საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2020 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის ივლისის და აგვისტოს თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის – 828.46 მედიკმენტებითა და ჰიგიენური საშუალებებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 834.41 მედიკამენტებით
 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი – 9,609.50 მედიკამენტებით
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი – 363.03 მედიკამენტებით
 • მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი – 386.23 მედიკამენტებით
 • საერთაშორისო საეგზარქოსო საქველმოქმედო ფონდი კულტუმისი 2017 - 629.83 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 21,592.65 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 16,998.08 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 627.33 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 1,634.78 მედიკამენტებით
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი - 4,850.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა დარბაზიი - 5,000.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 2,000.00 ფინანსურად 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ ბოლნისის სათნოების სახლი – 587.47 მედიკამენტებით
 • ააიპ "ბავშვთა ჰოსპისი" – "ციცინათელების ქვეყანა" – 450.90 მოვლის საშუალებებით
 • აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა” – 331.50 მედიკამენტებით
 • გწყალობდეთ ვასთირჯი და ვიცხოვროთ ერთად-ივმა ცარამ – 858.04 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 602.60 მედიკამენტებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” - 2,063.37 მოვლის საშუალებებით
 • პენსიონერთა კავშირი იმერეთის რეგიონი - 678.76 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 16,998.08 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 1,442.49 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 807.03მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა - 721.74 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ორგანიზაცია SOCO - 3,700.00 მედიკამენტებით 
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ახალგაზრდული მოძრაობა ჩვენი თაობა – 2,012.43 ჰიგიენური საშუალებებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 1,336.50 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ – 373.64 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 8,633.84 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 784.89 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 988.22 მედიკამენტებით
 • სიღნაღის შშმ პირთა მშობელთა კავშირი - 617.81 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,750.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისი მერია (მოქალაქეების დახმარება) – 16,148.30 ჰიგიენური საშუალებებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 612.24 მედიკამენტებით
 • მშობლების თანადგომა – 540.43 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 8,444.74 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 1,000.07 ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 681.81 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” - 422.24 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო სახლი ”მომავლის გზა” - 418.55 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,750.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი" სათნოების სახლი - 341.55 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი – 366.95 მედიკამენტებით
 • ახალი ეკონომიკური სკოლა- საქართველო –723.60 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 533.25 მედიკამენტებით
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი – 532.12 მედიკამენტებით
 • ომის, შრომისა დასამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირი - 827.20 ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 16,959.66 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 608.67 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო სახლი ”მომავლის გზა” - 297.36 ტკბილეულით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,750.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 2,000.00 ფინანსურად
 • შპს საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია - 500.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 585.55 მედიკამენტებით
 • ომის, შრომისა დასამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირი – 531.87 ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 21,378.54 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 714.10 მედიკამენეტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი გორი - 313.45 მედიკამენეტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 9,375.00 ფინანსურად
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” - 953.93 კოსმეტიკური საშუალებებით
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოების სახლი - 394.72 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2020 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 565.31 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ – 1,059.25 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 1,420.87 მედიკამენტებით
 • საქართველოს საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისთვის – 4,206.71 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად