საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2019 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • sos ბავშვთა სოფელი საქართველო – 707.79 მედიკამენტებით
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 314.60 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 1,532.95 მედიკამენტებითა და ჰიგ. მოვ. საშ.
 • ომის,შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირი – 421.25 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ - 872.39 მედიკამენტებით
 • სამოქალაქო ინიციატივების ახალგაზრდული ცენტრი "მომავალი" - 733.24 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 11,389.24 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 1,236.15 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 683.29 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება - 820.02 მედიკამენტებით
 • სრულიად საქართველოს საერო დარბაზი - 667.20 მედიკამენტებით
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოების სახლი - 701.07 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2019 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა” – 327.66 მედიკამენტებით
 • ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის – 1,010.98 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,532.95 მედიკამენტებითა და ჰიგ. მოვ. საშ.
 • მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი – 401.01მ ედიკამენტებით
 • მშობლების თანადგომა - 998.08 ჰიგ.მოვლის საშ.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 604.01 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა - 627.16 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი  (1ფილიალი) - 396.10 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 10,000.00 ფინანსურად
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” - 1,124.63 ჰიგ.მოვლის საშ.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად
 • ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია - 10,000.00 ფინანსურად