საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2018 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის დეკემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 506.25 მედიკამენტებით
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია – 2,000.00 ფინანსურად
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 837.97 ჰიგიენური მოვლის საშუალებები
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 3,102.92 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი მთაწმინდის რაიონული - 281.66 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამგორის რაიონული - 301.28 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 603.79 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 1,986.19 ჰიგიენური მოვლის საშუალებები
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება - 324.85 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ფონდი "ვაჩუქოთ ღიმილი" - 704.27 მედიკამენტებით
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი - 1,500.00 ფინანსურად
 • ფონდი ,,საქართველოს საქმიანი ქალები-ქველმოქმედებისთვის" - 2,233.83 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1000 ფინანსურად
 • ღვთისშვილთა კავშირი(ინვალიდთა ასოციაცია) - 301.49 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის ნოემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 533.40 მედიკამენტებით
 • ლ.მუსელიანის სახელობის ლენტეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი – 5,000.00 ფინანსურად
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი – 301.30 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 1,050.00 ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 605.11 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ფონდი "ვაჩუქოთ ღიმილი" - 33.50 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის ოქტომბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 268.45 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 485.50 მედიკამენტებით
 • კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ,,ალბიონი" – 1,012.80 მოვლის საგნებით
 • მშობლების თანადგომა – 1,424.30 მოვლის საგნებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 9,597.94 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი დიდუბის რაიონი - 300.52 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი ნაძალადევის რაიონი - 284.45 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი - 301.66 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. გლდანის ფილიალი - 300.44 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 603.07 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სანთელ საკმეველი" - 380.99 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ფონდი "ვაჩუქოთ ღიმილი" - 359.25 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის სექტემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 491.51 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 10,804.42 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო –565.25 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის ივნლისისა და აგვისტოს თვეში გაწეული დახმარებები:

 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 305.70 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 342.95 მედიკამენტებით
 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი – 4,845.50 მედიკამენტებით
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია – 3,181.62 ფინანსურად
 • საზოგადოება ყველა ასაკისთვის ამაგდარი – 399.71 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 26,069.66 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი დიდუბის რაიონი (მემორანდუმი) – 300.20 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი ვაკის ფილიალი – 294.07 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 1,103.19 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 2,000.00 ფინანსურად
 • ხარაგაულის მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი – 329.94 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ კოალიცია ,,სოციალური რეფორმებისათვის" – 501.02 მედიკამენტებით
 • ააიპ ბოლნისის სათნოების სახლი – 488.77 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 437.70 მედიკამენტებით
 • პანსიონატი "იმედის ექო" – 327.25 მედიკამენტებით
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისთვის" – 1,330.62 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 32,851.51 მედიკამენტებით და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი მთაწმინდის რაიონი – 304.48 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი ჩუღურეთი (მემორანდუმი) – 294.07 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 580.67 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 477.18 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება – 370.74 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • გწყალობდეთ ვასთირჯი და ვიცხოვროთ ერთად-ივმა ცარამ" – 832.65 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 630.08 მედიკამენტებით
 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი – 9,704.90 მედიკამენტებით
 • ომის,შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირი – 640.35 მედიკამენტებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 1,637.92 მოვლის საგნებით
 • პანსიონატი ჩემი ოჯახი – 11.20 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ – 862.27 მედიკამენტებით
 • სათნოების სახლი "კათარზისი" (ზესტაფონი) – 700.73 მედიკამენტებით
 • საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია – 500.00 ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 32,211.47 ფინანსურად და მედიკამეტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 599.56 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო სახლი ”მომავლის გზა” – 572.50 მედიკამენტებით
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა – 4,000.00 ფინანსურად
 • ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მართველი – 2,000.00 ფინანსურად
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 2,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა” – 347.25 მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 546.05 მედიკამენტებითა და მოვლის საშუალებებით.
 • მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი – 351.40 მედიკამენტებით.
 • პანსიონატი ჩემი ოჯახი – 493.23 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 7,007.32 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 629.04 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება – 601.73 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 1,594.17 მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ ,,ხევსური ქალები ჯანსაღი მომავლისათვის" – 502.73 მედიკამენტებით.
 • ანტიოქიის დედათა მონასტერი – 360.40 მედიკამენტებით.
 • თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია – 597.39 მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 450.82 მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო ასოციაცია"საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" –1,970.10 მედიკამენტებით.
 • სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოება – 5,000 ფინანსურად.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 16,037.09 ფინანსურად და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 586.55მ ედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა – 349.75 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება –506.25 მედიკამენტებით.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია - 3,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ ,,თბილისის საქალაქო სასამართლოს საჯარო მოხელე" – 360.49 მედიკამენტები.
 • ააიპ კავკასიონის სინერგია – 640.53 მედიკამენტები.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 501.35 მედიკამენტები.
 • პანსიონატი "იმედის ექო" – 593.00 მედიკამენტები.
 • საერთაშორისო არასამთავრობო ,,ძლიერი საქართველო" – 584.79 მედიკამენტები.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 9,025.92 მედიკამენტები.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 591.49 მედიკამენტები.
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” – 659.24 მედიკამენტები.
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა – 10,000.00 ფინანსურად.
 • ჭიათურისა  საჩხერის ეპარქია – 2,500.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2018 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ უზრუნველი სიბერე – 654.40 მედიკამენტებით.
 • ააიპ"პროფესორ ჯურხა ნადირაძის სახ.საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი" – 1,500.00 ფინანსურად
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 406.65 მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 500.54 მედიკამენტებით.
 • იმერეთის დიაბეტიანთა რეგიონალური ასოციაცია – 430.83 მედიკამენტებით.
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია – 3,093.36 ფინანსურად.
 • მშობლების თანადგომა – 1,592.40 მოვლის საგნებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 5,226.89 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 632.35 მედიკამენტებით.
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი – 1,500.00 ფინანსურად.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია –1,000.00 ფინანსურად.