ჟურნალი ავერსი

2017 N2 (141)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
ვიბრუნებთ ფორმას,                                
ვარჩევთ თმის უთოს,         
ფოტო შპალერი.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის