საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2022 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის დეკემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • მაკ ჯორჯია  - 1,125.00 ₾ ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 18,335.62 ₾ - ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (ფონიჭალის ფილ.) - 606.31 ₾ - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 4,551.00 ₾ - ჰიგიენური და კოსმეტიკური საშ.
 • საქველმოქმედო ორგანიზაცია "დედების ფონდი" - 1,203.09 ₾ - მედიკამენტებით და მოვ. საშ.
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი - 2,300.00 ₾ - ფინანსურად
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კავშირი "ია" - 1,044.21 ₾ - მოვლის საშუალებებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის ნოემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  - 640.35 ₾ მედიკამენტებით
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია - 4,301.00 ₾ ფინანსურად
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” - 2,043.94 ₾ მოვლის საშუალებებით
 • საქართველოს ოკინავური გოჯუ რიუკარატე დო–ს ფედერაცია - 3,000.00 ₾ ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი -29,613.11 ₾ -ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს რესპუბლიკის "პირველ ეროვნულ გვარდიელთა კორპუსი" - 2,253.69 ₾ - მოვლის საშუალებებით  
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 1,281.13 ₾ - მედიკამენტებით
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი - 1,900.00 ₾ - ფინანსურად 
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” - 3,933.24 ₾ - მოვლის საშუალებებით 
 • მოვლის საშუალებებით - 468.30 ₾ - მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის ოქტომბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ადგილობრივი განვიტარების ცენტრი - 544.04 ₾ მედიკამენტებით
 • დუშეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის - 3332,94 ₾ მედიკამენტებით
 • თიანეთის მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო "მადლი" - 3205.86 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 17729.84 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი - 351.72 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 2018.33 ₾ ჰიგიენური საშუალებებით
 • სრულიად საქართველოს საერო დარბაზი - 586.50 ₾ მედიკამენტებით
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი - 6500 ₾ ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის სექტემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 594,43₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 6999.26 ₾ მედიკამენტებით
 • 'საქართველოს საქმიანი ქალები -ქველმოქმედებისთვის - 642,23 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 609.35 ₾ მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის ივლისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის - 897,17 ₾ მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 760,71 ₾ მედიკამენტებით
 • მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი- 1355,31 ₾ მედიკამენტებით
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების და ინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაცია-10000 ₾ ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 7348,06 ₾ მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ორგანიზაცია "დედების ფონდი" - 846,50₾ მედიკამენტებით
 • ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა დარბაზი - 7824 ₾ ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ევროპის განათლებისა და კულტურის ცენტრი - 499,05 ₾ მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 845,82 ₾ მედიკამენტებით
 • მაკ ჯორჯია - 1125,0 ₾ ფინანსურად
 • მშობლების თანადგომა -2329,7 ₾ ჰიგიენური საშუალებებისთ
 • ორგანიზაცია "ქართული ოცნება -ჯანმრთელი მომავალი" - 2154,6 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 49407,65₾ ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 3471,7 ₾ ჰიგიენური საშეუალებებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 712.00 ₾ მედიკამენტებით
 • ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია - 5000 ₾ ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი -261,80 ₾ მედიკამენტებით
 • კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ,,ალბიონი" - 2,266.00 ₾ მოვლის საგნებით
 • მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის 3276,0  მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი 29 748.11 ₾ ფინანსურად და მედიკამენტები
 • საქართველოს ქალთა საბჭო 3391.0  მოვლის საგნებით
 • სტუდია "მომავალი ვარსკვლავი" - 3333.20  მოვლის საგნებით
 • ქართულ უკრაინული პრესის და წიგნის სახლი - 1463.40  მედიკამენტებით

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 502.11 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 13,084.77₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი - 787.99 ₾ მედიკამენტებით
 • საქართველოს რესპუბლიკის "პირველ ეროვნულ გვარდიელთა კორპუსი" - '3,859.58 ₾ მოვლისა და ჰიგიენური საშუალებებით
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი - 3,900.00 ₾ ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი 695.00 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი 35,533.30 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა 588.37 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ფონდი "გადავარჩინოთ უკრაინა" 14,665.80 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთი" 819.52 მედიკამენტებით
 • სსიპ-მსრჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 11,164.22 მედიკამენტებით
 • უკრაინის საელჩო საქართველოში 52,699.80 მედიკამენტებით
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოებ 721.00 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • გწყალობდეთ ვასთირჯი და ვიცხოვროთ ერთად-ივმა ცარამ- 717 ლარი - მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 741,05ლარი - მედიკამენტებით
 • კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ,,ალბიონი" - 3111,10 ლარი - ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი -19679,57 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 4944,25 ლარი - ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს საქმიანი ქალები -ქველმოქმედებისთვის - 3308,36 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება - 947,56 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო -  4282,80 ლარი- ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” - 308,74 ლარი - მედიკამენტებით
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” - 4131,36ჰიგიენური საშუალებებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2022 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი - 306.69 ლარი - მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 560 ლარი - მედიკამენტებით
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი - 350.31 ლარი - მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა კავშირი იმერეთის რეგიონი - 372.83 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 19134.35 ლარი - მედიკამენტებით და ფინანსურად
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი - 364.13 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 659.3 ლარი - მედიკამენტებით
1. თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  560.56 მედიკამენტებით
2. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი 6,999.26 მედიკამენტებით
3. საქართველოს საქმიანი ქალები -ქველმოქმედებისთვის 642.23 მედიკამენტებით
4. საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება 609.35 მედიკამენტებით