ტენდერი

სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს ქირურგიული იარაღების შესყიდვის შესახებ, წინამდებარე სატენდერო განცხადებაზე თანდართული დანართი N1–ის შესაბამისად:

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 24 ნოემბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3

დანართი N4


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს სატრანსფორმატორო ქვესადგურის შესყიდვის შესახებ, წინამდებარე სატენდერო განცხადებაზე თანდართული დანართი N1–ის შესაბამისად:

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 11 ნოემბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3

ანართი N4

ხელშეკრულება


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს ჟანგბადის ოქსიგენატორის შესყიდვის შესახებ, წინამდებარე განცხადებაზე თანდართული ტექნიკური დავალების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 11 ნოემბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3

ხელშეკრულება


 

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფის შესყიდვის თაობაზე

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 28 ოქტომბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3


შპს „ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს ავტომანქანებში GPS მონიტორინგის სისტემების სამონტაჟო სამუშაოების გაწევის თაობაზე 

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 28 ოქტომბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3


 

შპს “ავერსის კლინიკა” აცხადებს ტენდერს კლინიკისთვის სკამების, მიმღების მაგიდისა და განათებების მოწოდება/მონტაჟის თაობაზე

 

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 25 ოქტომბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3

დანართი N4


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს პრემიუმ კლასის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატების შესყიდვის შესახებ, წინამდებარე განცხადებაზე თანდართული ტექნიკური დავალების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 19 ოქტომბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3

დანართი N4


 სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს ორმკლავიანი ბიპლანის ანგიოგრაფის და მასთან თავსებადი კათეტერიზაციის მაგიდის შესყიდვის შესახებ, წინამდებარე განცხადებაზე თანდართული ტექნიკური დავალების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 17 ოქტომბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3

დანართი N4


 

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს სასაწყობე ფართის სარემონტო სამუშაოებისთვის პირის შერჩევის მიზნით

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 20 ოქტომბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3

დანართი N4


 

სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს პოზიტრონ–ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფის აპარატის (PET CT) შესყიდვის შესახებ, წინამდებარე განცხადებაზე თანდართული ტექნიკური დავალების (იხ. დანართი N1) შესაბამისად:

წინადადების მიღების ვადა: 2022 წლის 13 ოქტომბერი

განცხადება

დანართი N1 

დანართი N2

დანართი N3

დანართი N4