მიოტროპული სპაზმოლიტიკები

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: მიოტროპული სპაზმოლიტიკები
სულ ნაპოვნია 22 რეზულტატი