ჟურნალი ავერსი

2017 №9 (148)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
შევარჩიოთ განათება,                                
საქსოვი ძაფები,         
შპალერი.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის