დისტრეპტაზა 2გ #6სუპოზ.რექტ.

დისტრეპტაზა 2გ #6სუპოზ.რექტ.

55.65 ლარი 50.36 ლარი
ქვეყანა: პოლონეთი
მწარმოებელი: ბიომედ პოლონეთი
ჯენერიკი - შეადარეთ ანალოგები: Streptodornasum,Streptokinasum
გაცემის ფორმა: II ჯგუფი რეცეპტული
კოდი: 67127
გააზიარე:

დისტრეპტაზა 2გ

1. სამკურნალო საშუალების დასახელება საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელების მითითებით, თუ მწარმოებელი (განმცხადებელი) იყენებს საერთაშორისო არაპეტენტირებელი დასახელებისაგან განსხვავებულ სახელწოდებას, ან იმ შემთხვევაში, თუ სამკურნალო საშუალება მხოლოდ ერთ აქტიურ ინგრიდიენტს შეიცავს.

დისტრეპტაზა®
DISTREPTAZA®
სტრეპტოკინაზა + სტრეპტოდორნაზა 
Streptokinaza + Streptodornaza
 
2. სამკურნალო საშუალების დოზა, თუ სამკურნალო საშუალება გამოდის რამდენიმე სამკურნალო ფორმით და (ან) სამკურნალო ფორმებით, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება მოქმედებით (ახალშობილები, ბავსვები, მოზრდილები), რაც მითითებულია სამკურნალო საშუალების სავაჭრო დასახელების გვერდით.
distreptaza® (15 000 სე + 1250 სე)
ერთი სუპოზიტორია (2 გ) შეიცავს სტრეპტოკინაზას (Streptokinasum) 15000 სე, სტრეპტოდორნაზას (Streptodornasum) 1250 სე.
 
3. სამკურნალო ფორმის დასახელება
რექტალური სუპოზიტორიები
 
4. მზა სამკურნალო ფორმის მოკლე დახასიათება, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების ჩათვლით (ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს მწარმოებლის ხარისხის კონტროლის ნორმატიულ დოკუმენტის კარს „აღწერა“).
ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები:
კონუსის ან „ტორპედოს“ ფორმა წვეტიანი წვერით. მოთეთრო-მოკრემისფრო ფერის. შენახვისას სუპოზიტორიები ინარჩუნებენ სწორ ფორმას, გლუვ ზედაპირს, მათზე არ წარმოიქმნება ბზარები ან მექანიკური დაზიანებები. სუპოზიტორიები წარმოადგენენ ერთფეროვან და ერთგვაროვან მასას, სიგრძივი ჭრილის ზედაპირი არის ერთიანი, ლაქების, კონგლომერატების და ჰაერის ბუშტუკების გარეშე.
სუპოზიტორიები მექანიკურად სათანადოდ მდგრადები არიან, რაც იცავს მათ დეფორმაციისგან დაფასოების, ტრანსპორტირტების და გამოყენების დროს. 
სუპოზიტორიები სათანადოდ მყარები არიან, რაც დასტურდება სიმტკიცის ტესტებით.  
სუპოზიტორიები პასუხობენ შემდეგ მოთხოვნებს:
• ცალკეული სუპოზიტორიის მასის ერთგვაროვნება - სუპოზიტორიის საშუალო მასა არის საშუალო მასის ± 0.5%-ის ფარგლებში. 20 გამოკვლეული სუპოზიტორიიდან მხოლოდ ორის მასა შეიძლება აღემატებოდეს მაქსიმალურ ზღვრულ მონაცემებს, მაგრამ არა უმეტეს ორჯერ.
• სუპოზიტორიის სრული დეფორმაციის დრო - სუპოზიტორიის დეფორმაციის დრო შეადგენს არა უმეტეს 30 წთ-ს 37°C ტემპერატურაზე, ხოლო დროის სხვაობა სხვადასხვა გაზომვებს შორის არ უნდა აღემატებოდეს ± 10%-ს.
• დაშლის დრო - სუპოზიტორიის დაშლის დრო არის არა უმეტეს 30 წთ 37°C ტემპერატურაზე.
• სამკურნალო ნივთიერების შემცველობა: სტრეპტოკინაზას შემცველობა არის შემდეგ ფარგლებში: 15.000 ± 10%  SK / 1 სუპოზიტორია, სტრეპტოდორნაზას შემცველობა ერთ სუპოზიტორიაში არის 1250 საზომ ერთეულიდან 20.000 საზომ ერთეულამდე SD.  
• სტრეპტოლიზინი О-ს (SLO) კონტამინაციის შემცველობა - 1 სუპოზიტორია არ უნდა შეიცავდეს SLO-ს 10 ერთეულზე მეტს, SK-ს 1000 საზომ ერთეულზე გადაანგარიშებით.  
• ცილის შემცველობა შეადგენს 1-2 მგ-ს ერთ სუპოზიტორიაში.
• 1 გ შეიცავს არა უმეტეს 103 კოლონიის წარმომქმნელ ბაქტერიებს (CFU), არა უმეტეს 102 კოლონიების წარმომქმნელ სოკოებს, არ შეიცავს Staphylococcus aureus-ს, Pseudomonas aeruginosa-ს, Escherichia coli-ს, Salmonellа-ს, ასევე არ შეიცავს Enterobacteriaceae-ს ოჯახის ბაქტერიებს და სხვა გრამუარყოფით ჩხირებს. 
აქტიური ნივთიერებები თანაბრად არის განაწილებული სუპოზიტორიის ლიპოფილურ ფუძეში, რომელიც შედგება ნეიტრალური ცხიმებისა და თხევადი პარაფინისაგან.
 
