ჟურნალი ავერსი

2021 N9 (192)

ქალის კუთხეში წაიკითხავთ:
ხშირი წარბები ბუნებრივი საშუალებებით, როგორ შევარჩიოთ ღუმელი.

ჟურნალი „ავერსი“ – საიმედო მრჩეველი თქვენი ჯანმრთელობისთვის