ჟურნალი ავერსი

2018 N9 (159)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
თვალებმა რომ არ გაგვცეს,                                
სახის მოვლა კორეულად.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის