განცხადების დანართში N1 მოცემული სპეციფიკაციების მიხედვით. 

  

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში

 


შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს ოფთალმოლოგიური აღჭურვილობის შესყიდვის  თაობაზე

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1.1

იხილეთ დანართი 1.2

იხილეთ დანართი 1.3

იხილეთ დანართი 1.4

იხილეთ დანართი 1.5

იხილეთ დანართი 1.6

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3