ჟურნალი ავერსი

2006 №5 (23)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
აფეთქებული მშვენიერება,                                
ასე ხდებიან ჩეხეთში,         
ნუ დააბერებთ სულის სარკეს.

“ავერსი” ჟურნალია, რომელიც სჭირდება ყველას.
იკითხეთ “ავერსი” და იყავით ჯანმრთელნი!