ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს სტაციონარული კატლაბის შესყიდვის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3 


შპს “ავერსის კლინიკა” აცხადებს ტენდერს გათბობა–გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემების მოწყობის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4