ტენდერი

შპს „ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს სააფთიაქო ქსელში(ქ. თბილისი და რეგიონები) ლითონის ავეჯის რეკონსტრუქციის და განათების მონტაჟის თაობაზე

სატენდერო წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 08 ოქტომბერი 16:00 საათი www.etenders.ge -ს საშუალებით. 

იხილეთ განცხადება

დანართი N1 

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3


 

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს  ვებ-გვერდის დამზადების თაობაზე

იხილეთ განცხადება  
შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს სისხლის გაზებისა და ელექტროლიტების

განმსაზღვრელი სისტემის შესაძენად

სატენდერო წინადადებების მიღების ბოლო ვადა არის 2021 წლის 1 სექტემბერი

იხილეთ განცხადება

დანართი N1 

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3


 

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს ავტომატური კოაგულაციური სისტემის შესაძენად

სატენდერო წინადადებების მიღების ბოლო ვადა არის 2021 წლის 16 აგვისტოს, 15:00 სთ–მდე

იხილეთ განცხადება

დანართი N1 

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3


შ.პ.ს.  ,,ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს შპს ავერსი-ფარმას საკუთრებაში არსებულ ფართებზე გაკაფვა-გასუფთავების თაობაზე

სატენდერო წინადადებების მიღების ბოლო ვადა არის 2021 წლის 06 აგვისტო, 16:00 საათი

იხილეთ განცხადება

დანართი N1 

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3


 

შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ აცხადებს ტენდერს აუდიომეტრისა და ტიმპანომეტრით აუდიომეტრის შესყიდვის თაობაზე.

აუდიომეტრის და ტიმპანომეტრით აუდიომეტრის  ტექნიკურიდავალება/მახასიათებელი მოცემულია დანართში #1.1. და დანართში #1.2.

პრეტენდენტებმა საჭიროა სატენდერო წინადადებები წარადგინონ ელექტრონულად etenders.ge-ს საშუალებით, 2021 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით, 15.00 სთ–მდე;  ლინკი

შენიშვნა: ტენდერი ტარდება „1 კონვერტის პრინციპით“, რომელიც არ ითვალისწინებს ვაჭრობის ეტაპს, შესაბამისად პრეტენდენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო წინადადებაში უნდა მიეთითოს მათ მიერ გასაწევი მომსახურების საბოლოო ღირებულება.

იხილეთ განცხადება

დანართი N1 

დანართი N1.2

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  

აცხადებს ტენდერს ღრმა ყინვის მაცივრის შესყიდვის შესახებ, წარმოდგენილი ტექნიკური მოთხოვნების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:

წინადადების მიღება დასრულდება: 2021 წლის 24 ივლისის 16:00 საათი

იხილეთ განცხადება

დანართი N1 

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

ხელშეკრულების ნიმუში 


 

სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  

აცხადებს ტენდერს კომპიუტერული ტომოგრაფიის აპარატის კონტრასტის შესაყვანი ინჟექტორის შესყიდვის შესახებ, წარმოდგენილი ტექნიკური მოთხოვნების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:


იხილეთ განცხადება

დანართი N1 

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

ხელშეკრულების ნიმუში 


შპს „ავერსის კლინიკა“აცხადებს ტენდერს კომპიუტერის კომპლექტის შესყიდვის თაობაზე


იხილეთ განცხადება

დანართი N1 

იხილეთ დანართი N2

 


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ აცხადებს ტენდერს კლინიკის შესასვლელების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ

წარმოდგენილი ტექნიკური მოთხოვნების (იხ. დანართი N1-დანართი N1.1) შესაბამისად:

განხადების მიღების ვადა : 2021 წლის 12 ივლისი

კონფიდენციალურობ

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

დანართი N1 ტექნიკური დავალება excel 

დანართი N1-1 ტექნიკური დავალება excel 

ხელშეკრულების ნიმუში


შ.პ.ს.  “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს სასერვერო ოთახისთვის კონდენციონერის შესყიდვის თაობაზე 

წარმოდგენილი ტექნიკური მოთხოვნების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:

განხადების მიღების ვადა : 2021 წლის 07 ივლისი

სასერვერო 

დანართი N1 ტექნიკური დავალება excel 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4 


 

სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ აცხადებს ტენდერს კლინიკის მე–2 სართულის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ, შემდეგი პირობებით:

 

წარმოდგენილი ტექნიკური მოთხოვნების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:

კონფიდენციალურობ

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

დანართი N1 ტექნიკური დავალება excel 

ხელშეკრულების ნიმუში