ჟურნალი ავერსი

2015 N2 (119)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
სურნელოვანი საკაზმი,

გარდამავალი სეზონის ჩაცმულობა,
როგორ წავიკითხოთ ეტიკეტი.

“ავერსი” ჟურნალია, რომელიც სჭირდება ყველას.
იკითხეთ “ავერსი” და იყავით ჯანმრთელნი!