საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2020 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

  • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 565.31 მედიკამენტებით
  • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ – 1,059.25 მედიკამენტებით
  • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 1,420.87 მედიკამენტებით
  • საქართველოს საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისთვის – 4,206.71 მედიკამენტებით
  • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად