საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2019 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის დეკემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 666.06 მედიკამეტებით
 • კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ,,ალბიონი" – 966.14 ჰიგიენური საშუალებებით
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია – 3,630.50 ფინანსურად
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 1,302.69 ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 13,996.89 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 163.74 მედიკამეტებით
 • საქველმოქმედო ორგანიზაცია "ბასილიადა" - 1,151.77 მედიკამენტებითა და ფიგიენური საშუალებებით
 • სოციალური დახმარება– მრავალშვილიანი ოჯახები - 2,850.00 ცირკი, თეატრი, ტკბილეული
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი - 1,700.00 ფინანსურად
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1,875.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის ნოემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 648.68 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 13,886.84 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 549.21 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 2,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის ოქტომბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ვაკის ეკლესია – 5,000.00 ფინანსურად
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 620.00 მედიკამენტებით
 • თემი საქველმოქმედო კავშირი – 503.40 მედიკამენტებით
 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი – 5,566.78 მედიკამენტებით
 • კავშირი ბავშვი ოჯახი საზოგადოება - 776.49 მოვლის საშუალებები
 • მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი - 343.90 მედიკამენტებით
 • მშობლების თანადგომა - 2,665.27 მოვლის საშუალებები
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" - 2,464.05 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ექიმთა ასოციაცია - 5,000.00 ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 33,550.35 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 478.55 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება - 30.00 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 948.00 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 430.07 მედიკამენტებით
 • ხანდაზმულთა და ინვალიდთა პანსიონი"ღირსეული სიბერე" - 389.00 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის სექტემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ"ორ ავნერ და ჰანა" – 2,882.00 ფინანსურად
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 462.00 მედიკამენტებით
 • იმერეთის დიაბეტიანთა რეგიონალური ასოციაცია – 525.54 მედიკამენტებით
 • მწერალთა,ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემია – 2,000.00 ფინანსურად
 • პენსიონერთა კავშირი იმერეთის რეგიონი - 554.36 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 9,913.64 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება - 549.13მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 2,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის ივლისისა და აგვისტოს თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის – 620.60 მედიკამენტებით
 • ახალი ეკონომიკური სკოლა- საქართველო – 891.05 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 626.95 მედიკამენტებით
 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი – 6,502.80 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ექიმთა ასოციაცია - 5,000.00 ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 12,650.77 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 323.20 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 1,312.59 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს ფერიცვალების დედათა მონასტერითან არსებული მოწყალების ცენტრი – 518.85 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 561.30 მედიკამენტებით
 • კავშირი ბავშვი ოჯახი საზოგადოება – 434.54 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 31,183.36 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 704.01 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 686.57 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 314.23 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 2,000.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 58.40 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 878.70 მედიკამენტებით
 • მთაწმინდის პარკი – 1,050.00 მრავალშვილიანი ოჯახების ღონისძიება
 • ომის,შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირი – 935.61 მედიკამენტებითა და მოვლის საშუალებებით
 • სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოება - 5,000.00 ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 20,336.65 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 318.00 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 685.31 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 4,190.59 ჰიგიენური საშუალებებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ ბოლნისის სათნოების სახლი – 778.61 მედიკამენტებით
 • ააიპ უზრუნველი სიბერე – 720.82 მედიკამენტებით
 • ააიპ"პროფესორ ჯურხა ნადირაძის სახ.საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი" – 3,000.00 ფინანსურად
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 359.28 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) - 1,450.10 მედიკამენტებით
 • მშობლების თანადგომა - 3,792.16 ჰიგიენური საშუალებებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” - 1,279.82 მოვლის საგნებით
 • პენსიონერთა კავშირი იმერეთის რეგიონი - 403.50 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 21,399.38 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 672.28 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 676.81 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 2,000.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება – 500 ფინანსურად
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 568.56 მედიკამენტებით
 • იმერეთის დიაბეტიანთა რეგიონალური ასოციაცია – 400.75 მედიკამენტებით
 • ინვალიდთა, დევნილთა, ეკონომიკურად უმწეოთა და უმუშევართა კავშირი – 288.13 მედიკამენტებით
 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი - 6,099.98 მედიკამენტებით
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი - 304.75 მედიკამენტებით
 • პანსიონატი ჩემი ოჯახი - 734.42 მედიკამენტებით
 • საერთაშორისო არასამთავრობო ,,ძლიერი საქართველო" - 562.25 მედიკამენტებით
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" - 2,055.51 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 25,759.60 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 2,774.58 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 737.87 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 622.14 ჰიგიენური საშუალებები
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 281.78 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” - 659.42 მედიკამენტებით
 • სიღნაღის რაიონის მრავალშვილიანი დედათა და ინვალიდ - 718.95 მედიკამენტებით
 • სკოლანდელი დაწესებულებების და მომავალი თაობის საზოგადოებრივი მონიტორინგის ცენტრი - 653.84 მედიკამენტებით
 • სრულიად საქართველოს საერო დარბაზი - 38.50 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 4,000.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 2,000.00 ფინანსურად
 • წმ.ნინოს ექიმთა საზოგადოება - 522.45 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • sos ბავშვთა სოფელი საქართველო – 707.79 მედიკამენტებით
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 314.60 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 1,532.95 მედიკამენტებითა და ჰიგ. მოვ. საშ.
 • ომის,შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირი – 421.25 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ - 872.39 მედიკამენტებით
 • სამოქალაქო ინიციატივების ახალგაზრდული ცენტრი "მომავალი" - 733.24 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 11,389.24 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 1,236.15 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 683.29 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება - 820.02 მედიკამენტებით
 • სრულიად საქართველოს საერო დარბაზი - 667.20 მედიკამენტებით
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოების სახლი - 701.07 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა” – 327.66 მედიკამენტებით
 • ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის – 1,010.98 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,532.95 მედიკამენტებითა და ჰიგ. მოვ. საშ.
 • მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი – 401.01მ ედიკამენტებით
 • მშობლების თანადგომა - 998.08 ჰიგ.მოვლის საშ.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 604.01 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა - 627.16 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი  (1ფილიალი) - 396.10 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 10,000.00 ფინანსურად
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” - 1,124.63 ჰიგ.მოვლის საშ.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად
 • ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია - 10,000.00 ფინანსურად