საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2020 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ახალგაზრდული მოძრაობა ჩვენი თაობა – 2,012.43 ჰიგიენური საშუალებებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 1,336.50 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ – 373.64 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 8,633.84 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 784.89 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 988.22 მედიკამენტებით
 • სიღნაღის შშმ პირთა მშობელთა კავშირი - 617.81 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,750.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისი მერია (მოქალაქეების დახმარება) – 16,148.30 ჰიგიენური საშუალებებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 612.24 მედიკამენტებით
 • მშობლების თანადგომა – 540.43 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 8,444.74 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 1,000.07 ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 681.81 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” - 422.24 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო სახლი ”მომავლის გზა” - 418.55 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,750.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი" სათნოების სახლი - 341.55 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი – 366.95 მედიკამენტებით
 • ახალი ეკონომიკური სკოლა- საქართველო –723.60 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 533.25 მედიკამენტებით
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი – 532.12 მედიკამენტებით
 • ომის, შრომისა დასამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირი - 827.20 ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 16,959.66 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 608.67 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო სახლი ”მომავლის გზა” - 297.36 ტკბილეულით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,750.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 2,000.00 ფინანსურად
 • შპს საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია - 500.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 585.55 მედიკამენტებით
 • ომის, შრომისა დასამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირი – 531.87 ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 21,378.54 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 714.10 მედიკამენეტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი გორი - 313.45 მედიკამენეტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 9,375.00 ფინანსურად
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” - 953.93 კოსმეტიკური საშუალებებით
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოების სახლი - 394.72 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 565.31 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ – 1,059.25 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 1,420.87 მედიკამენტებით
 • საქართველოს საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისთვის – 4,206.71 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად