ჟურნალი ავერსი

2006 №4 (22)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
ახალგაზრდობის ელექსირი,                                
პილინგისახლი, რომელსაც პატრონი ენატრება,         
ლითონის მეგობარი.

“ავერსი” ჟურნალია, რომელიც სჭირდება ყველას.
იკითხეთ “ავერსი” და იყავით ჯანმრთელნი!