5. სამკურნალო საშუალების შემადგენლობა, მისი მოქმედი ნივთიერების აღნიშვნით საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელების სახით და მისი რაოდენობრივი შემცველობა ერთ დოზაში ან ერთ შეფუთვაში, დამხმარე ნივთიერებების ჩამონათვალი. 
ნივთიერების დასახელება რაოდენობა დოზირების ერთეულში / 1 სუპოზიტორია
ნივთიერებების ფუნქციები
სტრეპტოკინაზა + სტრეპტოდორნაზა 15.000 სე ± 10%
1.250 სე – 20.000 სე აქტიური ნივთიერებები
თხევადი პარაფინი
(პარაფინის ზეთი) 0.16 გ დამხმარე ნივთიერება
ნეიტრალური ცხიმი
ვიტეპსოლი Н15 1.84 გ დამხმარე ნივთიერება
 
6. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ ფარმაკოთერაპიულ ჯგუფს მიეკუთვნება  სამკურნალო საშუალება ან მისი ფარმაკოლოგიური მოქმედება პაციენტისათვის გასაგები ტერმინოლოგიით.
ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: სტრეპტოკინაზა, რთული მედიკამენტები, ათქ-კოდი В06АА55.
 
7. ინფორმაცია სამკურნალო საშუალების ჩვენებების შესახებ იმ დაავადებების და მდგომარეობების ჩამონათვალით, როდესაც იგი გამოიყენება.
distreptaza® სუპოზიტორიების სახით გამოიყენება მოზრდილებში შემდეგი დაავადებების სამკურნალოდ:
1. საშვილოსნოს დანამატების ქრონიკული ანთება.
2. მცირე მენჯის ორგანოების პოსტოპერაციული ინფილტრაციული დაზიანებები.
3. საშვილოსნოს ლორწოვანი გარსის ანთება.
4. მწვავე და ქრონიკული მიმდნარეობის ბუასილი.
5. პერირექტალური აბსცესი  და ფისტულა გავრცელებული ანთებითი ინფილტრატით.
6. ჩირქოვანი კაუდალური კისტები.
distreptaza® სუპოზიტორიების სახით შეიცავს ორ მოქმედ სუბსტანციას: სტრეპტოკინაზას და სტრეპტოდორნაზას.
სტრეპტოკინაზა სუპოზიტორიების სახით არის ადამიანის სისხლში არსებული პროენზიმის - პლაზმინოგენის აქტივატორი. პლაზმინოგენი სტრეპტოკინაზას მოქმედების შედეგად გადადის პლაზმინში, რომელსაც ადამიანის სისხლის კოაგულატორების გახსნის უნარი გააჩნია.  
სტრეპტოდორნაზა ენზიმია, რომელსაც ნუკლეოპროტეინების წებოვანი მასების, ნეკროზული უჯრედების ან ჩირქის გახსნის უნარი აქვს. ამავე დროს, იგი არ მოქმედებს ცოცხალ უჯრედებზე და მათ ფიზიოლოგიურ ფუნქციებზე.  
distreptaza® სუპოზიტორიების სახით გამოიყენება როგორც დამოუკიდებელი, ისე დამხმარე მედიკამენტი, რომელიც თავისი მოქმედებით აძლიერებს ანტიბიოტიკების ან ქიმიოთერაპიული პრეპარატების შეღწევას ანთების კერაში.
პრეპარატი ამცირებს სუბიექტურ შეგრძნებებს და მრავალჯერად ამცირებს განკურნების პერიოდს.
 
8. ინფორმაცია სამკურნალო საშუალების სწორი გამოყენების შესახებ, მათ შორის, უკუჩვენებები, გაფრთხილებები, ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან და სხვა სახის ურთიერთქმედებები (თამბაქოსთან, ალკოჰოლთან, საკვებ პროდუქტებთან), რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს სამკურნალო საშუალების მოქმედებაზე, განსაკუთრებული მითითებები სამკურნალო საშუალების გამოყენების შესახებ.  
ბლისტერიდან ამოღების შემდეგ სუპოზიტორია უნდა შეიყვანოთ ღრმად სწორ ნაწლავში. 
გამოუყენებელი პროდუქტი ან მისი ნარჩენები უნდა განადგურდეს ადგილობრივი წესების მიხედვით.
გამოყენების უკუჩვენებებია ალერგია კომპონენტების მიმართ, ჰემორაგიული დიათეზი. დაუშვებელია პროდუქტის შეხება ჭრილობაზე, რომელიც დაფარულია ქერქით ან  ჭრილობაზე, რომელზეც ახალი დადებული ნაკერებია, რადგან შეხებისას შეიძლება მოხდეს ნაკერების დასუსტება და ჭრილობიდან სისხლდენის განვითარება.
არ გამოიყენოთ ანტიკოაგულანტებთან ერთად, რადგან შესაძლებელია ადგილობრივი სისხლდენის განვითარება.
პრეპარატი აძლიერებს ანტიბიოტიკების ან ქიმიოთერაპიული პრეპარატების შეღწევას ანთების კერაში.
თუ თქვენ გამოიყენებთ სხვა სამკურნალო საშუალებებს, აუცილებლად აცნობეთ ამის შესახებ თქვენ მკურნალ ექიმს!
დისტრეპტაზით მკურნალობის პერიოდში ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ სხვა სამკურნალო საშუალებები, მათ შორის ურეცეპტო. არაკონტროლირებადმა მკურნალობამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს თქვენ ჯანმრთელობას.
 
9. ინფორმაცია სხვადასხვა კატეგორიის პაციენტებში (ბავშვები, ორსულები ან მეძუძური ქალები, ხანდაზმულები, სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე პაციენტები)  სამკურნალო საშუალების გამოყენების თავისებურებების შესახებ. 
distreptaza® სუპოზიტორიების სახით არ გამოიყენება ორსულებში, ასევე ძუძუთი კვების დროს.
 
