საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2016 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის დეკემბერის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ ”ადამიანი” – 995.24 მედიკამენტებით.
 • ააიპ უზრუნველი სიბერე – 651.26 მედიკამენტებით.
 • ამპუტანტ ფეხბურთელთა კლუბი-თბილისი – 334.36 მედიკამენტებით.
 • ორგანიზაციები- საახალწლო ღონისძიება – 2,640.00 მატერიალურად.
 • მუსიკალური კომედიისა და დრამის თეატრი – 435.09 მედიკამენტებით.
 • მშობლების თანადგომა – 654.40 მედიკამენტებით.
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 1,477.36 მედიკამენტებითა და მოვლის საგნებით.
 • პანსიონატი ჩემი ოჯახი – 622.41 მედიკამენტებით.
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ – 940.80 მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" – 2,012.17 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს თავისუფალი პროფესიული კავშირები – 968.89 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი –24,662.01 მედიკამენტებითა და ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 1,888.42 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 1,135.21 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (1ფილიალი) – 754.79 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (ფონიჭალის ფილიალი) – 604.04 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება – 990.56 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 726.20 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება – 581.67 მედიკამენტებით.
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი – 1,800.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის ოქტომბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა/ო იმედით გამოწვდილი ხელები – 951.25 მედიკამენტებით.
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია ”ჰერა” – 2,121.50 მედიკამენტებით.
 • აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა” – 805.50 მედიკამენტებით.
 • ბავშ.სახლი "სიკეთის ლამპარი" – 1,024.80 მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,367.30 მედიკამენტებით.
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 1,913.99 მოვლის საგნებით.
 • პანსიონატი "იმედის ექო" – 822.20 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს თავისუფალი პროფესიული კავშირები – 767.29 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 18,443.32 მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 744.34 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს უსინათლოთა უფლებების დაცვის ასოციაცია – 540.00 მედიკამენტებით.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის სექტემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ბოლნისის სათნოების სახლი – 337.43 მედიკამენტებით.
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 497.94 მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,459.45 მედიკამენტებით.
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის საქ – 917.89 მედიკამენტებით.
 • სათნოების სახლი "კათარზისი" (ზესტაფონი) – 891.53 მედიკამენტებით.
 • სამართლიანობა სოლიდარობა "მეგობრობა" – 673.32 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 15,629.15 ფინანსურად და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 1,873.30 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 725.79 მედიკამენტებით.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის აგვისტოს თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,849.95 მედიკამენტებით.
 • იმედი დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვილ – 240.85 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 9,103.06 მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 • საქართველოს საპატრიარქო – 170.43 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება – 630.90 მედიკამენტებით.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის ივლისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ საქართველო და ინტეგრაცია – 395.55 მედიკამენტებით.
 • ახალი ეკონომიკური სკოლა – 830.45 მედიკამენტებით.
 • ახმეტის პენსიონერთა რაიონული ორგანიზაცია – 194.60 მედიკამენტებით.
 • ბოლნისის მოხუცთა პანსიონატი ჭაღარა (ა,ა,იპ) – 332.25 მედიკამენტებით.
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 346.05 მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 1,751.94 მედიკამენტებით.
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის საქ – 864.34 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ექიმთა ასოციაცია – 5,000.00 ფინანსურად.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 23,998.83 ფინანსურად და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 1,747.89 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 550.43 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება – 1,205.39 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 952.61 მედიკამენტებით.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ  ”კოპალა” – 396.80 მედიკამენტებით.
 • ააიპ მადლი 2014 – 355.42მ ედიკამენტებით.
 • ააიპ უზრუნველი სიბერე – 696.54 მედიკამენტებით.
 • ააიპ"საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია" – 5,000.00 ფინანსურად.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 3,053.80 მედიკამენტებით.
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია – 2,500.00 ფინანსურად.
 • ორგზანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 1,164.38 მედიკამეტენბითა და მოვლის საგნებით.
 • პანსიონატი "იმედის ექო" – 688.25 მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ”მამულიშვილთა გახსენება” – 1,008.09 მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო საქველმოქმეედო ფონდი – 668.80 მედიკამენტებით.
 • სამართლიანობა სოლიდარობა "მეგობრობა" – 581.04 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 23,223.85 ფინანსურად და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 916.78 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი ვაკის ფილიალი – 346.55 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი მთაწმინდის რაიონი – 247.84 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 599.65 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 780.34 მოვლის საგნებით.
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” – 423.80 მედიკამენტებით.
 • ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი – 1,117.50 მედიკამენტებით.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000 ფინანსურად.
 • წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალიანი კლინიკური საავადმყოფო – 1,869.90 მედიკამენტებით.
 • ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირსეული სიბერე" – 345.60 მედიკამენტებით.
 • ხარაგაულის მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი – 326.99 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ბოლნისის სათნოების სახლი – 298.91 მედიკამენტებით.
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 229.55 მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 635.04 მედიკამენტებით.
 • მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი – 531.55 მედიკამენტებით.
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის საქ – 753.20 მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" – 2,266.09 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 4,759.63 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 565.90 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 1,244.23 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 472.73 მოვლის საგნებით.
 • საქველმოქმედო სახლი ”მომავლის გზა” – 521.65 მედიკამენტებით.
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი – 3,800.00 თანხით.
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა – 1,250.00 თანხით.
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” – 873.75 მოვლის საგნებით.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 თანხით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • 198-ე საჯარო სკოლა – 180.55 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • ააიპ ”ადამიანი” – 980.5 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 • ააიპ დევნილთა მხარდაჭერისთვის – 659.6 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 • კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის – 349.5 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • მშობლების თანადგომა – 693 მოვლის საგნებით.
 • პანსიონატი "იმედის ექო" – 1,013.40 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • პანსიონატი ჩემი ოჯახი – 441.2 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საზოგადოება ყველა ასაკისთვის ამაგდარი – 338.21 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 23,194.84 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 803.39 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო ორგანიზაცია – 871.48 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,250.00 ფინანსურად.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ- ნაბიჯი” – 1,898.75 მოვლის საგნები.
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" – 1,284.49 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ”მამულიშვილთა გახსენება” – 1,000 ფინანსურად.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 8,379.59 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 2,564.48 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის №41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა – 1,250 ფინანსურად.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • აუტიზმის კვლევისა და ხემშეწყობის ფონდი – 5,000.00 ფინანსურად.
 • ბერი ანდრიას სახელობის ფონდი – 2,089.99 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • ბოლნისის სათნოების სახლი – 323.75 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 662.6 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 1,897.25 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • მშობლების თანადგომა – 687.14 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის საქალაქო კომიტეტი – 582.02 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოება – 5,000.00 ფინანსურად.
 • საქართველოს თავისუფალი პროფესიული კავშირები – 1,514.63 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 1,772.87 ფინანსურად და მათთვის საჭირო მედიკამენტით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 3,167.49მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 426.95 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა - 1,005.02 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (მე-2 ფილიალი) - 807.31პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება - 1,321.34 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქველმოქმედო ფონდი ”ბოლნისი” - 1,370.20 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • სიღნაღის რაიონის მრავალშვილიანი დედათა და ინვალიდ - 927.4 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,250.00 ფინანსურად.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად.
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოების სახლი - 1,357.92 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2016 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია – 5,713.47 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,444.00 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • ნოე ჟორდანიას სახ. განვითარების ფონდი – 852.28 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • ორგზანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 966.00 მოვლის საგნები.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 1,376.76 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 248.59 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 1,037.79 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 • საქართველოს საპატრიარქო – 2,000.00 ფინანსური.
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა – 1,250.00 ფინანსური.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსური.
 • შპს სამედიცინო ცენტრი სეუ კლინიკა – 1,096.10 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.