ჟურნალი ავერსი

2007 N11 (39)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:

თმა სიჯანსაღით რომ ბრწყინავდეს,                                
ცივი ტენდენციები,         
ვიზრუნოთ წელზე.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის