საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2024 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2024 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • 'ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი - '2,000.00 - ფინანსურად
 • 'ააიპ საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - '1,165.28 - მედიკამენტებით
 • 'თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი -'354.44 - მედიკამენტებით
 • 'მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი - '965.37 - მედიკამენტებით
 • 'საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - '49,731.12 - ფინანსურად
 • 'საქართველოს ქალთა საბჭო - '5,827.51 - ჰიგ.საშუალებებით
 • 'საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - '585.85 - მედიკამენტებით
 • 'სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი - '4,800.00 - ფინანსურად
 • 'სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - '2,250.00 - ფინანსურად
 • 'ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - '1,000.00 - ფინანსურად


საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2024 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • 'თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - '574.82 - მედიკამენტებით
 • 'კავშირი ბავშვი ოჯახი საზოგადოება - '2,224.02 - მოვ.საშ.
 • 'ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” - '3,259.90 - მოვ.საშ.
 • 'საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 27250 - ფინანსურად
 • 'სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - '2,250.00 - ფინანსურად
 • 'სსიპ მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი - '4,823.45 - მოვ.საშ.
 • 'სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო - '2,574.36 - მოვ.საშ.
 • 'ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - '1,000.00 - ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2024 წლის თებერთვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • 'ააიპ საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - '3,973.11 - მოვ.საშ.
 • 'საქართველოს ქალთა საბჭო - '5,208.59 - მოვ.საშ.
 • 'სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - '13,500.00 - ფინანსურად
 • 'ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - '1,000.00 - ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2024 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • 'ააიპ,,მარიკა–ღირსეული სიბერისთვის'' - '620.72 - მედიკამენტებით 
 • 'თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - '551.60 - მედიკამენტებით
 • 'პენსიონერთა კავშირი იმერეთის რეგიონი - '747.75 - მედიკამენტებით
 • 'საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - '29,067.96 - მედიკამენტებით და ფინანსურად
 • 'საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - '425.38 - მედიკამენტებით
 • 'სრულიად საქართველოს საერო დარბაზი - '691.80 - მედიკამენტებით
 • 'ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - '1,000.00 - ფინანსურად