საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2013 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:
 ბოლნისის მოხუცთა პანსიონატი ჭაღარა__382.97 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 მსსფ__686.81 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალი__476.2 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__1450 ფინასნური დახმარება.
 საქართველოს საპატრიარქო__42299.02 მედიკამენტებით და ფინასნური დახმარება.
 სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა__375ფინასნური დახმარება.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:
 დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი__402.36 ღირებულების მედიკამენტებით დახმარება.
 მსსფ __8.30 მედიკამენტებით დახმარება.
 პანსიონატი "იმედის ექო"__684.29 ლარის მედიკამენტებით დახმარება.
 საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის"__2,022.58 ლარის მედიკამენტებით დახმარება.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__2086.34 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება__229.08 ლარის მედიკამენტებით დახმარება.
 საქველმოქმედო სახლი ”მომავლის გზა”__ 637.38 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 სსიპი "თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი " ფილიალი__334.66 ლარის მედიკამენტებით დახმარება.
 წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახ. სათნოების სავანე __635.24 ლარის მედიკამენტებით დახმარება.
 ქუთაისის 41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო  სკოლა__125 ლარით.
 საქართველოს საპატრიარქო__230 ფინანსურად.
 ოლიმპიური კომიტეტი__8500 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:
 აიპ ”თაობათა კერა”__369.64 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 ბოლნისის მოხუცთა პანსიონატი ჭაღარა__427.41 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საზოგადოებრივი თანხმობისა და კოორდინაციის ცენტრი__1,013.43 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__1,605.62 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა__125.00 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:
 გორგასალი 21 ე საუკუნე__395.15 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი__773.35 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის"__2059.26 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__19016.87 მათთვის საჭირო მედიკამენტებითა და ფინანსურად.
 საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება__301.71 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი”__559.2 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 სიღნაღის რაიონის მრავალშვილიანი დედათა და ინვალიდთა__504.08 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:
 ბოლნისის მოხუცთა პანსიონატი ჭაღარა__269.66 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის__393.85 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის__685.45 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 ანსიონატი "იმედის ექო"__975.7 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია ”სპექტრი”__1091.63 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__27316.24 მათთვის საჭირო მედიკამენტებითა და ფინანსურად.
 სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა__125 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:
 ააიპი ევროპის სტუდენტთა ფორუმი-თბილისი__522.2 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ”ადამიანი”__1305 საჭირო მედიკამენტები და მოვლის საგნებით.
 ბოლნისის მოხუცთა პანსიონატი ჭაღარა__331.63 საჭირო მედიკამენტებით.
 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი__200.96 მოვლის საგნებით და ორცხობილით.
 სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი__201.86 მოვლის საგნებით და ორცხობილით
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი __20139.62 ფინანსურად და მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის ივლისის თვეში გაწეული დახმარებები:
 ამერიკის მეგობართა კლუბი__800 ფინანსურად.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__9325.35 ფინანსურად და საჭირო სამედიცინო მომსახურეობა.
 საქართველოს უსინათლოთა უფლებების დაცვის ასოციაცია__977.47 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა__125 ფინანსურად.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__20346.34 მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 საქართველოს პენსიონერთა კავშირი ვაკის ფილიალი__429 მედიკამენტებით.
 საქართველოს ქალთა საბჭო__734.79 მედიკამენტებით.
 საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება__442.11 მედიკამენტებით.
 საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია__200 ფინანსურად.
 საქველმოქმედო სახლი ”მომავლის გზა”__235.8 მედიკამენტებით.
 სიღნაღის რაიონის მრავალშვილიანი დედათა და ინვალიდ ბავშვთა დახმარების კომიტეტი__746.75 მედიკამენტებით.
 სსიპ ანდრია რაზმაძის სახ.ქუთაისის #41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა__125 ფინანსურად.
 შპს მომავლის რწმენა 2009 __ 676.85 მედიკამენტებით.
 ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირსეული სიბერე"__524.8 მედიკამენტებით.
 ჯანმრთელი საქართველო__530.7 მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის აგვისტოს თვეში გაწეული დახმარებები:
 ააიპ საქართველოს შაშის ეროვნული ფედერაცია__150.15 მედიკამენტები.
 ანტიოქიის წმინდა დიდმოწამე სტეფანეს დედათა მონასტე__410 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 ახალი ეკონომიკური სკოლა- საქართველო __985.61 მედიკამენტებით.
 საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის"__2015.39 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის სექტემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:
 ბოლნისის მოხუცთა პანსიონატი ჭაღარა__394.78 მედიკამენტებით.
 საქართველოს ქალთა საბჭო__670.46 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 ააიპ კავკასიონის სინერგია__302.74 მოვლის საგნებით, ორცცხობილით და ჰემატოგენით.
 ფონდი თანადგომა__697.39 მედიკამენტებით.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__7701.17 მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 არასამთავრობო ორგანიზაცია helfing hand__378.95 მედიკამენტებით და მოვლის საგნებით.
 ჯანმრთელი საქართველო__533.68 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 ააიპ დევნილთა მხარდაჭერისთვის__1971.53 მედიკამენტებით.
 პანსიონატი "იმედის ექო"__537.77 მედიკამენტებით.
 საქართველოს ექიმთა ასოციაცია__3275 ფინანსურად.
 ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მმართველი__2000 ფინანსურად.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 ოქტომბერი წლის თვეში გაწეული დახმარებები:
 130-ე საჯარო სკოლა__83.1 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 ააიპ დევნილთა მხარდაჭერისთვის__672.42 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 ააიპ უზრუნველი სიბერე__388.27 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 არასამთავრობო ორგანიზაცია ”ჰერა”__2139.5 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა”__940.96 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 ბოლნისის სათნოების სახლი__339.22 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 პანსიონატი ჩემი ოჯახი__722.18 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__2267.97 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალი__967.26 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 შატილის საექიმო ამბულატორია__905.55 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 შპს ”მერიოტა”__1578.55 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2013 წლის ნოემბერის თვეში გაწეული დახმარებები:
 ააიპ კავკასიონის სინერგია__802.65 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით და მოვლის საგნებით.
 ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისდა და ხმარების სახელმწიფო ფონდი__9325.35 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 ბოლნისის სათნოების სახლი__364.19 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 გამარჯვების ღვთისმშობლის მიძინების სახელობოს მამათა მონასტერი__793.17 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 დუშეთის რაიონის ინვალიდთა კავშირი__751.84 პირველადი მოხმარების მედიკამენტებით.
 ზუგდიდის სოფელ რუხის საჯარო სკოლა__190.85 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 მოხუცთა და ინვალითა სახლი სიკეთის ლამპარი__993.88 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საერთაშორისო ასოციაცია "ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის"__2021.03 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით 
და მოვლის საგნებით.
 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი__4867.88 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 საქართველოს პენსიონერთა კავშირი__2294.45 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება__219.62 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სანთელ საკმეველი"__743.51 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით.
 სიღნაღის რაიონის მრავალშვილიანი დედათა და ინვალიდ ბავშვთა დახმარების კომიტეტი__ 952.42 მათთვის საჭირო მედიკამენტებით, მოვლის საგნებით და საკვები დანამატებით.
 ფოკის დედათა მონასტერი__2000 ფინანსურად.