10. ინფორმაცია პრეპარატის მოქმედების შესახებ ადამიანის ქცევაზე, ავტომობილის  ან მექანიზმების მართვის უნარზე (აუცილებლობისას).
distreptaza® არ იწვევს ფსიქიკური შესაძლებლობების დაქვეითებას, არ მოქმედებს მექანიკური საშუალებების მართვის და მექანიკური დანადგარების მომსახურების უნარზე.
 
11. ინფორმაცია დამხმარე ნივთიერებების შესახებ, რომლებიც მნიშვნელოვანია სამკურნალო საშუალების გამოყენების უსაფრთხოებისა და ეფექტურობისათვის.
სუპოზიტორიების დასამზადებლად გამოიყენება სანთელი, რომლის შემადგენლობაში შედის შემდეგი ნივთიერებები:
- ნეიტრალური ცხიმი (ვიტეპსოლი Н15),
- თხევადი პარაფინი (პარაფინის ზეთი).
ვიტეპსოლი Н15 (ნეიტრალური ცხიმი, Adept neutralis, Adept solidus) წარმოადგენს ნეიტრალურ ცხიმს, რომლისგანაც სედგება სუპოზიტორიის ლიპოფილური ფუძე. ქიმიური თვალსაზრისით, ეს არის გაჯერებული, უმაღლესი ცხიმოვანი მჟავების მონო-, დი- და ტრიგლიცერიდების ნარევი, რომელიც მიიღება მცენარეულ ზეთებში -  ქოქოსის და პალმის ზეთში არსებული ნატურალური გლიცერიდების ჰიდროლიზის გზით. 
ვიტეპსოლი Н15 არის თეთრი, მყარი, მყიფე მასა, ხელის შეხებით - ცხიმოვანი და მყარი, რომელიც უჯერი ცხიმოვანი მჟავების მოშორებისას არ მძაღდება. იგი სწრაფად მაგრდება ოთახის ტემპერატურაზე. მას ახასიათებს კონტრაქცია (მოცულობის ცვლილება ურთიერთგამხსნელი თხევადი ნივთიერებების შერევისას).
ვიტეპსოლი Н15 გამოიყენება სანთლის მასის ფუზედ, რადგან იგი ადვილად დნება 33.5 – 35.5°С-ზე მეტ ტემპერატურაზე. ეს პარამეტრი პასუხობს „ევროპულ ფარმაკოპეაში“ მითითებულ ზღვარს („ევროპული ფარმაკოპეის თანახმად“ ნეიტრალური ცხიმის დნობის ტემპერატურა არის 30 – 45°С ფარგლებში).
თხევად მდგომარებაში მყოფ ვიტეფსოლში შესაძლებელია ადვილად აიწონოს აქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შერევის გზით ადვილად მიჰყავთ ჰომოგენურ მდგომარეობამდე.  ოთახისა და უფრო დაბალ ტემპერატურაზე ვიტეპსოლი გადადის მყარ მდგომარეობაში, რის გამოც იგი გამოიყენება სუპოზიტორიების დასამზადებლად. 
ვიტეპსოლი Н15 არ აღიზიანებს ლორწოვან გარსებს, ადამიანის სხეულის ტემპერატურაზე იგი დნება და ადვილად ათავისუფლებს აქტიურ ნივთიერებებს.
თხევადი პარაფინი (პარაფინის ზეთი, Paraffinum liquidum) არის უმაღლესი ხარისხის რაფინირებული მინერალური ზეთი, რომელიც სინთეზური გზით მიიღება. თხევადი პარაფინი არის უფერო, ცხიმოვანი, გამჭვირვალე, უსუნო სითხე, რომელიც პრაქტიკულად არ იხსნება წყალში და ეთანოლში.
№ CAS: 8042-47-5/8012-95-1
სუპოზიტორიაში თხევადი პარაფინი გამოიყენება ლუბრიკანტის სახით.
 
12. ინფორმაცია პრეპარატის სწორი მიღების შესახებ, მათ შორის დოზირება, შეყვანის გზა და წესი, გამოყენების ჯერადობა და, საჭიროების შემთხვევაში, სამკურნალო საშუალების მიღების საათის მითითება, საკვების მიღებასთან დამოკიდებულება, ასევე, აუცილებლობისას, სამკურნალო საშუალების თვისებებიდან გამომდინარე, გამოყენების ხანგრძლივობა ექიმის კონტროლის გარეშე, თუ იგი შეზღუდულია.
ბლისტერიდან ამოღების შემდეგ სუპოზიტორია შეჰყავთ ღრმად სწორ ნაწლავში.
დოზირება დამოკიდებულია ანთებითი პროცესის სახეობასა და ხარისხზე.
გამოიყენება ექიმის რეკომენდაციით.
მოზრდილებში დაავადების მძიმე მიმდინარეობისას ინიშნება:
1 სუპოზიტორია 3-ჯერ დღეში პირველი 3 დღის განმავლობაში;
1 სუპოზიტორია 2-ჯერ დღეში შემდეგი 3 დღის განმავლობაში;
1 სუპოზიტორია ერთხელ დღეში შემდეგი 3 დღის განმავლობაში.
მოზრდილებში დაავადების საშუალო და მსუბუქი ხარისხის დროს ინიშნება:
1 სუპოზიტორია 2-ჯერ დღეში 3 დღის განმავლობაში;
1 სუპოზიტორია ერთხელ დღეში შემდეგი 4 დღის განმავლობაში;
ან
1 სუპოზიტორია 2-ჯერ დღეში 2 დღის განმავლობაში.
მკურნალობის კურსის განმავლობაში საშუალოდ 8 - 18 სუპოზიტორია ინიშნება.
მკურნალობის კურსის საშუალო ხანგრძლივობაა 7 - 10 დღე.
 
