პარკინი 1მგ #100ტ

პარკინი 1მგ #100ტ

109.26 ლარი
ქვეყანა: თურქეთი
მწარმოებელი: აბდი იბრაჰიმი თურქეთი
ჯენერიკი - შეადარეთ ანალოგები: პრამიპექსოლი
გაცემის ფორმა: II ჯგუფი რეცეპტული
კოდი: 44076
გააზიარე:
პარკინი / PARKYN
შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა
ტაბლეტები: შეფუთვაში 100 ც.
პრამიპექსოლის დიჰიდროქლორიდის მონოჰდრატი . . . . . 0.250 მგ 
(რაც 0.18 მგ პრამიპექსოლის ექვივალენტურია) 
პრამიპექსოლის დიჰიდროქლორიდის მონოჰდრატი . . . . . 1.0 მგ 
(რაც 0.7 მგ პრამიპექსოლის ექვივალენტურია) 
 
კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი
პარკინსონის დაავადების სამკურნალო საშუალება. დოპამინის რეცეპტორების აგო¬ნის¬ტი.
 
ფარმაკოლოგიური თვისებები
პრამიპექსოლი, არა-ერგოტული წარმოშობის დოპამინური რეცეპტორების აგონისტი. იგი ხასიათდება მაღალი სპეციფიურობით და სრული შინაგანი აქტივობით დოპამინის D2 რეცეპტორების მიმართ. პრეპარატი D3 რეცეპტორების მიმართ ხასიათდება უფრო მაღალი აფინურობით D2  და D4 ქვეჯგუფის რეცეპტორებთან შედარებით. პარკინსონის დაავადების დროს პრამიპექსოლის მოქმედების ზუსტი მექანიზმი არ არის დადგენილი, მაგრამ სავარაუდოდ პრეპარატი მოქმედებს ზოლიან სხეულში არსებული მასტიმულირებელი დოპამინის რეცეპტორების საშუალებით. აღნიშნულ შედეგებს ასევე ადასტურებს ცხოველებში ჩატარებული ელექტროფიზიოლოგიური კვლევებიც - მათი მიხედვით პრამიპექსოლი ააქტიურებს დოპამინური რეცეპტორებს ზოლიან სხეულსა და შავ სუბსტანციაში და ზეგავლნას ახდენს სტრიატული ნეირონების განმუხტვის მაჩვენებლებზე. 
პარკინსონის დაავადების დროს პრამიპექსოლი ხსნის მოტორულ დარღვევას ზოლიან სხეულში დოპამინის რეცეპტროების სტიმულაციის გზით. პრამიპექსოლი ასევე იცავს დოპამინურ ნეირონებს იშემიისა და მეტამფეტამინის ნეიროტოქსიკურობით გამოწვეული დეგენერაციისგან. Iნ ვიტრო კვლევებში გამოვლინდა, რომ პრამიპექსოლი ნეირონებს ლევოდოფას ტოქსიურობისგანაც იცავს. 
პრამიპექსოლის ფონზე პროლაქტინის დონის დოზა - დამოკიდებული შემცირება გამოვლინდა ჯანმრთელ მოხალისეებში ჩატარებულ კვლევებში. 
6 თვის ხანგრძლივობის საკონტროლო კლინიკურ კვლევებში პრამიპექსოლის ეფექტურობა პარკინსონის დაავადების დროს სრულად შენარჩუნდა ამ დროის განმავლობაში. პარკინსონის დაავადების შემანარჩუნებელი მკურნალობის დროს, 3 წელზე მეტი ხანგრძლივობის `ღია” დიზაინის კველევები ადასტურებს პრამიპექსოლის ეფექტურობის შენახვას ამ პერიოდის განმავლობაშიც. 
 
ფარმაკოკინეტიკა
პრამიპექსოლი ორალური მიღების შემდეგ სწრაფად და სრულად შეიწოვება. მისი აბსოლუტური ბიოშეღწევადობა არის 90%-ზე მეტი, ხოლო  მაქსიმალური პლაზმური კონცენტრაცია 1-3 საათში მიიღწევა. აბსორბციის სიჩქარე მცირდება პრეპარატის საკვებთან ერთად მიღებისას, მაგრამ საკვები არ ახდენს რაიმე ზეგავლენას აბსორბციის სრულ მოცულობაზე. პრამიპექსოლი ავლენს ხაზობრივ კინეტიკას და მისი პლაზმური დონეების ინტრა-პაციენტური ვარიაციების სიხშირე შედარებით დაბალია. 
პრამიპექსოლის პლაზმის ცილებთან კავშირი არის ძალიან დაბალი (<20%), ხოლო განაწილების მოცულობა კი მაღალი (400 ლ). ორგანიზმში მხოლოდ პრამიპექსოლის მხოლოდ მცირე რაოდენობა მეტაბოლიზდება. 
თირკმელებით პრამიპექსოლის უცვლელი სახით ექსკრეცია წარმოადგენს  მისი გამოყოფის ძირითად გზას და ამ გზით გამოიყოფა მიღებული დოზის დაახლოებით 80%. თუმცა 14ჩ რადიოაქტიუირი იზოტოპით მონიშნული პრამიპექსოლის დოზის 90% გამოიყოფა შარდით და 2%-ზე ნაკლები ფეკალური მასებით. პრამიპექსოლის ტოტალური და რენული კლირენსი 500 მლ/წთ და  400 მლ/წთ, შესაბამისად. პრეპარატის ნახევარგამოყოფის პერიოდი მერყეობს 8 საათიდან (ახალგაზრდებში) 12 საათამდე (ხანდაზმულებში). 
 
ჩვენებები
პარკინი ნაჩვენებია იდიოპათური პარკინსონის დაავადების ნიშნების და სიმპტომების სამკურნალოდ. პრეპარატის გამოყენება შეიძლება როგორც მონოთერაპიის სახით, ისე ლევოდოფასთან კომბინაციაში. 
პარკინი ნაჩვენებია მოუსვენარი “ქვედა კიდურების” იდიოპათიური სინდრომის (ღესტლესს Lეგ შყნდრომე) სამკურნალოდ. 
 
დოზირების რეჟიმი
(დოზირება დაანგარიშებულია პრამიპექსოლის მარილის ფორმის მიხედვით).
პარკინსონის დაავადება
ტაბლეტები მიიღება ორალურად საკვებთან ერთად ან მის გარეშე. დღიური დოზა იყოფა სამ თანაბარ ნაწილად.
მკურნალობის დაწყება: პრეპარატის დღიური დოზის გაზრდა უნდა მოხდეს თანდათანობით, მკურნალობა იწყება 0.375 მგ საწყისი დოზით და დოზის ზრდა უნდა განხორციელდეს 5-7 დღიანი ინტერვალებით. დოზის ტიტრაცია მიმდინარეობს მაქსიმალური თერაპიული ეფექტის მიღწევამდე.
პარკინის ტაბლეტების დოზის ტიტრაცია

კვირა

დოზირება

მთლიანი დღიურიდოზა (მგ)

1

3 x 0.125

0.375

2

3 x 0.25

0.75

3

3 x 0.5

1.50

თუ საჭიროა უფრო მაღალი დოზები, შეიძლება დღიური დოზის გაზრდა 0.75 მგ-ით კვირაში. მაქსიმალური დღიური დოზა არის 4.5 მგ. 
შემანარჩუნებელი მკურნალობა: დღიური ინდივიდუალური დოზა უნდა იყოს მინიმალურ, 0.375 მგ და მაქსიმალურ, 4.5 მგ დოზებს შორის. 
მკურნალობის შეწყვეტა: პრამიპექსოლის მოხსნა ხდება თანდათანობით, რამდენიმე დღის განმავლობაში. 
დოზირება ლევოდოპასთან კომბინაციის დროს: ლევოდოპას ფონზე პარკინის დოზის გაზრდა არ არის რეკომენდებული; პირიქით შესაძლოა საჭირო გახდეს ერთ-ერთი პრეპარატის დოზის შემცირება გადაჭარბებული დოპამინერგული სტიმულაციის ასაცილებლად
დოზირება თირკმლის უკმარისობის დროს: პრამიპექსოლის ელიმინაცია დამოკიდებულია თირკმლის ფუნქციებზე. თირკმლის უკმარისობის მქონე პარკინსონით დაავდებულ პაციენტებში რეკომენდირებულია დოზირების შემდეგი სქემა:

თირკმლისმდგომარეობა

საწყისიდოზა(მგ)

მაქსიმალურიდოზა (მგ)

კრეატინინის კლი-რენ¬¬სი >60 მლ/წთ

3x0.125

3 x1.5

კრეატინინის კლი-რენ¬სი=35-39მლ/წთ

2 x0.125

2 x1.5

კრეატინინის კლი-რენსი=15-34მლ/წთ

0.125

1.5

კრეატინინის კლი-რენ¬სი მლ/წთ დაჰემოდიალიზზე მყოფიპაციენტები

პრამიპექსოლი ადექვა-ტუ¬რად შესწავლილი არარის პაციენტთა ამჯგუფში

მოუსვენარი “ქვედა კიდურების” სინდრომი
ტაბლეტები მიიღება ორალურად საკვებთან ერთად ან მის გარეშე. დღიური დოზა იყოფა სამ თანაბარ ნაწილად.
პარკინის რეკომენდებული საწყისი დოზა არის 0.125 მგ დღეში ერთხელ დაძინებამდე 2-3 საათით ადრე. პაციენტებში, რომლებიც საჭიროებენ უფრო მეტ სიმპტომატურ გაუმჯობესებას, დოზის გაზრდა შეიძლება ყოველ 4-7 დღეში მაქსიმალურ 0.75 მგ-მდე (იხილე ცხრილი). 
პარკინის ტაბლეტების დოზის ტიტრაცია

ტიტრაციისსაფეხური

დღეში ერთხელ ძილის წინმისაღები დოზა (მგ)

1

0.125

2*

0.25

3*

0.5

4*    

0.75

*საჭიროებისას
მკურნალობის შეწყვეტა: პარკინის მიღების შეწყვეტა შეიძლება თანდათანობითი შემცირების გარეშე.
დოზირება თირკმლის ფუნქციის დარღვევების დროს: პრამიპექსოლის ელიმინაცია დამოკიდებულია თირკმლის ფუნქციებზე. ფარმაკოკინეტიკური კვლევების საფუძველზე პაციენტებში, რომელთა კრეატინინის კლირენსი არის 20 მლ/წთ-ზე მეტი, არ არის დოზის შემცირების აუცილებლობა. 
დოზირება ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის დროს: დოზის შემცირება არ არის საჭირო, რადგან პრეპარატის დაახლოებით 90% გამოიყოფა რენული გზით. 
დოზირება ბავშვებში და მოზარდებში: პარკინის ტაბლეტების ეფექტურობა და უსაფრთხოება არ არის დადგენილი ბავშვებში და 18 წლამდე ასაკის მოზარდებში. 
 
გვერდითი მოვლენები
პარკინის მიღებისას, პლაცებოსთან შედარებით, ხშირად აღინიშნა შემდეგი არასასურევლი ეფექტები: თავბრუსხვევა, ყაბზობა, სომნოლენცია, ჰალუცინაცია, გონების დაბინდვა და თავბრუსხვევა. 
პარკინსონის დაავადების ადრეული სტადია: დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოვლენილი ყველაზე ხშირი არასასურევლი ეფექტები არის სომნოლენცია, ყაბზობა, ასთენია, ჰალუცინაციები, გულისრევა, თავბრუსხვევა და ინსომნია. 
პარკინსონის დაავადების შორსწასული ფორმა: შორსწასულ სტადიებზე მკურნალობის არასასურევლი ეფექტები, რომლებიც აღინიშნა ლევოდოფასთან ერთად კომბინაციური მკურნალობისას, არის დისკინეზია, ჰალუცინაციები, ორთოსტატული ჰიპოტენზია და ინსომნია. 
აღნიშნული არასასურველი მოვლენები  მცირდება მკურნალობის გაგრძელებასთან ერთად; ხოლო კონსტიპაცია, გულისრევა და დისკინეზია შეიძლება გაქრეს. 
პარკინის გამოყენებისას განვითარებული ჰიპოტენზიური ეპიზოდების შემთხვევათა რაოდენობა არ აღემატება პლაცებოთი მკურნალობისას გამოვლენილ შემთხვევებს. თუმცა ზოგიერთ პაციენტში ჰიპოტენზია შეიძლება გამოვლინდეს მკურნალობის დასაწყისში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პარკინის ტაბლეტების ტიტრაცია სწრაფად ხდება. 
პრამიპექსოლით მკურნალობისას პაციენტებს სწრაფად ეძინებათ ყოველდღიური აქტივობების დროს. ზოგიერთი ეს მოვლენა გამოვლინდა ავტომობილის მართვისას და ზოგიერთი მათგანი დამთავრდა ინციდენტით. ზოგი პაციენტი კი საერთოდ არ აღინიშნავს სომნოლენციის მსგავს ნიშანს. ძილის ფიზიოლოგიის გამოკვევების მიხედვით სომნოლენცია ხშირია იმ პაციენტებში, რომლებიც იღებენ პრამიპექსოლს 1.5 მგ (მარილის ფორმის) დღიური დოზით და ყოველთვის ვლინდება ღრმად ჩაძინებამდე. 
არ არსებობს კონკრეტული კავშირი მკურნალობის ხანგრძლივობასა და არასასურველ ეფექტებს შორის. ზოგიერთი პაციენტი ასევე იღებდა სხვა პრეპარატებსაც, რომლებსაც ჰქონდათ პოტენციური სედაციური ეფექტი. დოზის შემცირება ან მკურნალობის შეწყვეტა პაციენტების უმრავლესობაში იწვევდა არასასურველი ეფექტების შემცირებას. 
 
უკუჩვენებები
პარკინი უკუნაჩვენებია პრამიპექსოლის ან პრეპარატის რომელიმე კომპონენტის მიმართ ჰიპერმგრძნობელობის დროს. 
 
ორსულობა და ლაქტაცია
ორსულობის C კატეგორია. პარკინის გამოყენება არ შეიძლება ორსულობის დროს, თუ პრეპარატის პოტენციური სარგებელი არ აჭარბებს შესაძლო ნაყოფის მხრივ ზიანს. პარკინის მიღების დროს მოსალოდნელია ლაქტაციის ინჰიბირება პროლაქტინის სეკრეციის დათრგუნვის გამო. შესაბამისად, პარკინის მიღება არ შეიძლება მეძუძური დედებისთვის. 
 
განსაკუთრებული მითითებები
არ შეიძლება პრეპარატის მიღება ექიმის დანიშნულების გარეშე. 
დოზის შემცირება (რომელიც აღწერილია პრეპარატის დოზირების რეჟიმში) რეკომენდებულია თირკმლის უკმარისობის მქონე პირებში. 
დოპამინის აგონისტების და ლევოდოპას ხშირ გვერდით ეფექტებს ჰალუცინაცია და გონების დაბინდვა წარმოადგენს. ჰალუცინაციები უფრო ხშირად ვლინდებოდა პარკინსონის დაავადების შორს წასული ფორმის მქონე პაციენტებში, რომლებიც იღებდნენ პარკინი ლევოდოპასთან კომბინაციაში; პრეპარატის მონოთერაპიაში გამოყენება დაავდების ადრეულ სტადიებზე ნაკლებად იწვევს აღნიშნულ გვერდით მოვლენებს. პაციენტები გაფრთხილებულები უნდა იყვნენ ჰალუცინაციების (უმთავრესად მხედველობითი) განვითარების შესაძლებლობის გამო. 
სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო პრეპარატის დანიშვნისას მწვავე კარდიოვასკულური დაავადებების დროს. 
ზოგადად, პრამიპექსოლის დანიშვნისას მკურნალობის დასაწყისში რეკომენდებულია სისხლის წნევის მონიტორინგი დოპამინერგულ მკურნალობასთან დაკავშირებული ზოგადი ორთოსტატური არტერიული ჰიპოტენზიის რისკის გამო. 
პარკინით მკურნალობის ფონზე ზოგიერთ პაციენტში მათი ყოველდღიური აქტივობების დროს ნარკოლეფსია აღინიშნა. თუ ნარკოლეფსიის ეპიზოდები იწვევს გარკვეულ პრობლემებს პაციენტების ყოველდღიურ საქმიანობაში, პრეპარატით მკურნალობა უნდა შეწყდეს. 
პარკინსონის დაავადება: დოპამინერგული მკურნალობის უეცარი შეწყვეტა ზოგჯერ ნეიროლეფსიური ავთვისებიანი სინდრომის დამახასითებელი სიმპტომების გამოვლენას იწვევს. 
მოუსვენარი “ქვედა კიდურების” სინდრომის გამწვავება: ლიტარატურაში არსებული მონაცემების მიხედვით ზოგჯერ დოპამინერგული პრეპარატებით მკურნალობამ შეიძლება გამოიწვიოს მოუსვენარი “ქვედა კიდურების” სინდრომის გამწვავება. დაავადების გამწვავება ვლინდება საღამოთი (ზოგჯერ შუადღისით) სიმპტომების ნაადრევი დაწყებით და სხვა კიდურებზე სიმპტომების გავრცელებით. მოუსვენარი “ქვედა კიდურების” სინდრომის მქონე პაციენტებში ჩატარებული საკონტროლო კვლევების ხანგრძლივობა არ აღმოჩნდა საკმარისი პრამიპექსოლის ამ არასასურველი ფენომენის გამოსავლენად. 
პრეპარატის ზეგავლენა ავტომობილისა და სხვა მექანიზმების მართვაზე: პარკინით მკურნალობისას აღინიშნა ნარკოლეფსიის და ჰალუცინაციების ყოველდღიური შემთხვევები. აღნიშნულმა მდგომარეობებმა შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ავტომობილისა და სხვა მექანიზმების მართვის უნარზე და გამოიწვიოს ავარიების რისკის გაზრდა. პაციენტები გაფრთხილებულები უნდა იყვნენ პარკინის პოტენციური სედაციური ეფექტების შესახებ, რომელებიც მოიცავს სომნოლენციას და ნარკოლეფსიას. ამიტომ პაციენტებმა არ უნდა მართონ ავტომობილი და სხვა მექანიზმები, სანამ არ დაგროვდება პარკინის გამოყენების გამოცდილება, რომელიც უკვე საკმარისი იქნება მენტალურ და მოტორულ აქტივობაზე პრეპარატის ზემოქმედების პოტენციალის განსაზღვრისთვის. პაციენტები გაფრთხილებულები უნდა იყვნენ, რომ არ მართონ ავტომობილი და არ დაკავდნენ სხვა სახიფათო აქტივობებით და მიმართონ ექიმს, თუ მკურნალობისას გაიზრდება სომნოლენციისა და ნარკოლეფსიის ეპიზოდების რიცხვი ყოველდღიური აქტივობების შესრულების დროს (მაგალითად ლაპარაკი, ჭამა და ა.შ.).
 
ჭარბი დოზირება
სიმპტომები: სავარაუდო არასასურევლი ეფექტები შეიძლება იყოს დოპამინის აგონისტების ფარმაკოკინეტიკურ პროფილთან დაკავშირებული რეაქციები, როგორიცაა გულისრევა, ღებინება, ჰიპერკინეზია, ჰალუცინაციები, აჟიტირება და ჰიპოტენზია. 
მკურნალობა: არ არსებობს დოპამინის ანტაგონისტის სპეციფიური ანტიდოტი. ნეიროლეფსიური პრეპარატი შეიძლება გამოვიყენოთ ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ მოვლენების შემთხვევაში. ზოგადი შემანარჩუნებელი ღონისძიებები მოიცავს კუჭის ამორეცხვას, ინტრავენურ ინფუზიას და ელექტროკარდიოგრაფიულ მონიტორინგს. ჰემოდილაიზი არ არის ეფექტური. 
 
სხვა წამლებთან ურთიერთქმედება
პრამიპექსოლი პლაზმის პროტეინებს უკავშირდება ძალიან დაბალი ხარისხით (<20%) და ორგანიზმში პრეპარატის ბიოტრანსფორმაციის დონეც დაბალია. ამიტომ არ არსებობს იმ პრეპარატებთან ურთიერთქმედების რისკი, რომლებიც უკავშირედებიან პლაზმის პროტეინებს ან ელიმინაციას განიცდიან ბიოტრანფორმაციის საშუალებით. პრეპარატები, რომლებიც თრგუნავენ კათიონური წამლების აქტიურ ტუბულურ სეკრეციას (მაგ., ციმეტიდინი), და პრეპარტები, რომლებიც გამოიყოფიან აქტიური რენული ტუბულური სეკრეციით, შეიძლება ურთიერთქმედებდნენ პარკინთან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ყველა ამ პრეპარატების კლირენსის შემცირება. დოპამინის სხვა აგონისტებთან (მათ შორის ამანტადინი) ერთად პრამიპექსოლის მიღებისას სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო დოპამინით სტიმულირებული მოვლენების (დისკინეზია, აჟიტაცია და ჰალუცინაციები) მაღალი სიხშირით გამოვლენისას; ასეთ შემთხვევებში საჭიროა დოზის შემცირება. 
სელეგილინი ან ლევოდოფა რაიმე ზეგავლენას პრამიპექსოლის ფარმაკოკინეტიკაზე არ ახდენს. პრამიპექსოლი ლევოდოფას აბსორბციას ან ელიმინაციას არ ცვლის. 
პრამიპექსოლის ანტიქოლინერგულ პრეპარატებთან ურთიერთქმედების პოტენციალი მცირეა, რადგან ეს უკანასკნელნი ორგანიზმიდან უმთავრესად გამოიყოფიან მეტაბოლიზმის მეშვეობით. შესაძლოა პრამიპექსოლის ამანტადინთან ურთიერთქმედება, რადგან ორივე პრეპარატი გამოიყოფა თირკმელების საშუალებით,. 
პარკინის დოზის გაზრდისას რეკომენდებულია ლევოდოფას დოზის შემცირება და სხვა ანტიპარკინსონული პრეპარატების დოზების უცვლელად შენარჩუნება. 
ადიტიური ეფექტის გამო არ შეიძლება პარკინის დანიშვნა სხვა სედატიურ საშუალებებთან, ალკოჰოლთან და იმ პრეპარატებთან ერთად, რომელებიც ზრდიან პლაზმაში პრამიპექსოლის დონეს (მაგ. ციმეტიდინი). 
 
შენახვის პირობები და ვადა 
პრეპარატი ინახება არა უმეტეს 25oC ტემპერატურაზე, მშრალ, სინათლისგან დაცულ და ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
ვარგისიანობის ვადა – 2  წელი. 
 
აფთიაქიდან გაცემის პირობები:
პრეპარატი გაიცემა ექიმის რეცეპტით.
საიტზე მითითებული მარაგების შესახებ ინფორმაცია ცვალებადია, რეკომენდებულია ისარგებლოთ ონლაინ აფთიაქით

თბილისი (140 აფთიაქი)

ავერსი 3
ა.ყაზბეგის გამზ. №5
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 19
ვაჟა-ფშაველას გამზ. კვარტ. III, კორპ.№9
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 21 (24სთ)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №39
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 23
236-57-55
პეკინის გამზ. №2
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 33
პეკინის გამზ. №45
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 34 (24სთ)
ცინცაძის. №1
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 39
236-21-78
ბახტრიონის ქ. №20
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 41
ა.ყაზბეგის გამზ. №8
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 46
ნუცუბიძის ქ. №179
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 65
236-34-51
დოლიძის ქ N24 / ბალანჩივაძის N17
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 78
პეტრიწის ქ. №5
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 89
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ.
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 91 (24სთ)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 94
ცინცაძის ქ. №9
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 97
გამრეკელის ქ. №20
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 120
ვაჟა ფშაველას N6
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 150
ვაჟა–ფშაველას მეოთხე კვარტალი, პირველი კორპუსის მიმდებარედ
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 153
ა.ყაზბეგის გამზ. №16
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 154
პ.ასლანიდის №3/ ბერბუკის №8
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 157
შარტავას 4/6
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 158
მირიან მეფის №75
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 160
ნუცუბიძის II მკრ, I კვარტალი, №3დ
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 165
ფანასკერტელის ქ. N20–ე (იყალთოს გორა)
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 166
სოფელი დიღომი, დ. აღმაშენებლის №124
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 172
ტაშკენტის ქ. N27
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 177
გოძიაშვილის ქ. №17
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 178
მირიან მეფის ქ №96
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 180
მინდელის ქ -11
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 181
მ.მაჭავარიანის ქ.#65(ვაშლიჯვარი)
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 182
ჩიქოვანის ქ N 45
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 187
სიმონ კანდელაკის 59
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 192
ვ.ბოჭორიშვილის ქ.#24
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 194 (24სთ)
დიდი დიღომი,თინათინის ქ.#1
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 195
დიდი დიღომი,პეტრე იბერის#14
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 197
დიდი დიღომი,4მკრ,25კორპ
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 200
მირიან მეფის #11გ
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 202
ნუცუბიძის მე-5მ/რ,ა.ვარაზის#16
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 210
დავარის ქ. N41 (დიდი დიღომი).
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 8
წინანდლის ქ. №9-10
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 10
ქ.წამებულის მოედ. №2
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 16
ნავთლუღის ქ. №2–ის მიმდებარედ
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 52
თეოფანე დავითაიას ქუჩა №9
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 60
ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ.. №155
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 74
მეველეს ქ. №3
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 98
წინანდლის ქ. №10
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 115
თეოფანე დავითაიას N30
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 116
ნავთლუღის ქ. №15/1
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 156
წინანდლის ქ.№23
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 190
ყვარლის ქუჩა N99ა
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 191
ბოგდან ხმელნიცკის N6ბ
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 203
გიორგი მუხაძის ქ.#70
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 204
გაბრიელ სალოსის #122
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 205
ზურაბ იარაჯულის N3
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 206
ზურაბ პატარიძის N3
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 209
ნავთლუღის ქუჩა N6/2
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 25 (24სთ)
ც.დადიანის ქ. №321
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 29
ზღვისუბანი, მე-10 კვარტალი, 28-ე კორპუსის მიმდებარედ.
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 40
გუდამაყრის ქ. №4 (კლინიკური საავადმყ. მიმდ), ნაკვ.05/001
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 50
ც.დადიანის ქ. №2
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 51 (24სთ)
264-13-02
მუხიანის III მკრ. კორ. V
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 58
ც.დადიანის ქ. №34
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 88 (24სთ)
ზღვისუბანი, მე-3 მიკრო რაიონი, მე-5 კვარტალი, ნაკვ. 10/024
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 93
ც. დადიანის ქ. №261
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 103
გურამიშვილის გამზ. მ. ღრმაღელის მიმდ. ტერიტორია
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 109
ქვიშხეთის ქ. №1 (მ. ღრმაღელის პირდაპირ)
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 138
ც. დადიანის II მკრ. II კორპუსი
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 161
ხუდადოვის ქ. №95ა
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 183
დადიანის ქ. № 71
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 185
ჭყონდიდელის #101
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 186
გურამიშვილის #31
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 9
ომარ ხიზანიშვილის ქ. 20
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 14
ალექსი გობრონიძის ქუჩა #2
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 44
გლდანის ილია ვეკუას N 19
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 66 (24სთ)
გლდანი, V მკრ. კორ. №14
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 87
მუხიანის II მკრ. კორპ. №8
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 90
გლდანი, V მკრ
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 111
სარაჯიშვილის ქ. №13
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 133
გლდანის VI-VIII მიკრორაიონებს შორის
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 143 (24სთ)
გლდანის 5 მკრ. 10–ე კორპუსის მიმდ.
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 147
ომარ ხიზანიშვილის ქ. 7
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 162
ავჭალა, ლიბანის ქ. №19–სა და №25–ს შორის
ვადა: 2024-12-01
ავერსი 171
ზაჰესი, კოლონიის მიმდებარე ტერიტორია
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 174
ვეკუას ქ. №55 (ყოფილი ხიზანიშვილის ქ.)
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 198
გლდ.მე-7მ/რ,მირაქიშვილის#29
ვადა: 2024-12-01

რეგიონი (175 აფთიაქი)

ახმეტა
რუსთაველის ქ. №68
ვადა: 2024-12-01
ახმეტა 2
ახმეტა, რუსთაველის ქუჩა
ვადა: 2025-08-01
გურჯაანი 1 (24სთ)
ნონეშვილის ქ. №25
ვადა: 2026-06-01
გურჯაანი 2
წმინდა ნინოს ქ. კვარტალი 60
ვადა: 2026-06-01
გურჯაანი 3
გურჯაანი შესახვევი ნონეშვილი 12
ვადა: 2026-06-01
კაჭრეთი
გურჯაანი სოფ კაჭრეთი
ვადა: 2024-12-01
დედოფლისწყარო
ჰერეთის ქ. N1
ვადა: 2026-06-01
ჩუმლაყი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩუმლაყი
ვადა: 2026-06-01
თელავი 2
ალაზნის გამზირი №4
ვადა: 2026-06-01
თელავი 3 (24სთ)
ქ. თელავი, ალაზნის გამზ. N4ა
ვადა: 2026-06-01
თელავი 4
ვ. სეხნიაშვილის. №3
ვადა: 2026-06-01
თელავი 5
ქ. თელავი, ქეთევან წამებულის ქუჩა 3გ
ვადა: 2026-06-01
ყარაჯალა-1
თელავის რ-ნი, სოფ ყარაჯალა
ვადა: 2026-06-01
თელავი 6
ვახტანგ სეხნიაშვილის ქ.N10
ვადა: 2025-08-01
იორმუღანლო
სოფელი იორმუღანლო
ვადა: 2026-06-01
ლაგოდეხი 1
ნინოშვილის ქ. №2
ვადა: 2026-06-01
ლაგოდეხი 2 (24სთ)
ზაქათალას ქ. (ბაზრის მიმდებარედ)
ვადა: 2026-06-01
საგარეჯო 1
აღმაშენებლის №14
ვადა: 2026-06-01
საგარეჯო 2
რუსთაველის ქ. N240 / რუსთაველის ქ. N210
ვადა: 2026-06-01
ყვარელი (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2026-06-01
ყვარელი 3
ყვარელი ჭავჭავაძის 95
ვადა: 2026-06-01
ახალსოფელი
ყვარლის რნ სოფ ახალსოფელი
ვადა: 2026-06-01
ყვარელი 4
ქ. ყვარლი, ჭავჭავაძის ქ. N122
ვადა: 2024-12-01
კაზრეთი-1
დაბა კაზრეთი
ვადა: 2026-06-01
ბოლნისი 1 (24სთ)
სულხან-საბას ქ. №117
ვადა: 2026-06-01
ბოლნისი 2
სოლხან-საბა ორბელიანის ქ. N165 / სოლხან-საბა ორბელიანის ქ. N165ა
ვადა: 2024-12-01
გარდაბანი
აღმაშენებლის ქ. №12
ვადა: 2026-06-01
დმანისი
წმინდა ნინოს ქ, №37
ვადა: 2026-06-01
გამარჯვება 1
გარდაბნის რ–ნი გამარჯვება
ვადა: 2026-06-01
წალკა 1
ქ. წალკა, არისტოტელეს ქ. N2
ვადა: 2026-06-01
თეთრიწყარო 1
ქ. თეთრიწყარო, კოსტავას ქ. N1
ვადა: 2026-06-01
კრწანისი
სოფ. კრწანისი, მე-6 ქუჩის III, ჩიხი #2
ვადა: 2026-06-01
მარნეული 1 (24სთ)
სულხან-საბას ქ. №58
ვადა: 2025-08-01
მარნეული 2 (24სთ)
26 მაისის ქ.
ვადა: 2025-08-01
მარნეული 3
რუსთაველის ქ. №5 ა
ვადა: 2025-08-01
მარნეული 4
მარნეული, შ. რუსთაველის ქ. N78
ვადა: 2026-06-01
სადახლო
მარნეული სოფ სადახლო
ვადა: 2026-06-01
რუსთავი 2 (24სთ)
კოსტავას ქ. №15
ვადა: 2025-08-01
რუსთავი 3 (24სთ)
მესხიშვილის ქ. №3ა
ვადა: 2026-06-01
რუსთავი 4
ქ.რუსთავი მე-19 მკრ. კორპ N11
ვადა: 2025-08-01
რუსთავი 6
მეგობრობის გამზ. N61 (შარტავას გამზ N17)
ვადა: 2026-06-01
რუსთავი 7
ქ. რუსთავი პავლე თოდრიას ქN5
ვადა: 2025-08-01
მარტყოფი 1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი
ვადა: 2025-08-01
რუსთავი 8
ქ.რუსთავი მეგობრობის გამზირი N18
ვადა: 2026-06-01
რუსთავი 9
მეგობრობის გამზ. N4
ვადა: 2026-06-01
ბაღდათი (24სთ)
წერეთლის ქ. №7
ვადა: 2026-06-01
ვანი
თამარ მეფის გამზირი. №3
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 1 (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2025-08-01
ზესტაფონი 2
ჭანტურიას ქ. №1
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 3
აღმაშენებლის ქ. №27
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 4
ჭანტურიას ქ. №12
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 5
აღმაშენებლის ქ. №43
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 6
მელქაძის ქ. N2
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 7
დავით აღმაშენებლის ქ. #85
ვადა: 2026-06-01
თერჯოლა (24სთ)
რუსთაველის ქ. №111
ვადა: 2026-06-01
თერჯოლა-2
ქ.თერჯოლა,რუსთაველის 78
ვადა: 2026-06-01
სამტრედია 1 (24სთ)
რესპუბლიკის №2
ვადა: 2026-06-01
სამტრედია 2
ჭავჭავაძის ქ. №5
ვადა: 2026-06-01
საჩხერე 1 (24სთ)
გომართელის ქ. №3
ვადა: 2026-06-01
საჩხერე 2
გომართელის ქ. №30 ა
ვადა: 2026-06-01
საჩხერე 3
ივანე გომართელის ქ.2ა
ვადა: 2024-12-01
ტყიბული
რუსთაველის ქ.№1
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 1
წმ. ნინოს ქ. №17
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 2
ჭავჭავაძის ქ. №31
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 3 (24სთ)
ფალიაშვილის ქ. №21
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 4 (24სთ)
ბუხაიძის ქ. №4
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 5 (24სთ)
ჭავჭავაძის ქ. №54
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 6 (24სთ)
ავტომშენებლის ქ. №8/13
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 7 (24სთ)
ი.აბაშიძის გამზ. №2/2
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 8
ავტომშენებლის №34
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 9
ჭავჭავაძის გამზ. №44
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 10
ჭავჭავაძის ქ. 56
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 11 (24სთ)
ასათიანის ქ. №147
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 12 (24სთ)
დუმბაძის ქ. №48
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 14
მარი ბროსეს ქ. №1
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 15 (24სთ)
ნიკეას ქუჩა, II შესახვევი, №8ე
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 16
სულხან-საბას გამზ. №19
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 18
აღმაშენებლის გამზ. №24
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 19 (24სთ)
ნიკეას ქ, სკვერი სამხედრო ნაწილთან და ყოფილ სამხედრო ქალაქთან (ნაკვეთი 1)
ვადა: 2024-12-01
ქუთაისი 20 (24სთ)
გრ. აბაშიძის №3
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 21
ვარლამიშვილის და წმ.ნინოს ქუჩის გადაკვეთა, ვარლამიშვილის #1 სახლის გადაკვეთაზე
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 22
ფალიაშვილის ქ. №3
ვადა: 2025-08-01
ქუთაისი 23
ბუკიას ქ. №1
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი N 24
ბუხაძის ქ #23ა
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 25
რუსთაველის1/წერეთლის2
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 26
ჭავჭავაძის გამზ.#67
ვადა: 2026-06-01
ხარაგაული
სოლომონ მეფის ქ.#33
ვადა: 2026-06-01
წყალტუბო (24სთ)
იმერეთის მოედანი ბაზრობის მიმდ.ტერიტორია
ვადა: 2026-06-01
წყალტუბო 2
წყალტუბო. 9 აპრილის ქ #2ა
ვადა: 2024-12-01
ჭიათურა 1
ნინოშვილის ქ. №6
ვადა: 2026-06-01
ჭიათურა 2 (24სთ)
აბაშიძის ქ. №3
ვადა: 2026-06-01
ჭიათურა 3
იაშვილის ქ. №4
ვადა: 2026-06-01
ჭიათურა 4
ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. N18
ვადა: 2026-06-01
ხონი
თავისუფლების მოედანი
ვადა: 2026-06-01
ჩაქვი
ჩაქვი,თ/მეფის #33
ვადა: 2025-08-01
ხულო
ხულოს რაიონი, მ. აბაშიძის ქუჩა N18
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 2
ჭავჭავაძის ქ. №39
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 3 (24სთ)
გორგილაძის ქ. №53
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 4
აღმაშენებლის ქ. №20
ვადა: 2024-12-01
ბათუმი 6
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2024-12-01
ბათუმი 7 (24სთ)
გორგასლის ქ. №149/151/153 გრიბოედოვის ქ. №29/31
ვადა: 2025-08-01
ბათუმი 8
ჭავჭავაძის ქ. №6
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 9
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 10
თამარ–მეფის დასახლება ქ. №12ა
ვადა: 2024-12-01
ბათუმი 11
ბარათაშვილის №26
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 12
დ. თავდადებულის ქუჩა №11
ვადა: 2025-08-01
ბათუმი 13
ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №356
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 14
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ. N1
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 16 (24სთ)
ინასარიძის ქ. N3
ვადა: 2024-12-01
ბათუმი N17
პუშკინის ქ. # 124
ვადა: 2024-12-01
ბათუმი N18
ჯავახიშვილის ქ #65
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 20
ქ. ბათუმი, ავგიას ქ. N2
ვადა: 2024-12-01
ბათუმი 21
ვ.გორგასლის ქ.#84
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 22
ბათუმი, ჰ.აბაშიძის N64 (ხოზრევანიძის კლინიკასთან)
ვადა: 2025-08-01
ქობულეთი 1 (24სთ)
აღმაშენებლის №3
ვადა: 2025-08-01
ქობულეთი 2
რუსთაველის №122
ვადა: 2026-06-01
აბაშა (24სთ)
თავისუფლების ქ. №50
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 1
კიტიას ქ. №7
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 2
რუსთაველის ქ. №91
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 3 (24სთ)
გამსახურდიას გამზ. №23
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 4 (24სთ)
გამსახურდიას გამზ. №36
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 5 (24სთ)
რუსთაველის ქ. №99
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 7 (24სთ)
ზუგდიდი კ.გამსახურდიას 219
ვადა: 2025-08-01
მარტვილი 1 (24სთ)
თავისუფლების ქ. №16
ვადა: 2024-12-01
მარტვილი 2
თავისუფლების ქ. №14
ვადა: 2026-06-01
მარტვილი 3
კოსტავას №1 თამარ მეფის №5
ვადა: 2025-08-01
მესტია
სეტის მოედანი №12
ვადა: 2024-12-01
სენაკი 2 (24სთ)
რუსთაველის №110
ვადა: 2026-06-01
სენაკი 3
ჭავჭავაძის №87
ვადა: 2026-06-01
სენაკი 6
ქ.სენაკი რუსთაველის ქუჩა N170
ვადა: 2026-06-01
ჩხოროწყუ 1 (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №12
ვადა: 2026-06-01
ჩხოროწყუ 2
გობეჩიას ქ. N 3/5
ვადა: 2026-06-01
წალენჯიხა 1
გამსახურდიას ქ. №5
ვადა: 2026-06-01
წალენჯიხა 2
სალიას ქუჩა
ვადა: 2026-06-01
ხობი
შარტავას ქ. №3
ვადა: 2026-06-01