ტრენინგი საქართველოს უნივერსიტეტში

ტრენინგი საქართველოს უნივერსიტეტში

  • 2018-02-06

საქართველოს უნივერსიტეტსა და „ ავერსი-ფარმა“ს  შორის ურთიერთთანამშრომლობა მემორანდუმის ფარგლებში გრძელდება.

3-4 თებერვალს, საქ. უნივერსიტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტების (ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქტოტროპული ნივთიერებები და პრეკურსორები)ლეგალური ბრუნვა, სადაც  აქტიური მონაწილეობა მიიღეს „ავერსი–ფარმა“ს თანამშრომლებმა. პროგრამის ორგანიზატორები: ელზა ნიკოლეიშვილი–პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებულიპროფესორი, ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი––ელზა ნიკოლეიშვილი, ნანა შაშიაშვილი––ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი; თინათინ ტურძელაძე–ფარმაცევტული პოლიტიკის და ფარმაკოეკონომიკის მკვლევარი–ანალიტიკოსი. 

გააზიარე: