ნიტაზოდი 100მგ/5მლ 60მლ სუსპ

ნიტაზოდი 100მგ/5მლ 60მლ სუსპ

28.00 ლარი 20.02 ლარი
ქვეყანა: ეგვიპტე
მწარმოებელი: ალ ანდალოუზ
ჯენერიკი - შეადარეთ ანალოგები: Nitazoxanidum
გაცემის ფორმა: II ჯგუფი რეცეპტული
კოდი: 89499
გააზიარე:

ნიტაზოდი

Nitazode

ნიტაზოდი (ნიტაზოქსანიდი) ტაბლეტები

ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად

აღწერა

ნიტაზოდის ტაბლეტები და ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი  შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტს, ნიტაზოქსანიდს, რაც  წარმოადგენს სინთეზურ ანტიპროტოზოულ საშუალებას და მიიღება პერორალურად. ნიტაზოქსანიდი არის ღია ყვითელი ფერის კრისტალური ფხვნილი. იგი ძნელად იხსნება ეთანოლში და პრაქტიკულად არ იხსნება წყალში. ქიმიურად, ნიტაზოქსანიდი არის 2-აცეტილოქსი-ნ-(5 -ნიტრო - 2-თიაზოლილი) ბენზამიდი. მოლეკულური ფორმულა არის C12H9N3O5S და წონა არის 307.3.

ნიტაზოდის ტაბლეტები შეიცავს 500 მგ ნიტაზოქსანიდს.

განზავების შემდეგ ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის თითოეული 5 მლ შეიცავს 100 მგ ნიტაზოქსანიდს.

კლინიკური ფარმაკოლოგია

შეწოვა: ნიტაზოდის ტაბლეტების (ნიტაზოქსანიდი) ან პერორალური სუსპენზიის პერორალურად მიღებისას, აქტიური მეტაბოლიტების ტიზოქსანიდის და ტიზოქსანიდის გლუკურონიდის მაქსიმალური კონცენტრაცია პლაზმაში მიიღწევა 1-4 საათის განმავლობაში. ნიტაზოქსანიდი არ ვლინდება პლაზმაში. ტიზოქსანიდის და ტიზოქსანიდის გლუკურონიდის ფარმაკოკინეტიკური პარამეტრები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში 1 & 2:

შესრულებულია ნიტაზოქსანიდის პერორალური სუსპენზიის ფხვნილზე.

ცხრილი 1. საკვებთან ერთად ნიტაზოქსანიდის პერორალური სუსპენზიის ერთი დოზის მიღებისას საშუალო (+SD) პლაზმური ფარმაკოკინეტიკური პარამეტრი 1-დან 11-წლამდე სუბიექტებში.

ტიზოქსანიდი

ტიზოქსანიდის გლუკურონიდი

ასაკი

დოზა

Cmax

(µგ/მლ)

*Tmax

(სთ)

AUC/

(µგ/სთ/მლ)

Cmax

(µგ/მლ)

*Tmax

(სთ)

AUC/

(µგ/სთ/მლ)

1-3 წელი

100 მგ

3.11 (2.0)

3.5 (2-4)

11.7 (4.46)

3.64 (1.16)

4.0 (3-4)

19.0 (5.03)

4-11 წელი

200 მგ

3.00 (0.99)

2.0 (1-4)

13.5 (3.3)

2.84 (0.97)

4.0  (2-4)

16.9 (5.00)

* Tmax მოცემულია როგორც საშუალო (ფარგლებში)

ცხრილი 2. საკვებთან ერთად 500 მგ ნიტაზოქსანიდის ერთი დოზის მიღებისას საშუალო (+SD) პლაზმური ფარმაკოკინეტიკური პარამეტრი 12 მეტი წლის ასაკის სუბიექტებში.

ტიზოქსანიდი

ტიზოქსანიდის გლუკურონიდი

ასაკი

 

Cmax

(µგ/მლ)

*Tmax

(სთ)

AUCT

(µგ.სთ/მლ)

Cmax

(µგ/მლ)

*Tmax

(სთ)

AUCr

(µგ.სთ/მლ)

12-17 წელი

 

9.1 (6.1)

4.0 (1-4)

39.5 (24.2)

7.3 (1.9)

4.0 (2-8)

46.5 (18.2)

>18 წელი

 

10.6 (2.0)

3.0 (2-4)

41.9 (6.0)

10.5 (1.4)

4.5 (4-6)

63.0 (12.3)

* Tmax მოცემულია როგორც საშუალო (ფარგლებში)

ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია არ არის ნიტაზოდის ტაბლეტების ბიოექვივალენტური. სუსპენზიის ფარდობითი ბიოშეღწევადობა ცხრილთან შედარებით იყო 70%.

საკვების გავლენა: ნიტაზოდის ტაბლეტების საკვებთან ერთად მიღებისას,  ტიზოქსანიდის და ტიზოქსანიდის გლუკურონიდის AUCTპლაზმაში თითქმის ორჯერ იზრდება და Cmax იზრდება თითქმის 50%.

ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის საკვებთან ერთად მიღებისას,  ტიზოქსანიდის და ტიზოქსანიდის გლუკურონიდის AUCTიზრდება 45-50% და Cmax იზრდება <10%.

კლინიკურ ცდებში ნიტაზოდის ტაბლეტები და პერორალური სუსპენზია მიიღებოდა საკვებთან ერთად, აქედან გამომდინარე, მათი მიღება საკვებთან ერთად რეკომენდებულია (იხილთ დოზა და მიღების წესი).

მრავალჯერადი დოზირება: ნიტაზოდის ტაბლეტების   ყოველ 12 საათში ერთჯერ პერორალურად მიღებისას, 7 დღის მანძილზე, არ გამოვლენილა ნიტაზოქსანიდის მეტაბოლიტების, ტიზოქსანიდისა და ტიზოქსანიდის გლუკურონიდის დაგროვება პლაზმაში.

განაწილება: პლაზმაში, ტიზოქსანიდი 99% -ზე მეტით უკავშირდება ცილებს.

მეტაბოლიზმი: ადამიანებში პერორალურად მიღებისას, ნიტაზოქსანიდი სწრაფად ჰიდროლიზდება აქტიური მეტაბოლიტით, ტიზოქსანიდით (დესაცეტილ - ნიტაზოქსანიდი). ტიზოქსანიდი შემდეგ გადის კონიუგაციას, ძირითადად გლუკურონიდაციით. ინ ვიტრო მეტაბოლიზმის  კვლევებმა აჩვენა, რომ ტიზოქსანიდს არ აქვს მნიშვნელოვანი ინჰიბიტორული გავლენა ციტოქრომ P450 ფერმენტებზე.  

ელიმინაცია: ტიზოქსანიდი გამოიყოფა შარდში, ნაღველში და განავალში, ხოლო ტიზოქსანიდის გლუკურონიდი გამოიყოფა შარდში და ნაღველში. ნიტაზოქსანიდის პერორალური დოზის დაახლოებით ორი მესამედი გამოიყოფა განავალში და ერთი მესამედი - შარდში.

განსაკუთრებული პოპულაციები:

თირკმლის და/ან ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის მქონე პაციენტები: თირკმლის და/ან ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის მქონე პაციენტებში ნიტაზოქსანიდის ფარმაკოკინეტიკა არ არის შესწავლილი.

გერიატრიული პაციენტები: გერიატრიულ პაციენტებში ნიტაზოქსანიდის ფარმაკოკინეტიკა არ არის შესწავლილი.

პედიატრიული პაციენტები: 12 წელზე ნაკლები ასაკის პედიატრიულ პაციენტებში ნიტაზოდის ტაბლეტების მიღებისას არ არის შესწავლილი ნიტაზოქსანიდის ფარმაკოკინეტიკა.  1 წელზე ნაკლები ასაკის პედიატრიულ პაციენტებში ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის მიღებისას არ არის შესწავლილი ნიტაზოქსანიდის ფარმაკოკინეტიკა.

მიკრობიოლოგია

მოქმედების მექანიზმი

ნიტაზოქსანიდის ანტიპროტოზოული მოქმედება მიიჩნევა რომ განპირობებულია პირუვატის ჩარევით: ფერედოქსინის ოქსიდორედუქტაზას ფერმენტ დამოკიდებული ელექტრონ გადამცემი რეაქცია, რაც აუცილებელია ანაერობული ენერგიის მეტაბოლიზმისთვის. კვლევებმა აჩვენა, რომ Giardia lamblia-დან, ფერედოქსინის არარსებობის შემთხვევაში ელექტრონების გადაცემით PFOR ფერმენტი პირდაპირ ამცირებს ნიტაზოქსანიდს. DNA- წარმოებული Cryptosporidium parvum-ის PFOR ცილის თანმიმდევრობა როგორც სჩანს Giardia lamblia-ს მსგავსია. PFOR ფერმენტ დამოკიდებული ელექტრონ გადამცემი რეაქციის ჩარევა შეიძლება არ იყოს ერთადერთი მეტაბოლური გზა რომლითაც ნიტაზოქსანიდი ავლენს ანტიპროტოზოულ მოქმედებას.

ინვიტრო მოქმედება

ნიტაზოქსანიდი და მისი მეტაბოლიტი, ტიზოქსანიდი ინვიტრო  აქტიურია, რომელიც თრგუნავს Cryptosporidium parvum-ის (i)  სპოროზოიტების და ოოცისტების და  Giardia lamblia- (ii) ტროფოზოიტების, ზრდას.

პრეპარატის რეზისტენტობა

 Cryptosporidium parvum-ის ან Giardia lamblia- რეზისტენტობის განვითარების პოტენციალი ნიტაზოქსანიდის მიმართარ არის შემოწმებული.

მგრძნობელობის გამოცდა:

პროტოზოა როგორიც არის Cryptosporidium parvum და Giardia lamblia, კლინიკურ მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში გამოყენების სტანდარტიზირებული ტესტი არ არის მოცემული.

ჩვენება და გამოყენება

Giardia lamblia-თი გამოწვეული დიარეა:

ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია (პაციენტები 1 წელის და მეტი ასაკის) და ნიტაზოდის ტაბლეტები (პაციენტები 12 წელის და მეტი ასაკის) ნაჩვენებია Giardia lamblia-თი გამოწვეული დიარეას სამკურნალოდ.

Cryptosporidium parvum -ით გამოწვეული დიარეა:

ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია ნაჩვენებია 1-დან 11 წლამდე ასაკში Cryptosporidium parvum -ით გამოწვეული დიარეას სამკურნალოდ.

ნიტაზოდის პერორალურმა სუსპენზიამ და ნიტაზოდის ტაბლეტებმა არ აჩვენა პლაცებოზე მეტი ეფექტი Cryptosporidium parvum-ით გამოწვეული დიარეას სამკურნალოდ აივ ინფიცირებულ ან იმუნოდეფიციტის მქონე პაციენტებში.

12 წლის და მეტი ასაკის პაციენტებში Cryptosporidium parvum-ით გამოწვეული დიარეის მკურნალობისას, ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის და ნიტაზოდის ტაბლეტების უსაფრთხოება და ეფექტურობა არ არის დადგენილი

უკუჩვენება

ნიტაზოდის ტაბლეტები  და ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია უკუნაჩვენებია პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ჰიპერმგრძნობელობა ნიტაზოქსანიდის ან მის ფორმულაციაში შემავალი რომელიმე ინგრედიენტის მიმართ.

სიფრთხილის ზომები

ზოგადი: ნიტაზოქსანიდის ფარმაკოკინეტიკა არ არის შესწავლილი თირკმლის ან ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის მქონე პაციენტებში. ამიტომ, ღვიძლის და ნაღვლის დაავადების, ასევე, თირკმლის დაავადების, თირკმლის და ღვიძლის კომბინირებული დაავადების მქონე პაციენტებში ნიტაზოქსანიდის მიღებისას საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა.

ინფორმაცია პაციენტებისთვის

ნიტაზოდის ტაბლეტები  და ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია მიიღება საკვებთან ერთად. დიაბეტით დაავადებულმა პაციენტებმა და მომვლელებმა უნდა იცოდნენ, რომ პერორალური სუსპენზიის თითოეული 5 მლ შეიცავს 1.48 გრამ საქაროზას.

წამალთშორისი ურთიერთქმედება

ტიზოქსანიდის კავშირი პლაზმის ცილებთან მაღალია (>99.9%). აქედან გამომდინარე, საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა როდესაც ნიტაზოქსანიდი მიიღება ისეთ პრეპარატებთან ერთად, რომელთა პლაზმის ცილებთან კავშირი მაღალია ვიწრო თერაპიული მაჩვენებლით, რადგან შეიძლება მოხდეს კავშირის კონკურენცია (მაგ: ვარფარინი). ინ ვიტრო მეტაბოლიზმის  კვლევებმა აჩვენა, რომ ტიზოქსანიდს არ აქვს მნიშვნელოვანი ინჰიბიტორული გავლენა ციტოქრომ P450 ფერმენტებზე.  მიუხედავად იმისა, რომ არ ჩატარებულა ინ ვივო წამალთშორისი ურთიერთქმედების კვლევები,  ნიტაზოქსანიდის მიღებისას იმ პრეპარატებთან ერთად, რომლებიც ან მეტაბოლიზდებიან, ან თრგუნავენ ციტოქრომ P450 ფერმენტებს, მნიშვნელოვანი ურთიერთქმედება არ არის მოსალოდნელი.

კარცინოგენეზი, მუტაგენეზი, ფერტილობის დარღვევა

ხანგრძლივი კარცინოგენული კვლევები არ ჩატარებულა. ნიტაზოქსანიდი არ იყო გენოტოქსიური ჩინური ზაზუნების საკვერცხის უჯრედის ქრომოსომულ აბერაციულ სინჯში ან ვირთხის მიკრობირთვულ სინჯში. ნიტაზოქსანიდი იყო გენოტოქსიური ერთ შტამში (Ta100) ეიმსის მუტაციის სინჯში.

ნიტაზოქსანიდი არ მოქმედებს უარყოფითად მდედრი და მამრი ვირთხების  ფერტილობაზე  2400 მგ/კგ დოზის მიღებისას (მოზრდილების კლინიკური დოზა დაახლოებით 20-ჯერ კორეგირდა სხეულის ზედაპირზე).

ორსულობა: ტერატოგენური გავლენა

ორსულობის კატეგორია B: რეპროდუქციული კვლევები ჩატარდა ვირთხებში 3200 მგ/კგ დოზაზე დღეღამეში  (მოზრდილების კლინიკური დოზა დაახლოებით 26-ჯერ კორეგირდა სხეულის ზედაპირზე) და 100 მგ/კგ დოზაზე დღეღამეში - კურდღლებში (მოზრდილების კლინიკური დოზა დაახლოებით 2-ჯერ კორეგირდა სხეულის ზედაპირზე), სადაც,  ნიტაზოქსანიდმა არ აჩვენა უარყოფითი გავლენა ფერტილობის დარღევაზე და ნაყოფის ზიანზე. თუმცა, ორსულ ქალებში არ არის ჩატარებული ადეკვატური და კარგად კონტროლირებული კვლევები.

მეძუძური დედები

არ არის ცნობილი გამოიყოფა თუ არა ნიტაზოქსანიდი ადამიანის რძეში. რადგან ბევრი პრეპარატი გამოიყოფა ადამიანის რძეში, მეძუძურ დედებში ნიტაზოქსანიდის მიღებისას საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა.

პედიატრიული გამოყენება

ნიტაზოდის ერთი ტაბლეტი შეიცავს იმაზე მეტ ნიტაზოქსანიდს ვიდრე რეკომენდებულია პედიატრიული დოზირებისათვის, ამიტომ იგი არ გამოიყენება 11 წლამდე ასაკის პედიატრიულ პაციენტებში. პედიატრიულ პაციენტებში ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის გამოიყენება უნდა მოხდეს ნიტაზოქსანიდის დოზებით (იხილეთ დოზა და მიღების წესი). ერთ წელზე ნაკლები ასაკის პედიატრიულ პაციენტებში ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის უსაფრთხოება და ეფექტურობა არ არის შესწავლილი.

გერიატრიული პაციენტები

ზოგადად, ნიტაზოდის ტაბლეტების და ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის დანიშვნისას ხანდაზმულ პაციენტებში გასათვალისწინებელია ღვიძლის, თირკმლის, ან გულის ფუნქციები და თანმხლები დაავადება, ან სხვა პრეპარატებით მკურნალობა. როგორც მითითებულია პუნქტში „სიფრთხილის ზომები“, ეს პრეპარატი სიფრთხილით გამოიყენება თირკმლის და/ან ღვიძლის უკმარისობის მქონე პაციენტებში.

აივ ინფიცირებული ან იმუნოდეფიციტის მქონე პაციენტები

არ არის შესწავლილი აივ ინფიცირებულ ან იმუნოდეფიციტის მქონე პაციენტებში Giardia lamblia-თი გამოწვეული დიარეას მკურნალობა ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიითა და ნიტაზოდის ტაბლეტებით. ნიტაზოდის ტაბლეტებმა და ნიტაზოდის პერორალურმა სუსპენზიამ არ აჩვენა პლაცებოზე მეტი უპირატესობა Cryptosporidium parvum-ით გამოწვეული დიარეაის მკურნალობისას, აივ ინფიცირებულ ან იმუნოდეფიციტის მქონე პაციენტებში.

უარყოფითი რეაქციები

ნიტაზოდის ტაბლეტები:  ყველაზე ხშირი გვერდითი მოვლენები რომელიც აღინიშნებოდა მიუხედავად მიზეზობრიობისა იყო: მუცლის ტკივილი (6.7%), დიარეა (4.3 %), თავის ტკივილი (3.1 %) და გულისრევა (3.1 %).

უარყოფითი მოვლენები ვლინდებოდა 12 წლის და მეტი ასაკის 1%-ზე ნაკლებ პაციენტში, რომელიც მოცემულია ქვემოთ:

მთელი სხეული:  ასთენია, ციებ-ცხელება, ტკივილი, ალერგიული რეაქციები, მენჯის ტკივილი, ციება, ციება და ცხელება, გრიპის სინდრომი.

ნერვული სისტემა:  თავბრუსხვევა, ძილიანობა, უძილობა, კანკალი, ჰიპესტეზია.

საჭმლის მომნელებელი სისტემა: ღებინება, დისპეპსია, ანორექსია, მეტეორიზმი, ყაბზობა, პირის სიმშრალე, წყურვილი.

შარდსასქესო სისტემა: გაუფერულებული შარდი, დიზურია, ამენორეა, მეტრორარგია, თირკმლის ტკივილი, სასქესო ბაგეების შეშუპება.

მეტაბოლური და კვებითი: შგპტ (SGPT) მომატება.

სისხლისა & ლიმფური სისტემა: ანემია, ლეიკოციტოზი.

კანი: გამონაყარი, ქავილი.

განსაკუთრებული შეგრძნებები: თვალის გაუფერულება, ყურის ტკივილი.

რესპირატორული სისტემა: სისხლდენა ცხვირიდან, ფილტვის დაავადება, ფარინგიტი.

გულსისხლძარღვთა სისტემა: ტაქიკარდია, სინკოპე, ჰიპერტენზია.

კუნთოვანი სისტემა: მიალგია, ფეხის კუნთების სპაზმი, ძვლის სპონტანური მოტეხილობა.

ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია:

ყველაზე ხშირი გვერდითი მოვლენები რომელიც აღინიშნებოდა მიუხედავად მიზეზობრიობისა იყო: მუცლის ტკივილი (7.8%), დიარეა (2.1 %), ღებინება (1.1%) და თავის ტკივილი (1.1 %). ეს მოვლენები იყო მსუბუქი და გარდამავალი ხასიათის.

უარყოფითი მოვლენები ვლინდებოდა 1%-ზე ნაკლებ პედიატრიულ პაციენტებში, რომელიც მოცემულია ქვემოთ:

საჭმლის მომნელებელი სისტემა: გულისრევა,  ანორექსია, მეტეორიზმი, მადის მომატება, სანერწყვე ჯირკვლების გადიდება.

მთელი სხეული:   ციებ-ცხელება, ინფექცია, დისკომფორტი.

მეტაბოლური და კვებითი: კრეატინინის და შგპტ (SGPT) მომატება.

კანი: გამონაყარი, ქავილი.

განსაკუთრებული შეგრძნებები: თვალის გაუფერულება (მქრქალი ყვითელი).

რესპირატორული სისტემა: რინიტი.

ნერვული სისტემა:  თავბრუსხვევა.

შარდ-სასქესო სისტემა: გაუფერულებული შარდი.

ზრდასრულ პაციენტებში ნიტაზოქსანიდის პერორალური სუსპენზით მკურნალობისას  უარყოფითი რეაქციები იყო ნიტაზოქსანიდის ტაბლეტებით მკურნალობის  მსგავსი ზრდასრულ პაციენტებში.

დოზის გადაჭარბება

ნიტაზოქსანიდის დოზის გადაჭარბების შესახებ მონაცემები არ არის. მღრღნელებში და ძაღლებში ჩატარებულ კვლევებში პერორალური LD50 იყო 10,000 მგ/კგ-ზე მეტი. ჯანმრთელ ზრდასრულ მოხალისეებში ნიტაზოქსანიდის ერთჯერადი პერორალური 4000 მგ-მდე დოზის მიღებისას არ აღინიშნა მნიშვნელოვანი უარყოფითი რეაქციები.   ჭარბი დოზირების შემთხვევაში რეკომენდებულია კუჭის ამორეცხვა პერორალური მიღებიდან მალევე.

პაციენტებზე საჭიროა სიფრთხილით დაკვირვება,  სიმპტომური და მხარდამჭერი მკურნალობის დანიშვნა.

დოზა და მიღების წესი

ჩვენება

ასაკი

დოზა

ხანგრძლივობა

 

Giardia lamblia -თი გამოწვეული დიარეას მკურნალობა

1-3 წელი

-5 მლ ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია ( 100მგ ნიტაზოქსანიდი) ყოველ 12 საათში საკვებთან ერთად.

 

 

 

 

 

 

 

3 დღე

4-11 წელი

-10 მლ ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია ( 200მგ ნიტაზოქსანიდი) ყოველ 12 საათში საკვებთან ერთად.

> 12 წელი

-1  ნიტაზოდის ტაბლეტი (500 მგ ნიტაზოქსანიდი) ყოველ 12 საათში ან 25მლ ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია  (500მგ ნიტაზოქსანიდი) ყოველ 12 საათში საკვებთან ერთად.

 

Cryptosporidium parvum-ით გამოწვეული დიარეას

მკურნალობა

1-3 წელი

5 მლ ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია (100მგ ნიტაზოქსანიდი) ყოველ 12 საათში საკვებთან ერთად.

 

 

 

3 დღე

4-11 წელი

10 მლ ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია (200მგ ნიტაზოქსანიდი) ყოველ 12 საათში საკვებთან ერთად.

 

12 წლის და მეტი ასაკის პაციენტებში Cryptosporidium parvum-ით გამოწვეული დიარეას მკურნალობისას, ნიტაზოქსანიდის პერორალური სუსპენზიის და ნიტაზოქსანიდის ტაბლეტების უსაფრთხოება და ეფექტურობა არ არის დადგენილი.

ნიტაზოდის ერთი ტაბლეტი შეიცავს იმაზე მეტ ნიტაზოქსანიდს ვიდრე რეკომენდებულია პედიატრიული დოზისათვის, ამიტომ იგი არ გამოიყენება 11 წლამდე ასაკის პედიატრიულ პაციენტებში.

აივ ინფიცირებულ ან იმუნოდეფიციტის მქონე პაციენტებში Giardia lamblia-თი გამოწვეული დიარეას მკურნალობა, ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიით არ არის შესწავლილი. ნიტაზოდის პერორალურმა სუსპენზიამ არ აჩვენა პლაცებოზე მეტი უპირატესობა Cryptosporidium parvum-ით გამოწვეული დიარეის მკურნალობისას, აივ ინფიცირებულ, ან იმუნოდეფიციტის მქონე პაციენტებში.

შეინახეთ ბავშვებისაგან მიუწვდომელ ადგილას.

აღწერა

ნიტაზოდის ტაბლეტი შეიცავს 500 მგ ნიტაზოქსანიდს და  შემდეგ არააქტიურ ინგრედიენტებს: PEG 6000, კოლოიდური სილიკონის დიოქსიდი, სახამებელი 1 500, კროსკარმელოზას ნატრიუმი, ტიტანის დიოქსიდი, ყვითელი ქინოლინი, მაგნიუმის სტეარატი, ტალკი, HPMC E5&HPMC 2910.

ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტს ნიტაზოქსანიდს, რაც  წარმოადგენს სინთეზურ ანტიპროტოზოულ საშუალებას და მიიღება პერორალურად. განზავების შემდეგ ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზიის ყოველი 5 მლ შეიცავს 100 მგ ნიტაზოქსანიდს და შემდეგ არააქტიურ ინგრედიენტებს: ნატრიუმის კარბოქსიმეთილცელულოზა, Avicel RC 591, მარწყვის ფხვნილი, ვანილინის ფხვნილი, ნატრიუმის ბენზოატი, უწყლო  სამ-ნატრიუმის ციტრატი, უწყლო  ლიმონმჟავა, ნატრიუმის ერითროზინი, ქსანტანის გუმფისი, აეროსილი 200 da საქაროზა.

ვარგისიანობის ვადა: 3 წელი.

შეფუთვა და შენახვა:

ტაბლეტები: 1,2,3 (Al/ თეთრი გაუმჭვირვალე პვქ/პვდქ)  ფირფიტა, თითოეულზე არის 6 ტაბლეტი, მუყაოს კოლოფში გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად.

სუსპენზია: მუყაოს კოლოფში მოცემულია 60 მლ ბოთლი განზავების შემდეგ და გამოყენების ინსტრუქცია.

შენახვა და მდგრადობა:

  • ტაბლეტები და განუზავებელი ფხვნილი შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე,   არაუმეტეს 300 C ტემპერატურაზე, მშრალ ადგილას.
  • განზავების შემდეგ სუსპენზია შეინახეთ მაცივარში 20-80 C ტემპერატურაზე.

ინფორმაცია პაციენტებისთვის:

ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია და ნიტაზოდის ტაბლეტები მიიღება საკვებთან ერთად. დიაბეტით დაავადებულმა პაციენტებმა უნდა იცოდენ რომ პერორალური სუსპენზია შეიცავს საქაროზას. ნიტაზოდის პერორალური სუსპენზია: მოამზადეთ სუსპენზია დროულად: სუსპენზიის მოსამზადებლად საჭიროა 50 მლ წყალი (ან ბოთლზე მოცემულ აღნიშვნამდე). მოხსენით ბოთლს თავი რათა თავისუფლად გადმოვიდეს ფზვნილი. დაუმატეთ განზავებისთვის საჭირო  წყლის მთლიანი რაოდენობის ნახევარი და მაგრად შეანჯღრიეთ, რათა გაიხსნას ფხვნილი. შემდეგ დაუმატეთ დარჩენილი წყალი და ისევ მაგრად შეანჯღრიეთ. კონტეინერი უნდა შეინახოთ კარგად დახურულ მდგომარეობაში და მასში მოთავსებული სუსპენზია მიღებამდე უნდა შეანჯღრიოთ კარგად. სუსპენზიის შენახვა შეგიძლიათ 7 დღის განმავლობაში, ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ გამოუყენებელი ნაწილი უნდა გადააგდოთ.

ეს არის მედიკამენტი

- მედიკამენტი არის პროდუქტი რომელიც გავლენას ახდეს თქვენს ჯანმრთელობაზედა ინსტრუქციის საწინააღმდეგოდ მისი გამოყენება სახიფათოა თქვენთვის.

- ზუსტად დაიცავით ექიმის მითითებები, გამოყენების მეთოდი და ფარმაცევტის მითითებები, რომელმაც გაყიდა მედიკამენტი.

- ექიმები და ფარმაცევტები არიან ექსპერტები მედიცინაში, იციან მათი სარგებელი და რისკები.

- ექიმის მიერ დანიშნული მკურნალობის კურსი არ შეწყვიტოთ თვითნებურად.

- ექიმის კონსულტაციის გარეშე არ ჩაიტაროთ იგივე მკურნალობის კურსი.

- ყველა პრეპარატი შეინახეთ ბავშვებისაგან მიუწვდომელ ადგილას.

 აფთიაქიდან გაცემის წესი: 

ფარმაცევტული პროდუქტი, ჯგუფი II, გაიცემა ფორმა N3  რეცეპტით. 

წარმოებულია Al Andalous For pharmaceutical Industries, ეგვიპტე-ს მიერ

თბილისი (114 აფთიაქი)

ავერსი 3
237 30 11
ა.ყაზბეგის გამზ. №5
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 18
237-07-80
ო. ჭილაძეს ქ. №166 კორ.5
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 19
231-61-46
ვაჟა-ფშაველას გამზ. კვარტ. III, კორპ.№9
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 21 (24სთ)
231-18-34
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №39
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 23
236-57-55
პეკინის გამზ. №2
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 33
237-54-09
პეკინის გამზ. №45
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 34 (24სთ)
238-14-17
ცინცაძის. №1
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 39
236-21-78
ბახტრიონის ქ. №20
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 41
237-54-08
ა.ყაზბეგის გამზ. №8
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 46
231-94-61
ნუცუბიძის ქ. №179
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 65
236-34-51
დოლიძის ქ N24 / ბალანჩივაძის N17
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 78
259-67-04
პეტრიწის ქ. №5
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 89
2-506-506 (3089)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 91 (24სთ)
210-47-03
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 94
218-18-23
ცინცაძის ქ. №9
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 97
238-09-98
გამრეკელის ქ. №20
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 120
238-36-75
ვაჟა ფშაველას N6
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 150
2-51-96-35
ვაჟა–ფშაველას მეოთხე კვარტალი, პირველი კორპუსის მიმდებარედ
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 153
2-506-506 (3153)
ა.ყაზბეგის გამზ. №16
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 154
2-506-506 (3154)
პ.ასლანიდის №3/ ბერბუკის №8
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 157
2 506-506 (3157)
შარტავას 4/6
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 158
2-506-506 (3158)
მირიან მეფის №75
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 160
2-506-506 (3160)
ნუცუბიძის II მკრ, I კვარტალი, №3დ
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 165
2-506-506 (3165)
ფანასკერტელის ქ. N20–ე (იყალთოს გორა)
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 166
2 506-506 (3166)
სოფელი დიღომი, დ. აღმაშენებლის №124
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 172
2-506-506 (3172)
ტაშკენტის ქ. N27
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 177
2 506-506 (3177)
გოძიაშვილის ქ. №17
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 180
2-506-506 (3180)
მინდელის ქ -11
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 181
2-506-506 (3181)
მ.მაჭავარიანის ქ.#65(ვაშლიჯვარი)
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 187
2-506-506 (3187)
სიმონ კანდელაკის 59
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 8
277-14-30
წინანდლის ქ. №9-10
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 10
274-74-06
ქ.წამებულის მოედ. №2
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 16
274-63-87
ნავთლუღის ქ. №2–ის მიმდებარედ
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 37
274-63-85
ქ.წამებულის №91-ის წინ
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 52
278-30-33
თეოფანე დავითაიას ქუჩა №3
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 60
227-40-24
ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ.. №155
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 61
274-63-78
მ.ს. "ისანთან"
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 74
271-77-52
მეველეს ქ. №3
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 98
277-84-47
წინანდლის ქ. №10
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 115
2-506-506 (3115)
ვაზისუბნის II მ/რ., სუპერმარკეტი კარფური
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 116
214-00-48
ნავთლუღის ქ. №15/1
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 146
278-13-98
ვაზისუბნის IV მ/რ I კვარტალში IV №4 საოჯახო მედიცინის ცენტრში
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 156
2-506-506 (3156)
წინანდლის ქ.№23
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 9
262-85-84
გლდანის ,,ა" მ/რ. კორპ. 50-ის მიმდებარედ
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 14
263-32-26
ალექსი გობრონიძის ქუჩა #2
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 44
2-506-506 (3044)
გლდანის ილია ვეკუას N 19
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 51 (24სთ)
264-13-02
მუხიანის III მკრ. კორ. V
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 66
257-35-37
გლდანი, V მკრ. კორ. №14
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 87
264-13-03
მუხიანის II მკრ. კორპ. №8
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 90
268-64-88
გლდანი, V მკრ
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 111
262-18-29
სარაჯიშვილის ქ. №13
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 133
218-09-22
გლდანის VI-VIII მიკრორაიონებს შორის
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 143 (24სთ)
257-45-00
გლდანის 5 მკრ. 10–ე კორპუსის მიმდ.
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 147
236-85-73
მეტრო ახმეტელის მიმდ.ტერიტორია, გლდანი მოლი
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 162
2-506-506 (3162)
ავჭალა, ლიბანის ქ. №19–სა და №25–ს შორის
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 171
2-506-506 (3171)
ზაჰესი, კოლონიის მიმდებარე ტერიტორია
ვადა: 2023-01-01
ავერსი 174
2-506-506 (3174)
ვეკუას ქ. №55 (ყოფილი ხიზანიშვილის ქ.)
ვადა: 2023-01-01

რეგიონი (112 აფთიაქი)

ახმეტა 2
0322 506506 (3456)
ახმეტა, რუსთაველის ქუჩა
ვადა: 2023-01-01
გურჯაანი 2
(+995 353) 22-21-62
წმინდა ნინოს ქ. კვარტალი 60
ვადა: 2023-01-01
გურჯაანი 3
2-506-506 (3373)
გურჯაანი შესახვევი ნონეშვილი 12
ვადა: 2023-01-01
თელავი 2
(+995 350) 27-34-93
ალაზნის გამზირი №4
ვადა: 2023-01-01
თელავი 3
(+995 350) 27-00-47
ალაზნის გამზირი ბაზრის მიმდ. ტერიტორია
ვადა: 2023-01-01
თელავი 4
2-506-506 (3204)
ვ. სეხნიაშვილის. №3
ვადა: 2023-01-01
ლაგოდეხი 1
(+995 354) 22-11-21
ნინოშვილის ქ. №2
ვადა: 2023-01-01
ლაგოდეხი 2 (24სთ)
(+995 354) 22-39-00
ზაქათალას ქ. (ბაზრის მიმდებარედ)
ვადა: 2023-01-01
საგარეჯო 1
(+995 351) 24-34-78
აღმაშენებლის №14
ვადა: 2023-01-01
საგარეჯო 2
2-506-506 (3392)
რუსთაველის ქ. N240 / რუსთაველის ქ. N210
ვადა: 2023-01-01
სიღნაღი (24სთ)
577 006 790
კოსტავას ქ. №8
ვადა: 2023-01-01
ყვარელი (24სთ)
(+995 352) 22-14-53
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2023-01-01
ყვარელი 3
0322 900 800 (3243)
ყვარელი ჭავჭავაძის 95
ვადა: 2023-01-01
წნორი (24სთ)
(+995 355) 24-39-03
თავისუფლების ქ.№2
ვადა: 2023-01-01
ზესტაფონი 2
(+995 492) 25-71-70
ჭანტურიას ქ. №1
ვადა: 2023-01-01
ზესტაფონი 6
2-506-506 (3216)
მელქაძის ქ. N2
ვადა: 2023-01-01
ზესტაფონი 7
0322 506 506 (3217)
დავით აღმაშენებლის ქ. #85
ვადა: 2023-01-01
თერჯოლა (24სთ)
(+995 491) 22-15-90
რუსთაველის ქ. №111
ვადა: 2023-01-01
სამტრედია 1 (24სთ)
(+995 411) 22-12-85
რესპუბლიკის №2
ვადა: 2023-01-01
საჩხერე 1 (24სთ)
(+995 435) 22-23-73
გომართელის ქ. №3
ვადა: 2023-01-01
საჩხერე 2
(+995 577) 00–67–79
გომართელის ქ. №30 ა
ვადა: 2023-01-01
ტყიბული
(+995 497) 22-20-41
რუსთაველის ქ.№1
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 1
(+995 431) 24-80-69
წმ. ნინოს ქ. №17
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 2
(+995 431) 26-60-14
ჭავჭავაძის ქ. №31
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 3 (24სთ)
(+995 431) 24-31-77
ფალიაშვილის ქ. №21
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 4 (24სთ)
(+995 431) 27-29-48
ბუხაიძის ქ. №4
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 5 (24სთ)
(+995 431) 26-47-06
ჭავჭავაძის ქ. №54
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 6 (24სთ)
(+995 431) 27-12-88
ავტომშენებლის ქ. №8/13
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 7 (24სთ)
(+995 431) 29-72-22
ი.აბაშიძის გამზ. №2/2
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 8
(+995 431) 27-09-91
ავტომშენებლის №34
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 10
(+995 431) 27-47-91
ჭავჭავაძის ქ. 56
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 11 (24სთ)
(+995 431) 23-44-84
ასათიანის ქ. №147
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 12 (24სთ)
(+995 431) 25-04-03
დუმბაძის ქ. №48
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 14
(+995 431) 25-08-07
მარი ბროსეს ქ. №1
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 15 (24სთ)
0322 506 506 (3715)
ნიკეას ქუჩა, II შესახვევი, №18ა
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 16
(+995 431) 22-16-22
სულხან-საბას გამზ. №19
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 18
(+995 431) 25-21-41
აღმაშენებლის გამზ. №24
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 19 (24სთ)
(+995 32) 214-73-81
ნიკეას ქ, სკვერი სამხედრო ნაწილთან და ყოფილ სამხედრო ქალაქთან (ნაკვეთი 1)
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 20 (24სთ)
2-506-506 (3720)
გრ. აბაშიძის №3
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 21
(+995 431) 24-15-62
ვარლამიშვილის და წმ.ნინოს ქუჩის გადაკვეთა, ვარლამიშვილის #1 სახლის გადაკვეთაზე
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი 23
2-506-506 (3723)
ბუკიას ქ. №1
ვადა: 2023-01-01
ქუთაისი N 24
2-506-506 (3724)
ბუხაძის ქ #23ა
ვადა: 2023-01-01
წყალტუბო (24სთ)
(+995 436) 22-24-61
იმერეთის მოედანი ბაზრობის მიმდ.ტერიტორია
ვადა: 2023-01-01
ჭიათურა 1
(+995 479) 25-52-02
ნინოშვილის ქ. №6
ვადა: 2023-01-01
ჭიათურა 3
(+995 479) 25-42-20
იაშვილის ქ. №4
ვადა: 2023-01-01
ჭიათურა 4
(+995 479) 25–28–51
ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. N18
ვადა: 2023-01-01
ხონი (24სთ)
(+995 495) 22-14-34
თავისუფლების მოედანი
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 1
(+995 422) 22-01-82
ჭავჭავაძის ქ. №83
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 2 (24სთ)
(+995 422) 22-20-36
ჭავჭავაძის ქ. №39
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 6 (24სთ)
2-506-506 (3406)
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 7 (24სთ)
(+995 422) 22-62-44
გორგასლის ქ. №149/151/153 გრიბოედოვის ქ. №29/31
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 8 (24სთ)
(+995 422) 25-59-99
ჭავჭავაძის ქ. №6
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 9
2-506-506 (3409)
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 10 (24სთ)
(+995 32) 218-09-21
თამარ–მეფის დასახლება ქ. №12ა
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 11
2-506-506 (3411)
ბარათაშვილის №26
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 14
577 420-562
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ. N1
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი 16 (24სთ)
2-506-506 (3416)
ინასარიძის ქ. N3
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი N17
2-506-506 (3417)
პუშკინის ქ. # 124
ვადა: 2023-01-01
ბათუმი N18
2-506-506 (3418)
ჯავახიშვილის ქ #65
ვადა: 2023-01-01
ქობულეთი 1 (24სთ)
(+995 426) 26-72-28
აღმაშენებლის №3
ვადა: 2023-01-01
ქობულეთი 2
2-506-506 (3442)
რუსთაველის №122
ვადა: 2023-01-01
აბაშა (24სთ)
(+995 412) 29-11-19
თავისუფლების ქ. №50
ვადა: 2023-01-01
ზუგდიდი 1 (24სთ)
(+995 415) 22-11-42
კიტიას ქ. №7
ვადა: 2023-01-01
ზუგდიდი 2
(+995 415) 22-10-25
რუსთაველის ქ. №91
ვადა: 2023-01-01
ზუგდიდი 3 (24სთ)
(+995 415) 22-24-66
გამსახურდიას გამზ. №23
ვადა: 2023-01-01
ზუგდიდი 4 (24სთ)
(+995 415) 22-23-77
გამსახურდიას გამზ. №36
ვადა: 2023-01-01
ზუგდიდი 5 (24სთ)
214-73-82
რუსთაველის ქ. №99
ვადა: 2023-01-01
მარტვილი 1 (24სთ)
2-506-506 (3311)
თავისუფლების ქ. №16
ვადა: 2023-01-01
მარტვილი 2
2-506-506 (3312)
თავისუფლების ქ. №14
ვადა: 2023-01-01
მარტვილი 3
0322 506-506 (3313)
კოსტავას №1 თამარ მეფის №5
ვადა: 2023-01-01
მესტია
2-506-506 (3206)
სეტის მოედანი №12
ვადა: 2023-01-01
სენაკი 2 (24სთ)
(+995 413) 27-65-32
რუსთაველის №110
ვადა: 2023-01-01
სენაკი 3
(+995 413) 27-74-22
ჭავჭავაძის №95
ვადა: 2023-01-01
ჩხოროწყუ 2
2-506-506 (3356)
გობეჩიას ქ. N 3/5
ვადა: 2023-01-01
წალენჯიხა 1
2-506-506 (3521)
გამსახურდიას ქ. №5
ვადა: 2023-01-01
წალენჯიხა 2
2-506-506 (3522)
სალიას ქუჩა
ვადა: 2023-01-01
ხობი
(+995 414) 22-21-64
ბერიას ქ. №3
ვადა: 2023-01-01