ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების შესრულებისათვის პირის შერჩევის მიზნით

  

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4

 


შპს “ავერსის კლინიკა” აცხადებს ტენდერს სამშენებლო/სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე, წინამდებარე განცხადებაზე თანდართული ნახაზების/პროექტის შესაბამისად

  

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2