თურქეთდან იმპორტირებული მედიკამენტები

თურქეთდან იმპორტირებული მედიკამენტები

  • 2022-05-02

მედიკამენტების ჩამონათავალი :

96337 ბეტასერკი 16მგ #30ტ(თურქ) 8.9 27.22
87360 ბრილინტა 90მგ #56ტ (თურქ) 47.95 225.59
90166 გალვუსმეტი 50მგ/1000მგ#60ტ(თურ 25.8 87.45
93722 გალვუსმეტი 50მგ/850მგ#60ტ(თურქ 39 87.45
87015 ელიქუისი 5მგ #56ტ(თურქ) 64.5 139.06
87363 ეპიქსი  500მგ #50ტ(თურქ) 44 118.02
87362 ეპიქსი 1000მგ #50ტ(თურქ) 90 204.51
96377 ვოლტარენი ემულგელი 1%50გ(თურქ) 6.7 17.07
90168 იანუვია 100მგ #28ტ(თურქ) 33.5 126.71
93409 კო-დიოვანი 160/12.5მგ#28ტ(თურქ 10.52 50.47
93330 კრესტორი 10მგ #28ტ(თურქ) 8.6 57.96
35983 პლავიქსი 75მგ #28ტ(თურქ) 17.8 29.84
87862 რელპაქსი 40მგ #3ტ(თურქ) 12 25.21
91869 სერეტიდი დისკ50/500მკგ60დ(თურ) 46 91.97
83218 ფორზიგა 10მგ #28ტ(თურქ) 47.95 134.55
82838 ქსარელტო 10მგ #10ტ(თურქ) 25.3 181.22
82203 ქსარელტო 15მგ #28ტ (თურქ) 49.95 140.65
82202 ქსარელტო 20მგ #28ტ(თურქ) 55 140.65
35716 ესრამი 10მგ #28ტ 47.5 10.5
35717 ესრამი 20მგ #28ტ 61.25 12.95
29414 კო-ირდა 150მგ/12.5მგ #28ტ 52 12.5
29972 კო-ირდა 300მგ/12.5მგ #28ტ 65.75 14
გააზიარე: