ტენდერი

შპს “ავერსის კლინიკა” აცხადებს ტენდერს გათბობა–გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემების მოწყობის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4