საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2017 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის დეკემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 763.80 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 21,267.27 ფინანსურად და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 634.58 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო – 6,017.06 მოვლის საგნებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 1,555.94 მოვლის საგნებით.
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება – 196.30 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის ნოემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,340.05 მედიკამენტები.
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 1,111.48 მოვლის საგნები და მედიკამენტები.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 6,491.20 მედიკამენტები.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთი – 843.93 მედიკამენტები.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 1,196.13 მოვლის საგნები და მედიკამენტები.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის ოქტომბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 1,040.00 მედიკამენტებით.
 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი – 5,813.10 მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" – 1,918.94 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 17,826.17 ფინანსურად და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 538.73 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო –605.10 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 1,173.45ჰიგიენური საშუალებებით.
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი – 9,200.00ფინანსურად.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის სექტემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,538.79 მედიკამენტებით.
 • მშობლების თანადგომა – 1,252.91 მოვლის საგნებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 30,024.18 ფინანსურად და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 767.07 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 643.55 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება –301.20 მედიკამენტებით.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის ივლისი–აგვისტოს თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 519.30 მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" – 2,057.83 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 34,977.61 მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 934.21 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 504.63 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 593.61 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება – 703.24 მედიკამენტებით.
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი – 4,900.00 ფინანსურად.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 2,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ბოლნისის სათნოების სახლი – 422.13 მედიკამენტებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი –8 66.50 მედიკამენტებით.
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია – 3,611.25 ფინანსურად.
 • პანსიონატი "იმედის ექო" – 461.40 მედიკამენტებით.
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" – 1,442.13 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს კარატეს ეროვნული ფედერაცია – 9,630.00 ფინანსურად.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 24,167.51 მედიკამენტებითა და ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 515.22 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 524.18 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 1,000.00 ფინანსურად

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 878.75 მედიკამენებით.
 • მშობლების თანადგომა –1,202.02 მოვლის საგნებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 8,714.31მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 1,692.81 მოვლის საგნებით და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 654.30 მედიკამენტებით.
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი – 3,900.00 ფინანსურად.
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა – 6,000.00 ფინანსურად.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 3,000.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 792.59 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 615.27 მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ კოალიცია "სოციალური რეფორმებისთვის" – 447.98 მედიკამენტებით.
 • დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი – 407.14 მედიკამენტებით.
 • მშობლების თანადგომა – 980.25 მოვლის საგნებით.
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” – 1,171.85 მოვლის საგნებით.
 • პანსიონატი "იმედის ექო" – 583.96 მედიკამენტებით.
 • სათნოების სახლი "კათარზისი" (ზესტაფონი) – 1,162.60 მედიკამენტებით.
 • სამართლიანობა სოლიდარობა "მეგობრობა" – 592.35 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 1,791.94 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს საქმიანი ქალები -ქველმოქმედებისთვის – 1,338.54 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 1,098.13 მოვლის საგნებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 1,096.10 მედიკამენტებით.
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია – 3,802.34 ფინანსურად.
 • სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია ”სპექტრი” – 926.98 მედიკამენტები.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 2,431.86 ფინანსურად და მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 2,059.18 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს საპატრიარქო – 507.49 მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 954.69 მედიკამენტებით.
 • საქველმოქმედო კავშირი ლაზარე – 488.71 მედიკამენტებით.
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი – 3,000.00 ფინანსურად.
 • სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა – 12,000.00 ფინანსურად.
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია – 2,000.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2017 წლის იანვარი თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ ”ადამიანი” – 1,174.71 მედიკამენტები.
 • ბოლნისის სათნოების სახლი – 428.76 მედიკამენტები.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) – 1,671.30 მედიკამენტები.
 • ნოე ჟორდანიას სახ. განვითარების ფონდი – 888.76 მედიკამენტები.
 • პანსიონატი "იმედის ექო" – 600.90 მედიკამენტები.
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ – 1,030.71 მედიკამენტები.
 • საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" – 1,161.55 მედიკამენტები.
 • საზოგადოება ყველა ასაკისთვის ამაგდარი – 975.70 მედიკამენტები
 • სამოქალაქო ინიციატივების ახალგაზრდული ცენტრი "მომავალი" – 608.04 მედიკამენტები.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 4,850.00 ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი – 879.14 მედიკამენტები.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო – 968.34 მედიკამენტები.
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა – 550.85 მედიკამენტები
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (მე-2 ფილიალი) – 712.23 მედიკამენტები.
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (ქობულეთის ფილიალი) – 633.94 მედიკამენტები
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 983.46 მედიკამენტები
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” – 825.81 მედიკამენტები.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო – 726.20 მედიკამენტებით.
 • საქველმოქმედო ფონდი "ვაჩუქოთ ღიმილი" – 360.95 მედიკამენტები.
 • სრულიად საქართველოს საერო დარბაზი – 582.23 მედიკამენტები
 • ღვთისშვილთა კავშირი(ინვალიდთა ასოციაცია) – 971.34 მედიკამენტები