ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს 1.5 ტესლა მაგნიტო-რეზონანსულ ტომოგრაფთან თავსებადი პულსოქსიმეტრის შესყიდვის თაობაზე

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3