13. ინფორმაცია სამკურნალო საშუალების ჭარბი დოზირების შემთხვევების შესახებ და იმ ზომების შესახებ, რომელიც მისაღებია ასეთი შემთხვევების დროს (სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო დახმარების ღონისძიებები და სიმპტომური თერაპია).
ჭარბი დოზირების სიმპტომები ცნობილი არ არის.
 
14. ინფორმაცია პაციენტის მოქმედების შესახებ სამკურნალო საშუალების მორიგი დოზის გამოტოვების შემთხვევაში, სამკურნალო საშუალების მიღების შეწყვეტის ეფექტის რისკის განვითარების მითითებით  (აუცილებლობისას). 
სამკურნალო საშუალების დოზის გამოტოვებისას არ გამოიყენოთ ორმაგი დოზა.
 
15. გვერდითი რეაქციები, რომლებიც აღინიშნება სამკურნალო საშუალების  თერაპიული ან პროფილაქტიკური დოზებით გამოყენებისას, აუცილებელი მითითება ინსტრუქციაში აღნიშნული ან სხვა გვერდითი რეაქციების გამოვლენისას ექიმთან მიმართვის საჭიროების შესახებ.   
ზოგჯერ მოსალოდნელია ალერგიული რეაქციების განვითარება, სხეულის ტემპერატურის მომატება და სისხლდენებისადმი მიდრეკილება.
არატიპური რეაქციების განვითარებისას აუცილებელად მიიღეთ ექიმის კონსულტაცია პრეპარატის გამოყენების გაგრძელების შესაძლებლობის შესახებ! 
 
16. ინფორმაცია შენახვის განსაკუთრებული პირობების შესახებ, მათ შორის ზუსტი ტემპერატურული რეჟიმის (პარამეტრების) მითითება, რომლის პირობებშიც  სამკურნალო საშუალება ინარჩუნებს ფარმაკოლოგიურ თვისებებს, გაფრთხილება სამკურნალო საშუალების ვიზუალური კონტროლის  შესახებ (აუცილებლობისას), სამკურნალო საშუალების ვარგისობის ვადა, გაფრთხილება სამკურნალო საშუალების გამოყენების დაუშვებლობის შესახებ მისი ვარგისობის ვადის გასვლის შემდეგ, სამკურნალო საშუალების შენახვის აუცილებლობა ბავსვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
პრეპარატის ინახება ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
ინახება 2°С – 8°С ტემპერატურაზე (მაცივარში). დაუშვებელია გაყინვა.
ვარგისობის ვადა - 3 წელი.
შეფუთვაზე აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეპარატის გამოყენება დაუშვებელია.
 
17. ინფორმაცია სამკურნალო საშუალების გაცემის წესის შესახებ: ექიმის რეცეპტით თუ რეცეპტის გარეშე.
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II, გაცემა ფორმა №3 რეცეპტით.
 
18. ინფორმაცია შეფუთვაში არსებული დოზების რაოდენობის და სამკურნალო საშუალების  შეფუთვის სახის შასახებ.
6 რექტალური სუპოზიტორია ბლისტერში, 1 ბლისტერი 6 სუპოზიტორიით. პვქ/პე ბლისტერი მუყაოს კოლოფში.
5 რექტალური სუპოზიტორია ბლისტერში, 2 ბლისტერი 5 სუპოზიტორიით თითოზე. პვქ/პე ბლისტერი მუყაოს კოლოფში.
 
19. ინფორმაცია მწარმოებლის (განმცხადებლის) შესახებ, მისი მისამართი, ასევე მონაცემები მწარმოებლის (განმცხადებლის) ინტერესების წარმომადგენელი სუბიექტის შესახებ, მისი მისამართი, ტელეფონი და სხვა ინფორმაცია.
„ბიომედ-ლუბლინი“ ვიტვურნია სუროვიც და შჩეპიონეკ სპულკა 
აკციინა
უნივერსიტეტსკაიას ქ. 10, 20-029 ლუბლინი, პოლონეთი
 
ექსკლუზიური წარმომადგენელი
ალპენ ფარმა აგ
ბერნი, შვეიცარია

თბილისი (132 აფთიაქი)

ავერსი 3
237 30 11
ა.ყაზბეგის გამზ. №5
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 18
237-07-80
ო. ჭილაძეს ქ. №166 კორ.5
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 19
231-61-46
ვაჟა-ფშაველას გამზ. კვარტ. III, კორპ.№9
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 21 (24სთ)
231-18-34
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №39
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 23
236-57-55
პეკინის გამზ. №2
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 33
237-54-09
პეკინის გამზ. №45
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 34 (24სთ)
238-14-17
ცინცაძის. №1
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 39
236-21-78
ბახტრიონის ქ. №20
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 41
237-54-08
ა.ყაზბეგის გამზ. №8
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 46
231-94-61
ნუცუბიძის ქ. №179
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 65
236-34-51
დოლიძის ქ N24 / ბალანჩივაძის N17
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 78
259-67-04
პეტრიწის ქ. №5
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 89
2-506-506 (3089)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 91 (24სთ)
210-47-03
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 94
218-18-23
ცინცაძის ქ. №9
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 97
238-09-98
გამრეკელის ქ. №20
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 120
238-36-75
ვაჟა ფშაველას N6
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 150
2-51-96-35
ვაჟა–ფშაველას მეოთხე კვარტალი, პირველი კორპუსის მიმდებარედ
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 153
2-506-506 (3153)
ა.ყაზბეგის გამზ. №16
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 154
2-506-506 (3154)
პ.ასლანიდის №3/ ბერბუკის №8
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 157
2 506-506 (3157)
შარტავას 4/6
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 158
2-506-506 (3158)
მირიან მეფის №75
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 160
2-506-506 (3160)
ნუცუბიძის II მკრ, I კვარტალი, №3დ
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 165
2-506-506 (3165)
ფანასკერტელის ქ. N20–ე (იყალთოს გორა)
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 166
2 506-506 (3166)
სოფელი დიღომი, დ. აღმაშენებლის №124
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 172
2-506-506 (3172)
ტაშკენტის ქ. N27
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 177
2 506-506 (3177)
გოძიაშვილის ქ. №17
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 178
2 506-506 (3178)
მირიან მეფის ქ №96
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 180
2-506-506 (3180)
მინდელის ქ -11
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 181
2-506-506 (3181)
მ.მაჭავარიანის ქ.#65(ვაშლიჯვარი)
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 182
2-506-506 (3182)
ჩიქოვანის ქ N 45
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 187
2-506-506 (3187)
სიმონ კანდელაკის 59
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 191
(0322)506-506 (3191)
ბოგდან ხმელნიცკის N6ბ
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 8
277-14-30
წინანდლის ქ. №9-10
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 10
274-74-06
ქ.წამებულის მოედ. №2
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 16
274-63-87
ნავთლუღის ქ. №2–ის მიმდებარედ
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 37
274-63-85
ქ.წამებულის №91-ის წინ
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 52
278-30-33
თეოფანე დავითაიას ქუჩა №3
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 60
227-40-24
ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ.. №155
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 61
274-63-78
მ.ს. "ისანთან"
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 74
271-77-52
მეველეს ქ. №3
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 98
277-84-47
წინანდლის ქ. №10
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 115
2-506-506 (3115)
ვაზისუბნის II მ/რ., სუპერმარკეტი კარფური
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 116
214-00-48
ნავთლუღის ქ. №15/1
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 146
278-13-98
ვაზისუბნის IV მ/რ I კვარტალში IV №4 საოჯახო მედიცინის ცენტრში
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 156
2-506-506 (3156)
წინანდლის ქ.№23
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 190
0322 506 506(3190)
ყვარლის ქუჩა N99ა
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 2
234-22-32
თ.მეფის გამზ. №28-30
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 7
234-48-99
თამარ მეფის გამზირი 26 / თევდორე მღვდლის ქ. 1
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 13 (24სთ)
250-88-30
დ.აღმაშენებლის გამზ. №148ა
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 72
234-69-13
წინამძღვრიშვილის ქ. №137
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 83
291-02-93
ჩუბინაშვილის ქ. №4
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 84
295-55-72
ხეთაგუროვის ქ. №4
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 101
295-22-68
მარჯანიშვილის ქ. №28
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 122
294-17-42
ჩიტაიას ქ. №37
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 124
234-26-84
აბასთუმნის ქ. №1
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 142
235-45-92
თევდორე მღვდლის ქ. 3 / თამარ მეფის გამზ. №32
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 168
2 506-506 (3168)
წერონისის და ხერთვისის ქუჩის გადაკვეთაზე
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 184
0322900800
მარჯანიშვილის ქ N26
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 188
0322 506506 (3188)
ქ.თბილისი, წყალტუბოს ქ.#12-14
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 12
253-06-18
ლუბლიანას ქ. №13გ
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 15
235-66-27
ა.წერეთლის გამზ. №143
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 45
235-67-64
ა.წერეთლის გამზ. №110
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 57
251-50-82
დიღმის მასივი, II კვარ. კორ.6 ბ.
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 70
218-17-64
დიღმის მასივი, V კვარ. კორპ..3 ა.
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 102
235-74-00
ა. წერეთლის გამზ. №55
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 106
247-96-35
ტრანსპორტის ქ. №1 (მ. დიდუბის მიმდებარედ)
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 136
235-99-87
ლუბლიანას ქ. №21
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 141
2-506-506 (3141)
ჩაჩავას ქ. #5. სს "კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 145
2-506-506 (3145)
ლუბლიანას #5, რკინიგზის საავადმყოფო.
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 169
2-506-506 (3169)
დიღმის მასივი, კვარტალი III, კორპუსი 1ბ
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 194
2506506 (3394)
დიდი დიღომი,თინათინის ქ.#1
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 195
2506506 (3395)
დიდი დიღომი,პეტრე იბერის#14
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 25 (24სთ)
266-20-03
ც.დადიანის ქ. №321
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 29
218-17-62
თემქა, X კვარტალი
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 40
260-98-16
გუდამაყრის ქ. №4 (კლინიკური საავადმყ. მიმდ), ნაკვ.05/001
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 50
295-17-53
ც.დადიანის ქ. №2
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 58
269-35-37
ც.დადიანის ქ. №34
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 88 (24სთ)
0322506506(3088)
ზღვისუბანი, მე-3 მიკრო რაიონი, მე-5 კვარტალი, ნაკვ. 10/024
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 93
266-24-03
ც. დადიანის ქ. №261
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 103
230-98-66
გურამიშვილის გამზ. მ. ღრმაღელის მიმდ. ტერიტორია
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 109
261-14-72
ქვიშხეთის ქ. №1 (მ. ღრმაღელის პირდაპირ)
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 138
210-29-62
ც. დადიანის II მკრ. II კორპუსი
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 161
2-506-506 (3161)
ხუდადოვის ქ. №95ა
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 183
2-506-506 (3183)
დადიანის ქ. № 71
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 185
0322 506-506 (3185)
ჭყონდიდელის #101
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 186
2-506-506 ( 3186)
გურამიშვილის #31
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 9
262-85-84
გლდანის ,,ა" მ/რ. კორპ. 50-ის მიმდებარედ
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 14
263-32-26
ალექსი გობრონიძის ქუჩა #2
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 44
2-506-506 (3044)
გლდანის ილია ვეკუას N 19
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 51 (24სთ)
264-13-02
მუხიანის III მკრ. კორ. V
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 66
257-35-37
გლდანი, V მკრ. კორ. №14
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 87
264-13-03
მუხიანის II მკრ. კორპ. №8
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 90
268-64-88
გლდანი, V მკრ
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 111
262-18-29
სარაჯიშვილის ქ. №13
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 133
218-09-22
გლდანის VI-VIII მიკრორაიონებს შორის
ვადა: 2024-01-01
ავერსი 143 (24სთ)
257-45-00
გლდანის 5 მკრ. 10–ე კორპუსის მიმდ.
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 147
236-85-73
მეტრო ახმეტელის მიმდ.ტერიტორია, გლდანი მოლი
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 162
2-506-506 (3162)
ავჭალა, ლიბანის ქ. №19–სა და №25–ს შორის
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 171
2-506-506 (3171)
ზაჰესი, კოლონიის მიმდებარე ტერიტორია
ვადა: 2024-08-01
ავერსი 174
2-506-506 (3174)
ვეკუას ქ. №55 (ყოფილი ხიზანიშვილის ქ.)
ვადა: 2024-08-01

რეგიონი (162 აფთიაქი)

ყარაჯალა-1
0322506506 (3208)
თელავის რ-ნი, სოფ ყარაჯალა
ვადა: 2024-08-01
ახმეტა 2
0322 506506 (3456)
ახმეტა, რუსთაველის ქუჩა
ვადა: 2024-08-01
გურჯაანი 1 (24სთ)
(+995 353) 22-12-18
ნონეშვილის ქ. №25
ვადა: 2023-01-01
გურჯაანი 2
(+995 353) 22-21-62
წმინდა ნინოს ქ. კვარტალი 60
ვადა: 2024-01-01
გურჯაანი 3
2-506-506 (3373)
გურჯაანი შესახვევი ნონეშვილი 12
ვადა: 2023-01-01
დედოფლისწყარო
2-506-506 (3480)
ჰერეთის ქ. N1
ვადა: 2024-01-01
თელავი 2
(+995 350) 27-34-93
ალაზნის გამზირი №4
ვადა: 2024-08-01
თელავი 3
(+995 350) 27-00-47
ალაზნის გამზირი ბაზრის მიმდ. ტერიტორია
ვადა: 2024-08-01
თელავი 4
2-506-506 (3204)
ვ. სეხნიაშვილის. №3
ვადა: 2024-08-01
თელავი 5
2-506-506 (3205)
ქ. თელავი, ქეთევან წამებულის ქუჩა
ვადა: 2024-08-01
იორმუღანლო
2-506-506 (3458)
სოფელი იორმუღანლო
ვადა: 2024-01-01
ლაგოდეხი 1
(+995 354) 22-11-21
ნინოშვილის ქ. №2
ვადა: 2023-01-01
ლაგოდეხი 2 (24სთ)
(+995 354) 22-39-00
ზაქათალას ქ. (ბაზრის მიმდებარედ)
ვადა: 2024-08-01
საგარეჯო 1
(+995 351) 24-34-78
აღმაშენებლის №14
ვადა: 2024-08-01
საგარეჯო 2
2-506-506 (3392)
რუსთაველის ქ. N240 / რუსთაველის ქ. N210
ვადა: 2024-01-01
სიღნაღი (24სთ)
577 006 790
კოსტავას ქ. №8
ვადა: 2024-01-01
ყვარელი (24სთ)
(+995 352) 22-14-53
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2024-08-01
წნორი (24სთ)
(+995 355) 24-39-03
თავისუფლების ქ.№2
ვადა: 2023-01-01
კაზრეთი-1
2-506-506 (3801)
დაბა კაზრეთი
ვადა: 2024-01-01
ბოლნისი 1 (24სთ)
0322 506 506(3511)
სულხან-საბას ქ. №117
ვადა: 2024-08-01
ბოლნისი 2
2-506-506 (3516)
სოლხან-საბა ორბელიანის ქ. N165 / სოლხან-საბა ორბელიანის ქ. N165ა
ვადა: 2024-01-01
გარდაბანი
(+995 372) 22-34-36
აღმაშენებლის ქ. №12
ვადა: 2024-08-01
დმანისი
(+995 360) 22 23 15
წმინდა ნინოს ქ, №37
ვადა: 2024-08-01
გამარჯვება 1
2-506-506 (3519)
გარდაბნის რ–ნი გამარჯვება
ვადა: 2023-01-01
წალკა 1
2-506-506(3524)
ქ. წალკა, არისტოტელეს ქ. N2
ვადა: 2024-08-01
თეთრიწყარო 1
2-506-506 (3481)
ქ. თეთრიწყარო, კოსტავას ქ. N1
ვადა: 2023-01-01
კრწანისი
2-506-506 (3207)
სოფ. კრწანისი, მე-6 ქუჩის III, ჩიხი #2
ვადა: 2023-01-01
მარნეული 2 (24სთ)
(+995 357) 22-15-60
26 მაისის ქ.
ვადა: 2024-08-01
მარნეული 3
(+995 357) 22-24-05
რუსთაველის ქ. №5 ა
ვადა: 2024-08-01
მარნეული 4
(0322)506-506 (3504)
მარნეული, შ. რუსთაველის ქ. N78
ვადა: 2024-08-01
რუსთავი 1
(+995 341) 22-12-03
მეგობრობის გამზ. №10
ვადა: 2024-01-01
რუსთავი 2 (24სთ)
(+995 341) 24-16-90
კოსტავას ქ. №15
ვადა: 2024-08-01
რუსთავი 3 (24სთ)
(+995 341) 22-03-64
მესხიშვილის ქ. №3ა
ვადა: 2024-08-01
რუსთავი 4
(+995 341) 22-76-00
მე-19-ე მ/რ. კორპ. 17
ვადა: 2024-01-01
რუსთავი 6
2-506-506 (3256)
მეგობრობის გამზ. N61 (შარტავას გამზ N17)
ვადა: 2024-08-01
რუსთავი 7
(+995 341) 22-76-10
ქ. რუსთავი, თოდრიას №3 ჩიხის 1 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია
ვადა: 2024-08-01
ბაღდათი (24სთ)
(+995 434) 22-24-82
წერეთლის ქ. №7
ვადა: 2024-01-01
ვანი
2-506-506 (3455)
თამარ მეფის გამზირი. №3
ვადა: 2024-01-01
ზესტაფონი 1 (24სთ)
(+995 492) 25-16-28
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2024-01-01
ზესტაფონი 2
(+995 492) 25-71-70
ჭანტურიას ქ. №1
ვადა: 2024-08-01
ზესტაფონი 3 (24სთ)
(+995 492) 25-28-61
აღმაშენებლის ქ. №27
ვადა: 2024-08-01
ზესტაფონი 4
(+995 492) 24-22-39
ჭანტურიას ქ. №12
ვადა: 2024-01-01
ზესტაფონი 5
2-506-506 (3215)
აღმაშენებლის ქ. №43
ვადა: 2024-08-01
ზესტაფონი 6
2-506-506 (3216)
მელქაძის ქ. N2
ვადა: 2024-01-01
ზესტაფონი 7
0322 506 506 (3217)
დავით აღმაშენებლის ქ. #85
ვადა: 2022-11-01
თერჯოლა (24სთ)
(+995 491) 22-15-90
რუსთაველის ქ. №111
ვადა: 2022-11-01
სამტრედია 1 (24სთ)
(+995 411) 22-12-85
რესპუბლიკის №2
ვადა: 2024-01-01
სამტრედია 2
(+995 411) 22-10-26
ჭავჭავაძის ქ. №5
ვადა: 2024-01-01
საჩხერე 1 (24სთ)
(+995 435) 22-23-73
გომართელის ქ. №3
ვადა: 2024-01-01
საჩხერე 2
(+995 577) 00–67–79
გომართელის ქ. №30 ა
ვადა: 2022-11-01
საჩხერე 3
(+995 435) 22-50-15
გომართელის №6
ვადა: 2024-01-01
ტყიბული
(+995 497) 22-20-41
რუსთაველის ქ.№1
ვადა: 2024-08-01
ქუთაისი 1
(+995 431) 24-80-69
წმ. ნინოს ქ. №17
ვადა: 2022-11-01
ქუთაისი 2
(+995 431) 26-60-14
ჭავჭავაძის ქ. №31
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 3 (24სთ)
(+995 431) 24-31-77
ფალიაშვილის ქ. №21
ვადა: 2024-08-01
ქუთაისი 4 (24სთ)
(+995 431) 27-29-48
ბუხაიძის ქ. №4
ვადა: 2024-08-01
ქუთაისი 5 (24სთ)
(+995 431) 26-47-06
ჭავჭავაძის ქ. №54
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 6 (24სთ)
(+995 431) 27-12-88
ავტომშენებლის ქ. №8/13
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 7 (24სთ)
(+995 431) 29-72-22
ი.აბაშიძის გამზ. №2/2
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 8
(+995 431) 27-09-91
ავტომშენებლის №34
ვადა: 2022-11-01
ქუთაისი 9
(+995 431) 26-22-01
ჭავჭავაძის გამზ. №44
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 10
(+995 431) 27-47-91
ჭავჭავაძის ქ. 56
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 11 (24სთ)
(+995 431) 23-44-84
ასათიანის ქ. №147
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 12 (24სთ)
(+995 431) 25-04-03
დუმბაძის ქ. №48
ვადა: 2024-08-01
ქუთაისი 13 (24სთ)
(+995 431) 26-45-87
თაბუკაშვილის ქ. №115
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 14
(+995 431) 25-08-07
მარი ბროსეს ქ. №1
ვადა: 2024-08-01
ქუთაისი 15 (24სთ)
0322 506 506 (3715)
ნიკეას ქუჩა, II შესახვევი, №18ა
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 17
(+995 431) 24-24-92
გრიშაშვილის ქ. № 27
ვადა: 2022-11-01
ქუთაისი 18
(+995 431) 25-21-41
აღმაშენებლის გამზ. №24
ვადა: 2024-08-01
ქუთაისი 19 (24სთ)
(+995 32) 214-73-81
ნიკეას ქ, სკვერი სამხედრო ნაწილთან და ყოფილ სამხედრო ქალაქთან (ნაკვეთი 1)
ვადა: 2022-11-01
ქუთაისი 20 (24სთ)
2-506-506 (3720)
გრ. აბაშიძის №3
ვადა: 2024-08-01
ქუთაისი 21
(+995 431) 24-15-62
ვარლამიშვილის და წმ.ნინოს ქუჩის გადაკვეთა, ვარლამიშვილის #1 სახლის გადაკვეთაზე
ვადა: 2024-08-01
ქუთაისი 22
577 38-60-52
ფალიაშვილის ქ. №3
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი 23
2-506-506 (3723)
ბუკიას ქ. №1
ვადა: 2024-01-01
ქუთაისი N 24
2-506-506 (3724)
ბუხაძის ქ #23ა
ვადა: 2024-01-01
წყალტუბო (24სთ)
(+995 436) 22-24-61
იმერეთის მოედანი ბაზრობის მიმდ.ტერიტორია
ვადა: 2024-08-01
ჭიათურა 1
(+995 479) 25-52-02
ნინოშვილის ქ. №6
ვადა: 2024-01-01
ჭიათურა 2 (24სთ)
(+995 479) 25-42-02
აბაშიძის ქ. №1
ვადა: 2024-01-01
ჭიათურა 3
(+995 479) 25-42-20
იაშვილის ქ. №4
ვადა: 2024-08-01
ჭიათურა 4
(+995 479) 25–28–51
ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. N18
ვადა: 2024-01-01
ხონი (24სთ)
(+995 495) 22-14-34
თავისუფლების მოედანი
ვადა: 2022-11-01
ჩაქვი
2-506-506 (3427)
ჩაქვი,თ/მეფის #33
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 1
(+995 422) 22-01-82
ჭავჭავაძის ქ. №83
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 2 (24სთ)
(+995 422) 22-20-36
ჭავჭავაძის ქ. №39
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 3 (24სთ)
(+995 422) 22-29-37
გორგილაძის ქ. №53
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 4 (24სთ)
(+995 422) 24-08-05
აღმაშენებლის ქ. №20
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 5 (24სთ)
(+995 422) 24-80-28
ბაგრატიონის ქ. №140ბ. 29-30
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 6 (24სთ)
2-506-506 (3406)
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 7 (24სთ)
(+995 422) 22-62-44
გორგასლის ქ. №149/151/153 გრიბოედოვის ქ. №29/31
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 8 (24სთ)
(+995 422) 25-59-99
ჭავჭავაძის ქ. №6
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 9
2-506-506 (3409)
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2024-01-01
ბათუმი 10 (24სთ)
(+995 32) 218-09-21
თამარ–მეფის დასახლება ქ. №12ა
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 11
2-506-506 (3411)
ბარათაშვილის №26
ვადა: 2024-01-01
ბათუმი 12
(+995 422) 22–36–22
დ. თავდადებულის ქუჩა №11
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 13
(+995 422) 22–61–13
ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №356
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 14
577 420-562
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ. N1
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 15
2-506-506 (3415)
ბესიკის ქ. N55
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი 16 (24სთ)
2-506-506 (3416)
ინასარიძის ქ. N3
ვადა: 2024-08-01
ბათუმი N17
2-506-506 (3417)
პუშკინის ქ. # 124
ვადა: 2024-01-01
ბათუმი N18
2-506-506 (3418)
ჯავახიშვილის ქ #65
ვადა: 2024-08-01
ქობულეთი 1 (24სთ)
(+995 426) 26-72-28
აღმაშენებლის №3
ვადა: 2024-08-01
ქობულეთი 2
2-506-506 (3442)
რუსთაველის №122
ვადა: 2024-08-01
აბაშა (24სთ)
(+995 412) 29-11-19
თავისუფლების ქ. №50
ვადა: 2024-01-01
ზუგდიდი 1 (24სთ)
(+995 415) 22-11-42
კიტიას ქ. №7
ვადა: 2023-01-01
ზუგდიდი 2
(+995 415) 22-10-25
რუსთაველის ქ. №91
ვადა: 2024-08-01
ზუგდიდი 3 (24სთ)
(+995 415) 22-24-66
გამსახურდიას გამზ. №23
ვადა: 2024-08-01
ზუგდიდი 4 (24სთ)
(+995 415) 22-23-77
გამსახურდიას გამზ. №36
ვადა: 2024-01-01
ზუგდიდი 5 (24სთ)
214-73-82
რუსთაველის ქ. №99
ვადა: 2024-08-01
ზუგდიდი 6
2-506-506 (3306)
თამარ მეფის ქ. №18
ვადა: 2024-01-01
მარტვილი 1 (24სთ)
2-506-506 (3311)
თავისუფლების ქ. №16
ვადა: 2022-11-01
მარტვილი 2
2-506-506 (3312)
თავისუფლების ქ. №14
ვადა: 2024-01-01
მარტვილი 3
0322 506-506 (3313)
კოსტავას №1 თამარ მეფის №5
ვადა: 2022-11-01
მესტია
2-506-506 (3206)
სეტის მოედანი №12
ვადა: 2024-01-01
სენაკი 2 (24სთ)
(+995 413) 27-65-32
რუსთაველის №110
ვადა: 2024-01-01
სენაკი 3
(+995 413) 27-74-22
ჭავჭავაძის №95
ვადა: 2023-01-01
ფოთი 1 (24სთ)
(+995 493) 22-81-17
რუსთაველის რკალი №24
ვადა: 2024-01-01
ფოთი 2
(+995 493) 27-55-38
ფარნავაზ მეფის ქ. №7
ვადა: 2024-08-01
ჩხოროწყუ 1 (24სთ)
(+995 417) 22-01-05
აღმაშენებლის ქ. №12
ვადა: 2024-08-01
ჩხოროწყუ 2
2-506-506 (3356)
გობეჩიას ქ. N 3/5
ვადა: 2024-08-01
წალენჯიხა 1
2-506-506 (3521)
გამსახურდიას ქ. №5
ვადა: 2024-01-01
წალენჯიხა 2
2-506-506 (3522)
სალიას ქუჩა
ვადა: 2024-01-01
ხობი
(+995 414) 22-21-64
ბერიას ქ. №3
ვადა: 2024-08-01
ჯვარი
2-506-506 (3359)
ლემონჯავას (ყოფილი ჯიქიას) ქ.№13
ვადა: 2024-01-01