საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2022 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი -261,80 ₾ მედიკამენტებით
 • კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ,,ალბიონი" - 2,266.00 ₾ მოვლის საგნებით
 • მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის 3276,0  მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი 29 748.11 ₾ ფინანსურად და მედიკამენტები
 • საქართველოს ქალთა საბჭო 3391.0  მოვლის საგნებით
 • სტუდია "მომავალი ვარსკვლავი" - 3333.20  მოვლის საგნებით
 • ქართულ უკრაინული პრესის და წიგნის სახლი - 1463.40  მედიკამენტებით

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 502.11 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 13,084.77₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი - 787.99 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს რესპუბლიკის "პირველ ეროვნულ გვარდიელთა კორპუსი" - '3,859.58 ₾ მოვლისა და ჰიგიენური საშუალებებით
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი - 3,900.00 ₾ ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი 695.00 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი 35,533.30 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა 588.37 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ფონდი "გადავარჩინოთ უკრაინა" 14,665.80 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთი" 819.52 მედიკამენტებით
 • სსიპ-მსრჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 11,164.22 მედიკამენტებით
 • უკრაინის საელჩო საქართველოში 52,699.80 მედიკამენტებით
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოებ 721.00 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • გწყალობდეთ ვასთირჯი და ვიცხოვროთ ერთად-ივმა ცარამ- 717 ლარი - მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 741,05ლარი - მედიკამენტებით
 • კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ,,ალბიონი" - 3111,10 ლარი - ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი -19679,57 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 4944,25 ლარი - ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს საქმიანი ქალები -ქველმოქმედებისთვის - 3308,36 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება - 947,56 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო -  4282,80 ლარი- ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” - 308,74 ლარი - მედიკამენტებით
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” - 4131,36ჰიგიენური საშუალებებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი - 306.69 ლარი - მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 560 ლარი - მედიკამენტებით
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი - 350.31 ლარი - მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა კავშირი იმერეთის რეგიონი - 372.83 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 19134.35 ლარი - მედიკამენტებით და ფინანსურად
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი - 364.13 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 659.3 ლარი - მედიკამენტებით