ტენდერი

სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N7), წინამდებარე სატენდერო განცხადებაზე დართული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტის და მასში ასახული მოთხოვნების საფუძველზე, აცხადებს ტენდერს შემდეგი საქონლის/მომსახურების შესყიდვის შესახებ

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი N1

იხილეთ დანართი N2

იხილეთ დანართი N3

იხილეთ დანართი N4