ტრახისანი საწუწნი ტაბლ #20

ტრახისანი საწუწნი ტაბლ #20

15.44 ლარი 11.12 ლარი
მაქსიმალურ ფასდაკლებას მიიღებთ მხოლოდ მტრედი ბარათის გამოყენებით
ქვეყანა: გერმანია
მწარმოებელი: ენგელჰარდ არზნაიმიტელ გმბჰ
ჯენერიკი - შეადარეთ ანალოგები: ქლორჰექსიდინი+თიროტრიცინი+ლიდოკაინი
გაცემის ფორმა: III ჯგუფი ურეცეპტო
კოდი: 6693
გააზიარე:

შემადგენლობა 

პრეპარატში შემავალი ნივთიერება: ტიროთრიცინი, ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი, ქლორჰექსიდნის დიგლუკონატი
ერთი საწუწნი აბი შეიცავს:
ტიროთრიცინს 0.5 მგ.
ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდს 1 H2O 1.0 მგ.
ქლორჰექსიდინის გლუკონატს 1.0 მგ.
დამხმარე ნივთიერებები 
სორბიტოლი, მაგნიუმის სტეარატი, არომატიზატორი ერთი აბი შეიცავს 0.69 გ. სორბიტოლს, რომელიც შეესაბამება 0.057 BU

ფარმაკოლოგიური თვისებები
ტრახისანის® საწუწნი აბები გამოიყენება პირის ღრუსა და ყელის ანთების სამკურნალოდ. ისინი შეიცავენ ანალგეზური და ანტიმიკრობული თვისებების მქონე აქტიური ნივთიერებების კომბინაციას. 
ტიროთრიცინი არის სხვადასხვა ანტიბაქტრიულად ეფექტური ციკლური და ლინეალური პოლიპეპტიდის შემადგენელი ნაერთი, რომელიც ფორმირებულია ანაერობული სპორების წარმომქმნელი Bacillus brevis მიერ. ნაერთი შედგება 70-80%-მდე ტიროციდინებისგან – ძირითადი ციკლური დეკაპეპტიდებისგან, და 20-30%-მდე გრამიციდინებისგან - ნეიტრალური ლინეალური პენტადეკაპეპტიდებისგან. აქტიურობის სპექტრი ძირითადად შედგება გრამ-დადებითი კოკებისა და ბაქტერიებისგან და სხვადასხვა სოკოს სახეობისგან, მათ შორის Candida albicans-ისგან. 
ტიროციდინი მოქმედებს იმ ბაქტერიული უჯრედებიდან აზოტისა და ფოსფატის შემცველი ნივთიერებების გამოთავისუფლების გზით, რომლებიც კათიონური დეტერგენტების მსგავსად არღვევენ ბაქტერიული უჯრედის მემბრანის ოსმოტურ ბარიერს. იმის გამო, რომ ეს ბაქტერიული უჯრედის კედელზე პირდაპირი შეტევაა, ამგვარი მოქმედება არ ზღუდავს ბაქტერიის ზრდასა თუ თვითდაყოფას; სწორედ ამით აიხსნება ტიროციდინის რაოდენობის ბაქტერიციდული ეფექტი. 
მეორეს მხრივ, გრამიციდინები ქმნიან კათიონ-მატარებელ არხებს ბაქტერიული უჯრედის მემბრანაში, და, კერძოდ, კალიუმის დაკარგვას მივყავართ უჯრედშორისი კათიონის კონცენტრაციის ცვლილებამდე და, საბოლოოდ, ციტოლიზამდე. ამასთან, გრამიციდინის კომპონენტს მოგვიანებით მივყავართ სუნთქვითი ჯაჭვის ფოსფორილების დარღვევამდე. 
ტიროთრიცინის მოქმედების განსაკუთრებული მექანიზმის წყალობით, რაც არ არის ცნობილი სისტემატიურად გამოყენებად ანტიბიოტიკებში, არ დაფიქსირებულა ჯვარედინი რეზისტენტულობა. 
ქლორჰექსიდინი წარმოადგენს ფუძეს და როგორც მარილწარმომქმნელი, შესაბამისად, ყველაზე სტაბილურია. 
დიაცეტატისა და დიჰიდროქლორიდის შემცველი თავისუფალი ფუძე მხოლოდ მინიმალუად იხსნება წყალში (0.08გ., 1.0გ. და 0.06გ./100მლ.), რის შედეგადაც დიგლუკონატი საკმაოდ ხსნადია (>50გ./100მლ.). 
ამის გამო დიგლუკონატი ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებისთვის.
ქლორჰექსიდინი და მისი მარილები გრამ-დადებითი და გრამ-უარყოფითი ბაქტერიების მიმართ აძლიერებენ ანტიმიკრობულ მოქმედებას. 
მოქმედება ზოგიერთი გრამ-უარყოფითი ბაქტერიისა (Pseudomonas და Proteus strains) და საფუარა სოკოს, დერმატოფიტებისა და მიკობაქტერიების მიმართ მინიმალურია. იგი არ არის ეფექტური ბაქტერიის სპორების, სოკოს სპორების, ვირუსებისა და ლპობის სოკოების წინააღმდეგ. 
საშუალო მაინჰიბირებელი კონცენტრაციებია (µგ/მგ):
ბაქტერიები:Escherichia coli 0.93
Enterobacter 8.33
Serratia marcescens 26.6
Pseudomonas aeruginosa > 73
β-haemolytic Streptococci 0.29
Steptoccocus faecalis 0.97
Salmonella sp. 4.65
Klebsiella sp. 8.97
Proteus spec. > 67
Streptoccocus mutans 0.19
Staphylococcus aureus 1.17
საფუარა სოკოები, დერმატოფიტები და ხავსის სოკოები:
Candida albicans 11.0
Microsporum canis 18.0
Aspergillus versicolor 75.0
ქლორჰექსიდინი უფრო ეფექტურია ნეიტრალური და სუსტი ტუტე pH სიდიდის მქონე დიაპაზონებში. მჟავიანობის დროს მისი ეფექტურობა მცირდება.
ქლორჰექსიდინი ეფექტურობა ასევე მცირდება საპნის, სისხლის ან ჩირქის (უჯრედის ფრაგმენტების) არსებობისას (საჭიროა 100-1000-ჯერ მეტი მაინჰიბირებელი კონცენტრაცია).
10მლ. 0.2%-იანი ქლორჰექსიდინის ხსნარის შემცველი პირის ღრუს სავლები საშუალებები იწვევენ ნერწყვში არსებული ბაქტერიების დიდი რაოდენობით შემცირებას, რაც შეინიშნება დაახლოებით 12 საათში. ეს ასევე უკავშირდება ნადების წარმოქმნის სიხშირის შემცირებას.
ქლორჰექსიდინის თვეების განმავლობაში გამოყენების შემთხვევაში მოქმედება მცირდება პირის ღრუს ფლორის ბაქტერიული სპექტრისა და ნადების რევერსიული შენაცვლებით. არ არის ცნობილი კვლევები პირის ღრუს ბაქტერიების სპექტრის შენაცვლებით გამოწვეულ შედეგებთან დაკავშირებით. 
ქლორჰექსიდინის ეფექტის მექნიზმი ეფუძნება მასსა და მიკრობული უჯრედის კედელს შორის მსგავსებას, რომელთა ზედაპირის თვისებები იცვლება აქტიურ კომპონენტთან კონტაქტისას. 
ლიპოფილური ჯგუფები იწვევენ უჯრედის კედლის ლიპოპროტეინის მემბრანის დეზორიენტაციას, ხოლო ქლორჰექსიდინის შეწოვა – ოსმოტური წონასწორობის დარღვევას, რასაც შედეგად მოსდევს პათოგენური უჯრედის ციტოპლაზმატური მემბრანის დაშლა.
ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი წარმოადგენს ამიდის ტიპის ადგილობრივ ანესთეზურ საშუალებას. იგი ქმნის ნერვული ბოჭკოების ნატრიუმის არხების ბლოკადას ისე, რომ მოქმედების პოტენციალი ვეღარ ახდენს ნერვის მემბრნის დეპოლარიზაციას. ამგვარად ხდება ტკივილის გამტარ ნერვულ ბოჭკოებში იმპულსების გადაცემა.

ფარმაკოკინეტიკა

ტიროთრცინი
ადგილობრივი მიღების შემთხვევაში ზომიერი რეზორბცია არც დაზიანებული კანიდან და არც ლორწოვანი გარსიდან არ ხდება. უფრო მეტიც, იმის გამო, რომ კუჭის წვენი ტიროთრიცინს მთლიანად შლის პეპტიდის სახით, სათანადოდ გამოყენების შემთხვევაში ფარმაკოლოგიურად შესაბამისი კონცენტრაციები შრატში არ არის მოსალოდნელი.
ქლორჰექსიდინი
ვირთხებსა და თაგვებში ქლორჰექსიდინის პერორალურად მიღებისას საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში შეინიშნა მაღალი აქტივობა. რეზორბცია მიმდინარეობს ნელა. 
პირის ღრუს სავლების გამოყენების შემდეგ ქლორჰექსიდინი შეიწოვება კბილის მინანქარის, დენტინის, საპლომბი ცემენტის, კბილის ნადების, ლორწოვანი გარსისა და პროთეზების, კბილის გვირგვინის, პლომბისა და ა.შ. საშუალებით. ნელი რეზორბციის წყალობით ქლორჰექსიდინი შეინიშნება ნერწყვში დაახლოებით 8 საათში (,,დეპო-ეფექტი”). 
არ არსებობს მონაცემები ინტაქტური პირის ღრუდან ქლორჰექსიდინის რეზორბციასთან დაკავშირებით. 
ქლორჰექსიდინის გამოყოფა სხვადასხვა ექსპერიმენტულ ცხოველში ძირითადად ხდება ფეკალიების საშუალებით (90%). ადამიანებზე ჩატარებული ცდების დროს ნახევრადგამოყოფის დრო იყო 4 დღე. 
ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი
რა თქმა უნდა, შეიწოვება პერორალურად მიღების შემდეგ, მაგრამ მისი 50% ინაქტივირებულია ღვიძლში პირველი გავლისას. ტრახისანის® საწუწნი აბების შემადგენლობაში მცირე რაოდენობით არსებული აქტიური კომპონენტი პრაქტიკულად გამორიცხავს სისტემურ მოქმედებას.

ჩვენებები
პირისა და ყელის ანთებითი და ინფექციური დაავადებები, როგორიცაა: სტომატიტი, გინგივიტი, პაროდონტიტი, გლოსიტი, ტონზილიტი და ფარინგიტი; დისფაგია. ინფექციური დაავადებების პროფიალქტიკისთვის პირის ღრუსა და ყელში ქირურგიულ ჩარევამდე და ჩარევის შემდეგ (კბილის ამოღება, გინგივიტის ქირურგიული მკურნალობა, ტონზილექტომია).

მიღების წესები და დოზები
მოზრდილებმა უნდა გაწუწნონ ერთი საწუწნი აბი ორსაათიანი ინტერვალით დღეში დაახლოებით 8-ჯერ, ბავშვებმა კი დღეში 6-ჯერ. 
პრეპარატის რეგულარულად მიღების შემთხვევაში ჩვენება, როგორც წესი, რამდენიმე დღეში ქრება. მკურნალობის ხანგრძლივი წარმატების უზრუნველსაყოფად ტრახისანის® საწუწნი აბების მიღება ხდება დამატებით 2-3 დღის განმავლობში სიმპტომების ალაგების მიუხედავად. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ 10 დღის შემდეგ არ შეინიშნება არანაირი მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, აუცილებლად მიმართეთ ექიმს კონსულტაციისთვის.
არ შეიძლება ტრახისანის® საწუწნი აბების გამოყენება უწყვეტად 2 კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში, გარდა ექიმის ან სტომატოლოგის სხვაგვარი დანიშნულებისა

გვერდითი მოვლენები
იშვიათად შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ტიროთრიცინის მიმართ ჰიპერმგრძნობელობით რეაქციებს. 
ტრახისანის® საწუწნი აბები ჩვეულებრივ ხასიათდება კარგი ამტანობით, მაგრამ პრეპარატმა შესაძლოა გამოიწვიოს გემოს შეგრძნების გაუარესება და ენის დაბუჟება, რაც, როგორც წესი, სრულიად ქრება. კბილების, პლომბის, პროთეზის ან ენის ფერის შეცვლა მოყვითალო-მოყავისფრო ფერით, რასაც ადგილი აქვს იშვიათად პრეპარატის გახანგრძლივებული გამოყენების შემთხვევაში, ქრება პირის ღრუს ჰიგიენის დაცვით; თუმცა, ფერის შეცვლა თავისთავად ქრება პრეპარატის მიღების შეწყვეტისთანავე.

უკუჩვენება
არ შეიძლება ტრახისანის® საწუწნი აბების გამოყენება მისი ნებისმიერი აქტიური კომპონენტის მიმართ ჰიპერმგრძნობელობის, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის არასისხლმდენი დესკვამაციის (ეროზიული და დესკვამაციური ცვლილებების), პირის ღრუსა და ხახის ღრუში შედარებით დიდი, ახალი ჭრილობების შემთხვევაში. 

განსაკუთრებული სიფრთხილის ზომები პრეპარატის გამოყენებისას
არ არსებობს.

ორსულობა და ლაქტაცია
მიუხედავად იმისა, რომ ტრახისანის® საწუწნი აბების შემადგენლობაში შემავალი აქტიური ნივთიერებების კომბინაცია მისი ფარმაკოლოგიური თვისებების გამო უსაფრთხოა თერაპევტულ დოზებში, ორსულობისა და ლაქტაციის დროს პერპარატის გამოყენება ძირითადად შესაძლებელია მხოლოდ ექიმთან კონსულტაციის შემდეგ.

განსაკუთრებული მითითებები
ავტომანქანისა და სხვა მექანიზმების მართვა
ტრახისანის® საწუწნი აბების გამოყენებისას პაციენტს არ ესაჭიროება განსაკუთრებული სიფრთხილის ზომების მიღება ავტომანქანის ან სხვა მექანიზმების მართვის დროს.

მონაცემები წინაკლინიკური უსაფრთხოების შესახებ
ტიროთრიცინი
ტიროთრიცინი პრაქტიკულად წარმოადგენს კარგად ასატან ადგილობრივ ანტიბიოტიკს, რომელიც სათანადო გამოყენების შემთხვევაში არც ჰისტოლოგიურ დაზიანებას და არც ლორწოვანის გარსის ან კანის გაღიზიანებას არ იწვევს. ვენაში შეყვანის შემთხვევაში თაგვებში 3,7 მგ/კგ. სხეულის მასაზე ტიროთრიცინის LD50 რჩება ორგანიზმში, ხოლო ინტრაპერიტონეალური შეყვანის დროს 20-45 მგ/კგ. კგ. სხეულის მასაზე. პერორალურად მიღების შემთხვევაში ტიროტრიცინის ატანა ხდება რეაქციის გარეშე. 
ტიროთრიცინის მუტაგენური, კარცენოგენური ანდა ტერტოგენური შედეგები დღემდე არ დაფიქსირებულა.
ქლორჰექსიდინსა და მის მარილებს აქვთ უმნიშვნელო მწვავე და ქრონიკული ტოქსიკურობა (პერორალურად LD50 1,8-3,0 გ./კგ. სხეულის მასაზე ვირთხებში, ხოლო 2,5 გ./კგ. სხეულის მასაზე თაგვებში).
თავისუფალი ფუძისა და მარილების ტოქსიკურობა მეტნაკლებად ერთნაირია.
წყლის შემცველ ხსნარებში ხსნადობის გამო მწვავე ტოქსიკური ოდენობების მიღება უნდა მოხდეს მხოლოდ დიგლუკონატთან ერთად. 
სისტემური მიღებისა და მეტაბოლიზმის შემდეგ გამოთავისუფლებული მჟავას ნარჩენები უმნიშვნელოდ ტოქსიკურია.
შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ღრძილებიდან სისხლდენის პროვოცირებას, როცა ქლორჰექსიდინი გამოიყენება მუდმივად პირის ღრუს სავლების სახით, რის შემდეგაც არ ხდება კბილების გახეხვა. 
ცხოველებზე ჩატარებულ ცდების დროს შეინიშნა ჰისტოლოგიური დაზიანებები მკვდარი ან წყლულოვანი ქსოვილის მქონე ძვლის ღია ჭრილობების შემთხვევაში. 14-ზე მეტი დღის განმავლობაში წყალთან ერთად 0,2 და 0,02%-იანი ქლორჰექსიდინის მიღებამ გამოიწვია ენის ეპითელიუმის რევერსიული დისპლაზია და ლეიკოპლაზია (ცვლილებები ავთვისებიანი სიმსივნის განვითარებამდე) ვირთხებში. 
მუტაგენურობა:
Ames და დნმის რეპარაციის ცდების დროს ქლორჰექსიდინმა აჩვენა მუტაგენური მოქმედება. 
მიუხედავად ამისა, ძუძუმწოვარა სომას უჯრედებზე ჩატარებული ქრომოსომის მუტაციის ტესტებმა აჩვენა უარყოფითი შედეგები. 
რეპროდუქტიული ტოქსიკურობა
ორსულ ვირთხებში ქლორჰექსიდინის პერორალურად მიღების შემდეგ არ დაფიქსირებულა არც ნორმიდან გადახრა და ემბრიონული დეფექტი, არც ფერტილობის დაქვეითება. 
მიუხედავად ამისა, ეს ცდები არ გამორიცხავს ამგვარ შესაძლო მოქმედებას ადამიანებში.
ლიდოკაინი: ადგილობრივი ანესთეზიის მიზნით ტრაქისანის® საწუწნ აბებში შემავალი აქტიური ნივთიერების ოდენობა იმდენად მცირეა, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია სისტემური და/ან ტოქსიკური მოქმედება. 
მუტაგენური და კანცეროგენული პოტენციალი:
არსებობს მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვირთხებში და შესაძლოა ადამიანებშიც მეტაბოლიზმის პროდუქტს, კერძოდ 2.6-ქსილიდინს, რომელიც მომდინარეობს ლიდოკაინიდან/ეტიდოკაინიდან, შესაძლოა ჰქონდეს მუტაგენური მოქმედება. აღნიშნული მონაცემები შედეგია ინ-ვიტრო ცდებისა, რომლის დროსაც გამოიყენეს აღნიშნული მეტაბოლიტის ძალიან მაღალი, თითქმის ტოქსიკური კონცენტრაციები. ამჟამად არ არსებობს არანაირი საფუძველი იმის სათქმელად, რომ მსგავსი ნივთიერებები, ლიდოკაინი და ეტიდოკაინი, თავისთავად მუტაგენურია. 
კანცეროგენობის დასადგენად ჩატარებულ კვლევაში, რომლის დროსაც 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ვირთხები ჰყავდათ ტრანსპლაცენტური ზემოქმედების ქვეშ და 2.6-ქსილიდინით უტარებდნენ პოსტნატალურ მკურნალობას, დაფიქსირდა ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნეები ცხვირის ღრუში (ეთმოტურბინალია) მაღალმგრძნობელობითი ტესტირების სისტემაში (ტრანსპლაცენტალური ზემოქმედება და პოსტნატალური მკურნალობა ძალიან დიდი დოზებით 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში). ის მოსაზრება, რომ ეს შედეგები ადამიანებს შესაძლოა არ შეეხოს, ნაკლებად შეეფერება სიმართლეს. მაშასადამე, არ შეიძლება ხანგრძლივი პერიოდით პრეპარატის დიდი დოზებით მიღება.

ჭარბი დოზირება
პრეპარატის შემადგენელი ნივთიერებების ფარმაკოლოგიური თვისებების წყალობით ტრახისანის® საწუწნი აბების შემთხვევით დიდი დოზით მიღების დროსაც კი არ არის მოსალოდნელი არანაირი ტოქსიკური მოქმედება.

სხვა წამლებთან ურთიერთქმედება
არ არის ცნობილი სხვა პრეპარატებთან ერთად ტრახისანის® საწუწნი აბების თანადროულ გამოყენებასთან დაკავშირებული გვერდითი მოქმედება.

შენახვის პირობები და ვადები
ვარგისიანობის ვადა 3 წელი
შეინახეთ მშრალ ადგილას 25oC-მდე ტემპერატურაზე.
პრეპარატის გამოყენებასა და გადაგდებასთან დაკავშირებული მითითებები
არ არსებობს განსაკუთრებული ინსტრუქციები.

საიტზე მითითებული მარაგების შესახებ ინფორმაცია ცვალებადია, რეკომენდებულია ისარგებლოთ ონლაინ აფთიაქით

თბილისი (145 აფთიაქი)

ავერსი 3
ა.ყაზბეგის გამზ. №5
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 19
ვაჟა-ფშაველას გამზ. კვარტ. III, კორპ.№9
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 21 (24სთ)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №39
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 23
236-57-55
პეკინის გამზ. №2
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 33
პეკინის გამზ. №45
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 34 (24სთ)
ცინცაძის. №1
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 39
236-21-78
ბახტრიონის ქ. №20
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 41
ა.ყაზბეგის გამზ. №8
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 46
ნუცუბიძის ქ. №179
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 65
236-34-51
დოლიძის ქ N24 / ბალანჩივაძის N17
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 78
პეტრიწის ქ. №5
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 89
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ.
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 91 (24სთ)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 94
ცინცაძის ქ. №9
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 97
გამრეკელის ქ. №20
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 120
ვაჟა ფშაველას N6
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 150
ვაჟა–ფშაველას მეოთხე კვარტალი, პირველი კორპუსის მიმდებარედ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 153
ა.ყაზბეგის გამზ. №16
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 154
პ.ასლანიდის №3/ ბერბუკის №8
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 157
შარტავას 4/6
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 158
მირიან მეფის №75
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 160
ნუცუბიძის II მკრ, I კვარტალი, №3დ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 165
ფანასკერტელის ქ. N20–ე (იყალთოს გორა)
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 166
სოფელი დიღომი, დ. აღმაშენებლის №124
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 172
ტაშკენტის ქ. N27
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 177
გოძიაშვილის ქ. №17
ვადა: 2026-03-01
ავერსი 178
მირიან მეფის ქ №96
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 180
მინდელის ქ -11
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 181
მ.მაჭავარიანის ქ.#65(ვაშლიჯვარი)
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 182
ჩიქოვანის ქ N 45
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 192
ვ.ბოჭორიშვილის ქ.#24
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 194 (24სთ)
დიდი დიღომი,თინათინის ქ.#1
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 195
დიდი დიღომი,პეტრე იბერის#14
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 197
დიდი დიღომი,4მკრ,25კორპ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 200
მირიან მეფის #11გ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 202
ნუცუბიძის მე-5მ/რ,ა.ვარაზის#16
ვადა: 2032-03-01
ავერსი 210
დავარის ქ. N41 (დიდი დიღომი).
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 8
წინანდლის ქ. №9-10
ვადა: 2026-03-01
ავერსი 10
ქ.წამებულის მოედ. №2
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 16
ნავთლუღის ქ. №2–ის მიმდებარედ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 52 (24სთ)
თეოფანე დავითაიას ქუჩა №9
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 60
ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ.. №155
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 74
მეველეს ქ. №3
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 98
წინანდლის ქ. №10
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 115
თეოფანე დავითაიას N30
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 116
ნავთლუღის ქ. №15/1
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 146
თეოფანე დავითაიას N13
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 156
წინანდლის ქ.№23
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 190
ყვარლის ქუჩა N99ა
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 191
ბოგდან ხმელნიცკის N6ბ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 203
გიორგი მუხაძის ქ.#70
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 204
გაბრიელ სალოსის #122
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 205
ზურაბ იარაჯულის N3
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 206
ზურაბ პატარიძის N3
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 209
ნავთლუღის ქუჩა N6/2
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 12
ლუბლიანას ქ. №13გ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 15
ა.წერეთლის გამზ. №143
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 45
ა.წერეთლის გამზ. №110
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 57 (24სთ)
დიღმის მასივი, II კვარ. კორ.6 ბ.
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 70
დიღმის მასივი, V კვარ. კორპ..3 ა.
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 102
ა. წერეთლის გამზ. №55
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 106
ტრანსპორტის ქ. №1 (მ. დიდუბის მიმდებარედ)
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 136
ლუბლიანას ქ. №31
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 141
ჩაჩავას ქ. #5. სს "კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“
ვადა: 2026-03-01
ავერსი 145
ლუბლიანას #5, რკინიგზის საავადმყოფო.
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 169
დიღმის მასივი, კვარტალი III, კორპუსი 1ბ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 188
ქ.თბილისი, წყალტუბოს ქ.#12-14
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 25 (24სთ)
ც.დადიანის ქ. №321
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 29
ზღვისუბანი, მე-10 კვარტალი, 28-ე კორპუსის მიმდებარედ.
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 40
გუდამაყრის ქ. №4 (კლინიკური საავადმყ. მიმდ), ნაკვ.05/001
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 50
ც.დადიანის ქ. №2
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 51 (24სთ)
264-13-02
მუხიანის III მკრ. კორ. V
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 58
ც.დადიანის ქ. №34
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 88 (24სთ)
ზღვისუბანი, მე-3 მიკრო რაიონი, მე-5 კვარტალი, ნაკვ. 10/024
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 93
ც. დადიანის ქ. №261
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 103
გურამიშვილის გამზ. მ. ღრმაღელის მიმდ. ტერიტორია
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 109
ქვიშხეთის ქ. №1 (მ. ღრმაღელის პირდაპირ)
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 138
ც. დადიანის II მკრ. II კორპუსი
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 161
ხუდადოვის ქ. №95ა
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 183
დადიანის ქ. № 71
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 185
ჭყონდიდელის #101
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 186
გურამიშვილის #31
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 9
ომარ ხიზანიშვილის ქ. 20
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 14
ალექსი გობრონიძის ქუჩა #2
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 44
გლდანის ილია ვეკუას N 19
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 66
გლდანი, V მკრ. კორ. №14
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 87
მუხიანის II მკრ. კორპ. №8
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 90
გლდანი, V მკრ
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 111
სარაჯიშვილის ქ. №13
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 117
გლდანის №8 ს. ა. დ.
ვადა: 2026-03-01
ავერსი 133
გლდანის VI-VIII მიკრორაიონებს შორის
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 143 (24სთ)
გლდანის 5 მკრ. 10–ე კორპუსის მიმდ.
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 147
ომარ ხიზანიშვილის ქ. 7
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 162
ავჭალა, ლიბანის ქ. №19–სა და №25–ს შორის
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 171
ზაჰესი, კოლონიის მიმდებარე ტერიტორია
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 174
ვეკუას ქ. №55 (ყოფილი ხიზანიშვილის ქ.)
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 198
გლდ.მე-7მ/რ,მირაქიშვილის#29
ვადა: 2026-05-01

რეგიონი (192 აფთიაქი)

ახმეტა 1
რუსთაველის ქ. №68
ვადა: 2026-05-01
ახმეტა 2
ახმეტა, რუსთაველის ქუჩა
ვადა: 2026-03-01
გურჯაანი 1 (24სთ)
ნონეშვილის ქ. №25
ვადა: 2026-05-01
გურჯაანი 2
წმინდა ნინოს ქ. კვარტალი 60
ვადა: 2026-05-01
გურჯაანი 3
გურჯაანი შესახვევი ნონეშვილი 12
ვადა: 2026-05-01
კაჭრეთი
გურჯაანი სოფ კაჭრეთი
ვადა: 2026-05-01
დედოფლისწყარო
ჰერეთის ქ. N1
ვადა: 2026-05-01
ჩუმლაყი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩუმლაყი
ვადა: 2026-05-01
თელავი 2
ალაზნის გამზირი №4
ვადა: 2026-05-01
თელავი 3 (24სთ)
ქ. თელავი, ალაზნის გამზ. N4ა
ვადა: 2026-05-01
თელავი 4
ვ. სეხნიაშვილის. №3
ვადა: 2026-03-01
თელავი 5
ქ. თელავი, ქეთევან წამებულის ქუჩა 3გ
ვადა: 2026-05-01
ყარაჯალა-1
თელავის რ-ნი, სოფ ყარაჯალა
ვადა: 2026-05-01
თელავი 6
ვახტანგ სეხნიაშვილის ქ.N10
ვადა: 2026-05-01
თელავი 7
შოთა რუსთაველის გამზ N78
ვადა: 2026-05-01
იორმუღანლო
სოფელი იორმუღანლო
ვადა: 2026-05-01
ლაგოდეხი 1
ნინოშვილის ქ. №2
ვადა: 2026-05-01
ლაგოდეხი 2 (24სთ)
ზაქათალას ქ. (ბაზრის მიმდებარედ)
ვადა: 2026-05-01
საგარეჯო 1
აღმაშენებლის №14
ვადა: 2026-05-01
საგარეჯო 2
რუსთაველის ქ. N240 / რუსთაველის ქ. N210
ვადა: 2026-05-01
სიღნაღი (24სთ)
კოსტავას ქ. №8
ვადა: 2026-05-01
ყვარელი (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2026-03-01
ყვარელი 3
ყვარელი ჭავჭავაძის 95
ვადა: 2026-03-01
ახალსოფელი
ყვარლის რნ სოფ ახალსოფელი
ვადა: 2026-05-01
ყვარელი 4
ქ. ყვარლი, ჭავჭავაძის ქ. N122
ვადა: 2026-05-01
წნორი (24სთ)
თავისუფლების ქ.№2
ვადა: 2026-05-01
კაზრეთი-1
დაბა კაზრეთი
ვადა: 2026-05-01
ბოლნისი 1 (24სთ)
სულხან-საბას ქ. №117
ვადა: 2026-05-01
ბოლნისი 2
სოლხან-საბა ორბელიანის ქ. N165 / სოლხან-საბა ორბელიანის ქ. N165ა
ვადა: 2026-05-01
გარდაბანი
აღმაშენებლის ქ. №12
ვადა: 2026-05-01
დმანისი
წმინდა ნინოს ქ, №37
ვადა: 2026-05-01
გამარჯვება 1
გარდაბნის რ–ნი გამარჯვება
ვადა: 2026-05-01
წალკა 1
ქ. წალკა, არისტოტელეს ქ. N2
ვადა: 2026-05-01
თეთრიწყარო 1
ქ. თეთრიწყარო, კოსტავას ქ. N1
ვადა: 2026-05-01
კრწანისი
სოფ. კრწანისი, მე-6 ქუჩის III, ჩიხი #2
ვადა: 2026-05-01
მარნეული 1 (24სთ)
სულხან-საბას ქ. №58
ვადა: 2026-05-01
მარნეული 2 (24სთ)
26 მაისის ქ.
ვადა: 2026-05-01
მარნეული 3
რუსთაველის ქ. №5 ა
ვადა: 2026-05-01
მარნეული 4
მარნეული, შ. რუსთაველის ქ. N78
ვადა: 2026-05-01
სადახლო
მარნეული სოფ სადახლო
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 1
მეგობრობის გამზ. №10
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 2 (24სთ)
კოსტავას ქ. №15
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 3 (24სთ)
მესხიშვილის ქ. №3ა
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 4
ქ.რუსთავი მე-19 მკრ. კორპ N11
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 6
მეგობრობის გამზ. N61 (შარტავას გამზ N17)
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 7
ქ. რუსთავი პავლე თოდრიას ქN5
ვადა: 2026-05-01
მარტყოფი 1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 8
ქ.რუსთავი მეგობრობის გამზირი N18
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 9
მეგობრობის გამზ. N4
ვადა: 2026-05-01
ბაღდათი (24სთ)
წერეთლის ქ. №7
ვადა: 2026-05-01
ვანი
თამარ მეფის გამზირი. №3
ვადა: 2026-05-01
ზესტაფონი 1 (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2026-05-01
ზესტაფონი 2
ჭანტურიას ქ. №1
ვადა: 2026-05-01
ზესტაფონი 3 (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №27
ვადა: 2026-05-01
ზესტაფონი 4
ჭანტურიას ქ. №12
ვადა: 2026-05-01
ზესტაფონი 5
აღმაშენებლის ქ. №43
ვადა: 2026-05-01
ზესტაფონი 6
მელქაძის ქ. N2
ვადა: 2026-05-01
ზესტაფონი 7
დავით აღმაშენებლის ქ. #85
ვადა: 2026-05-01
თერჯოლა 1 (24სთ)
რუსთაველის ქ. №111
ვადა: 2026-05-01
თერჯოლა 2
ქ.თერჯოლა,რუსთაველის 78
ვადა: 2026-05-01
სამტრედია 1 (24სთ)
რესპუბლიკის №2
ვადა: 2026-05-01
სამტრედია 2
ჭავჭავაძის ქ. №5
ვადა: 2026-05-01
საჩხერე 1 (24სთ)
გომართელის ქ. №3
ვადა: 2026-05-01
საჩხერე 2
გომართელის ქ. №30 ა
ვადა: 2026-05-01
საჩხერე 3
ივანე გომართელის ქ.2ა
ვადა: 2026-05-01
ტყიბული
რუსთაველის ქ.№1
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 1
წმ. ნინოს ქ. №17
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 2
ჭავჭავაძის ქ. №31
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 3 (24სთ)
ფალიაშვილის ქ. №21
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 4 (24სთ)
ბუხაიძის ქ. №4
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 5 (24სთ)
ჭავჭავაძის ქ. №54
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 6 (24სთ)
ავტომშენებლის ქ. №8/13
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 7 (24სთ)
ი.აბაშიძის გამზ. №2/2
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 8
ავტომშენებლის №34
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 9
ჭავჭავაძის გამზ. №44
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 10
ჭავჭავაძის ქ. 56
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 11 (24სთ)
ასათიანის ქ. №147
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 12 (24სთ)
დუმბაძის ქ. №48
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 13 (24სთ)
თაბუკაშვილის ქ. №115
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 14
მარი ბროსეს ქ. №1
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 15 (24სთ)
ნიკეას ქუჩა, II შესახვევი, №8ე
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 16
სულხან-საბას გამზ. №19
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 17
გრიშაშვილის ქ. № 27
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 18
აღმაშენებლის გამზ. №24
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 19 (24სთ)
ნიკეას ქ, სკვერი სამხედრო ნაწილთან და ყოფილ სამხედრო ქალაქთან (ნაკვეთი 1)
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 20 (24სთ)
გრ. აბაშიძის №3
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 21
ვარლამიშვილის და წმ.ნინოს ქუჩის გადაკვეთა, ვარლამიშვილის #1 სახლის გადაკვეთაზე
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 22
ფალიაშვილის ქ. №3
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 23
ბუკიას ქ. №1
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი N 24
ბუხაძის ქ #23ა
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 25
რუსთაველის1/წერეთლის2
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 26
ჭავჭავაძის გამზ.#67
ვადა: 2026-05-01
ხარაგაული
სოლომონ მეფის ქ.#33
ვადა: 2026-05-01
წყალტუბო 1 (24სთ)
იმერეთის მოედანი ბაზრობის მიმდ.ტერიტორია
ვადა: 2026-05-01
წყალტუბო 2
წყალტუბო. 9 აპრილის ქ #2ა
ვადა: 2026-05-01
ჭიათურა 1
ნინოშვილის ქ. №6
ვადა: 2026-05-01
ჭიათურა 2 (24სთ)
აბაშიძის ქ. №3
ვადა: 2026-05-01
ჭიათურა 3
იაშვილის ქ. №4
ვადა: 2026-05-01
ჭიათურა 4
ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. N18
ვადა: 2026-05-01
ხონი
თავისუფლების მოედანი
ვადა: 2026-05-01
ჩაქვი
ჩაქვი,თ/მეფის #33
ვადა: 2026-05-01
ხულო
ხულოს რაიონი, მ. აბაშიძის ქუჩა N18
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 2
ჭავჭავაძის ქ. №39
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 3 (24სთ)
გორგილაძის ქ. №53
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 4
აღმაშენებლის ქ. №20
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 5 (24სთ)
ბაგრატიონის ქ. №140ბ. 29-30
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 6
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 7 (24სთ)
გორგასლის ქ. №149/151/153 გრიბოედოვის ქ. №29/31
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 8
ჭავჭავაძის ქ. №6
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 9
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2026-03-01
ბათუმი 10
თამარ–მეფის დასახლება ქ. №12ა
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 11
ბარათაშვილის №26
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 12
დ. თავდადებულის ქუჩა №11
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 13
ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №356
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 14
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ. N1
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 15
ბესიკის ქ. N55
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 16 (24სთ)
ინასარიძის ქ. N3
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი N17
პუშკინის ქ. # 124
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი N18
ჯავახიშვილის ქ #65
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 20
ქ. ბათუმი, ავგიას ქ. N2
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 21
ვ.გორგასლის ქ.#84
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 22
ბათუმი, ჰ.აბაშიძის N64 (ხოზრევანიძის კლინიკასთან)
ვადა: 2026-05-01
ქობულეთი 1 (24სთ)
აღმაშენებლის №3
ვადა: 2026-05-01
ქობულეთი 2
რუსთაველის №122
ვადა: 2026-05-01
აბაშა (24სთ)
თავისუფლების ქ. №50
ვადა: 2026-05-01
ბანძა
მარტვილის რ-ნი, სოფ. ბანძა
ვადა: 2026-03-01
ზუგდიდი 1
კიტიას ქ. №7
ვადა: 2026-05-01
ზუგდიდი 2
რუსთაველის ქ. №91
ვადა: 2026-05-01
ზუგდიდი 3 (24სთ)
გამსახურდიას გამზ. №23
ვადა: 2026-05-01
ზუგდიდი 4 (24სთ)
გამსახურდიას გამზ. №36
ვადა: 2026-05-01
ზუგდიდი 5 (24სთ)
რუსთაველის ქ. №99
ვადა: 2026-05-01
ზუგდიდი 6
თამარ მეფის ქ. №18
ვადა: 2026-05-01
ზუგდიდი 7 (24სთ)
ზუგდიდი კ.გამსახურდიას 219
ვადა: 2026-05-01
მარტვილი 1 (24სთ)
თავისუფლების ქ. №16
ვადა: 2026-05-01
მარტვილი 2
თავისუფლების ქ. №14
ვადა: 2026-05-01
მარტვილი 3
კოსტავას №1 თამარ მეფის №5
ვადა: 2026-05-01
მესტია
სეტის მოედანი №12
ვადა: 2026-05-01
სენაკი 1 (24სთ)
რუსთაველის №172
ვადა: 2026-05-01
სენაკი 2 (24სთ)
რუსთაველის №110
ვადა: 2026-05-01
სენაკი 3
ჭავჭავაძის №87
ვადა: 2026-05-01
სენაკი 4
ჭავჭავაძის №123
ვადა: 2026-05-01
ფოთი 1 (24სთ)
რუსთაველის რკალი №24
ვადა: 2026-05-01
ფოთი 2
ფარნავაზ მეფის ქ. №7
ვადა: 2026-05-01
ფოთი 3
გურიის ქ. #210
ვადა: 2026-05-01
ჩხოროწყუ 1 (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №12
ვადა: 2026-05-01
ჩხოროწყუ 2
გობეჩიას ქ. N 3/5
ვადა: 2026-05-01
წალენჯიხა 1
გამსახურდიას ქ. №5
ვადა: 2026-05-01
წალენჯიხა 2
სალიას ქუჩა
ვადა: 2026-05-01
ხობი
შარტავას ქ. №3
ვადა: 2026-05-01
ჯვარი
ლემონჯავას (ყოფილი ჯიქიას) ქ.№13
ვადა: 2026-05-01