ჟურნალი ავერსი

2019 №4 (165)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
ლაქები ქსოვილზე,                                
ხავერდოვანი კანის ეფექტი.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის