ტენდერი

შ.პ.ს. “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს ჰიგიენის მასალების შესყიდვის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N7აცხადებს ტენდერს ბარიატრიული საოპერაციო მაგიდის და საოპერაციო განათების შესყიდვის შესახებ (შესასყიდი საქონლის რაოდენობა და მახასიათებლები მოცემულია დანართში N1 (ტექნიკური მოთხოვნები ბარიატრიული საოპერაციო მაგიდისათვის), დანართი N2 (ტექნიკური მოთხოვნები საოპერაციო განათებისათვის და დანართში N3 (პრეტენდენტის წინადადება)

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4

იხილეთ დანართი N5

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში 


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N7) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების (EMERGENCY) ერთეულის ფართის რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ, განცხადებაზე თანდართული ნახაზების და ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ ნახაზი

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში 


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს (მის: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N29კიბის უჯრედის მოწყობის შესახებ, განცხადებაზე თანდართული ნახაზების და სხვა დოკუმენტების მიხედვით.

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში