ტენდერი

შ.პ.ს. “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს სამეურნეო საქონლის შეძენის თაობაზე

  

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N5; საკადასტრო კოდი: 01.13.02.007.022)აცხადებს ტენდერს  ლიფტის და ლიფტი შახტის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ, ორ ლოტად, ტენდერზე თანდართული ნახაზების (დანართი N2.1–2.4) და ტექნიკური მოთხოვნების (დანართი N1 ლოტი N1 –ის შემთხვევაში და დანართი N1.1. ლოტი N2–ის შემთხვევაში) მიხედვით.

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 1.1

იხილეთ დანართი 2.1

იხილეთ დანართი 2.2

იხილეთ დანართი 2.3

იხილეთ დანართი 2.4

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ დანართი 4

იხილეთ დანართი 5

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N5) ბრაქითერაპიის კაბინეტის კარის შესყიდვის შესახებ, სატენდერო განცხადების დანართში N1 მოცემული სპეციფიკაციების მიხედვით.

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ დანართი 4

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში

 


სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“  აცხადებს ტენდერს (მის: ქ. თბილისი, კ. ჩაჩავას ქ.N5) ბრაქითერაპიისათვის ინვენტარის შესყიდვის შესახებ, სატენდერო განცხადების დანართში N1 მოცემული ჩამონათვალის და სპეციფიკაციების მიხედვით. 

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში