საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2023 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის დეკემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • 'ააიპ" ჩვენი სახლი 2022" შშმ პირთა სათემო ორგანიზაცია - '736.18 - მოვ. საშუალებებით
 • 'ადგილობრივი განვიტარების ცენტრი - '589.94 - მედიკამენტებით
 • 'აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქალთა საბჭო„ - '4,759.61 - მოვ.საშუალებებით
 • 'თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - '644.32 - მედიკამენტებით
 • 'მაკ ჯორჯია - '1,125.00 - ფინანსურად
 • 'პანსიონატი ჩემი ოჯახი - '1,004.08 - მედიკამენტებით
 • 'საერთაშორისო ასოციაცია" ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისთვის - '1,044.31 - მედიკამენტებით
 • 'საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - '22,429.98 - ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • 'საქართველოს სოლიდარობის ფონდი - '1,009.64 - მოვ.საშუალებებით
 • 'საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (მე-2 ფილიალი) - '673.57 - მედიკამენტებით
 • 'საქველმოქმედო ორგანიზაცია "დედების ფონდი" - '2,053.30 - მოვ.საშუალებებით
 • 'სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი - '2,500.00 - ფინანსურად
 • 'ჰაბიტატი თანასწორობის  მიღწევების და განვითარებისთვის - '718.12 - მოვ.საშუალებებით 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის ნოემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ,,მარიკა–ღირსეული სიბერისთვის'' - 261.48 -  მედიკმენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 525.11 -  მედიკმენტებით
 • მშობლების თანადგომა - 4,980.19 - მოვ.და ჰიგ.საშ–ით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” - 1,240.62 - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 16,887.90 - მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი - 1,043.19 - მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი ქუთაისი - 798.98 - მედიკამენტებით
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი - 2,500.00 - ფინანსურად
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” - 4,926.13 - მოვ.და ჰიგ.საშ–ით
 • უწყვეტი სამედიცინო განათლების საერთაშორისო აკადემია - 2,271.79 - მოვ.და ჰიგ.საშ–ით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის ოქტომბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • დუშეთის უფასო სასადილო - 2,285.10 მედიკამენტებით 
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 452.76 -მედიკამენტებით
 • მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი - 939.18 მედიკამენტებით 
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 14,472.72 -  მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (ფონიჭალის ფილიალი) - 795.68 მედიკამენტებით 
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 207.96 მედიკამენტებით 


საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის სექტემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 619.25 მედიკამენტებით
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია - 2,000.00 ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 33,115,83 ფინანსურად და მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის აგვისტოს თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ბერი ანდრიას სახელობის ფონდი - 7,500.00 ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 266.18 მედიკამენტებით


საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის ივლისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის - 852.19 მოვლის საგნებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 400.05 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 26,692.71 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქველმოქმედო ორგანიზაცია "დედების ფონდი" - 934.43 მედიკამენტებით
 • სსიპ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მომსახურე სააგენტო - 773.38 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 248.01 - მედიკამენტებით
 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი - 1,895.45 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 38642.58 - მედიკამენტებით და ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 619.45 - მედიკამენტებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” - 2,540.55 - მოვ.და ჰიგ. საშ.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 18,565.31 - ფინანს. და მედიკამ.
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (მე-2 ფილიალი) - 625.22 - მედიკამენტებით
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი - 4,500.00 - ფინანსურად
 • სსიპ ანდრია რაზ. სახ.ქუთ. #41 ფიზ.-მათ. საჯ.სკოლა - 1,875.00 - ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  - 619.45 - მედიკამენტებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ”  - 2,540.55  - მოვ.და ჰიგ. საშ.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი  - 18,565.31  - ფინანს. და მედიკამ.
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (მე-2 ფილიალი)  - 625.22  - მედიკამენტებით
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი  - 4,500.00  - ფინანსურად
 • სსიპ ანდრია რაზ. სახ.ქუთ. #41 ფიზ.-მათ. საჯ.სკოლა  - 1,875.00  - ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა” - 716.39 ₾ - მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 521,16 ₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 11 626,14 - ₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი - 716.89₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 3,992.01 ₾ - ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 931.42 ₾ - მედიკამენტებით
 • სოციალური ინკლუზიური მხარდამჭერი ორგანიზაცია "ხელი ხელს" - 849.50 ₾ - მედიკამენტებით
 • ქართულ უკრაინული პრესის და წიგნის სახლი - 1,953.16 ₾ - ჰიგიენური საშუალებებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი - 936.59 ₾ - მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 954,70 ₾ - მედიკამენტებით
 • მოხუცთა და ინვალიდთა სახლი სიკეთის ლამპარი - 1333,14 ₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 13 100,00 ₾ - ფინანსურად
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (ჭიათურა) - 1203,01 ₾ - მოვლის საგნებით


საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2023 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ" ჩვენი სახლი 2022" შშმ პირთა სათემო ორგანიზაცია - 702.80 ₾ მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  - 484.55 ₾ - ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 763.69 ₾ - მედიკამენტებით
 • ტექსტილის სახლი "თუთა" - 1,203.08 ₾ - მედიკამენტებითა და მოვ. საშ.

 

 

 

ააიპ,,მარიკა–ღირსეული სიბერისთვის''261.48მედიკმენტებითთბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი525.11მედიკმენტებითმშობლების თანადგომა4,980.19მოვ.და ჰიგ.საშ–ითორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ”1,240.62მედიკამენტებითსაქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი16,887.90მედიკამენტებითა და ფინანსურადსაქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი1,043.19მედიკამენტებითსაქართველოს უსინათლოთა კავშირი ქუთაისი798.98მედიკამენტებითსოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი2,500.00ფინანსურადსტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი”4,926.13მოვ.და ჰიგ.საშ–ითუწყვეტი სამედიცინო განათლების საერთაშორისო აკადემია2,271.79მოვ.და ჰიგ.საშ–ით