ტენდერი

 

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს რადიოტალღური დანის შესყიდვის  თაობაზე  

განცხადება

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

დანართი N1 ტექნიკური დავალება excel


 

 

 

შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ აცხადებს ტენდერს კონდიციონერების შესყიდვის თაობაზე.

 ტენდერი კონდენციონერის შესყიდვაზე 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3 

იხილეთ დანართი N-4 შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს კაფეტერიის მიშენება/რეკონსტრუქციის სამუშაოების  შესრულებისათვის პირის შერჩევის მიზნით

 

განცხადება

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4

იხილეთ კაფეტერია


შ.პ.ს.  “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს კონტროლის მაგიდის შესყიდვის თაობაზე   

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3 


შპს “ავერსის კლინიკა” აცხადებს ტენდერს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე, წინამდებარე განცხადებაზე თანდართული ნახაზების/პროექტის შესაბამისად

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ პროექტები

იხილეთ ხარჯთაღრიცხვები


 შპს „მედკაპიტალი“ აცხადებს ტენდერს იმუნოლოგიური ანალიზატორის შესყიდვის თაობაზე

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4