მიოტროპული სპაზმოლიტიკები

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: მიოტროპული სპაზმოლიტიკები
სულ ნაპოვნია 21 რეზულტატი