ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს კედლის დამცავი პანელის მოწყობისათვის პირის შერჩევის მიზნით

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 7 ივლისი

განცხადება

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3


 

ავერსი ჯგუფი აცხადებს ტენდერს Next Generation Firewall-ის (NGFW) შესყიდვის თაობაზე

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 11 ივლისი

განცხადება

აფიდავიტი

 


შპს „ავერსი-ფარმა“ აცხადებს ტენდერსსერვერული აპარატურის შესყიდვაზე და მონიტორინგის განხორციელების თაობაზე

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 24 ივნისი

განცხადება

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3

ხელშეკრულების ნიმუში