საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2023 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა” - 716.39 ₾ - მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 521,16 ₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 11 626,14 - ₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი - 716.89₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 3,992.01 ₾ - ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 931.42 ₾ - მედიკამენტებით
 • სოციალური ინკლუზიური მხარდამჭერი ორგანიზაცია "ხელი ხელს" - 849.50 ₾ - მედიკამენტებით
 • ქართულ უკრაინული პრესის და წიგნის სახლი - 1,953.16 ₾ - ჰიგიენური საშუალებებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი - 936.59 ₾ - მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 954,70 ₾ - მედიკამენტებით
 • მოხუცთა და ინვალიდთა სახლი სიკეთის ლამპარი - 1333,14 ₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 13 100,00 ₾ - ფინანსურად
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (ჭიათურა) - 1203,01 ₾ - მოვლის საგნებით


საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ" ჩვენი სახლი 2022" შშმ პირთა სათემო ორგანიზაცია - 702.80 ₾ მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  - 484.55 ₾ - ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 763.69 ₾ - მედიკამენტებით
 • ტექსტილის სახლი "თუთა" - 1,203.08 ₾ - მედიკამენტებითა და მოვ. საშ.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  - 619.45 - მედიკამენტებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ”  - 2,540.55  - მოვ.და ჰიგ. საშ.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი  - 18,565.31  - ფინანს. და მედიკამ.
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (მე-2 ფილიალი)  - 625.22  - მედიკამენტებით
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი  - 4,500.00  - ფინანსურად
 • სსიპ ანდრია რაზ. სახ.ქუთ. #41 ფიზ.-მათ. საჯ.სკოლა  - 1,875.00  - ფინანსურად