ტენდერი

სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს PET/CT–ის კაბინეტის მოწყობისათვის საჭირო სხვადასხვა საქონლის შესყიდვის შესახებ. შესასყიდი საქონლის დასახელება, ჩამონათვალი და რაოდენობა წარმოდგენილია დანართში N1

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N5) შემდეგი ლოტებით წარმოდგენილი ობიექტების შესყიდვის შესახებ:

ლოტი N1:სარეკლამო ბილბორდი, ღობის მოწყობის სამუშაოები დანართი N1–ით განსაზღვრული სპეციფიკაციების მიხედვით;

ლოტი N2: სარეკლამო ბილბორდი, ღობის მოწყობის სამუშაოები დანართი N2–ით განსაზღვრული სპეციფიკაციების მიხედვით.

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ დანართი 4

იხილეთ დანართი 5

იხილეთ დანართი 6

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში

 


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს ფერადი ლაზერული პრინტერის, რომელიც განკუთვნილია CT და MRT ფირების საბეჭდად და CT და MRT ფირების საბეჭდი პრინტერის პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვის შესახებ, წარმოდგენილი ტექნიკური მოთხოვნების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში

 


შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს ოფთალმოლოგიური საოპერაციო მაგიდის, დეფიბრილატორის, ანგიოგრაფის კონტრასტისა და ჰოლტერის შესყიდვის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1.1

იხილეთ დანართი 1.2

იხილეთ დანართი 1.3

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N5; საკადასტრო კოდი: 01.13.02.007.022)ვენტილაცია–კონდიცირების სისტემის შესყიდვის და მონტაჟის შესახებ, განცხადებაზე თანდართული ნახაზებისდა სხვა დოკუმენტების მიხედვით.

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში

იხილეთ გათვლები

მითითება პრეტენდენტს