კონტაქტი

მოგვწერეთ შეტყობინება

შ.პ.ს "ავერსი-ფარმა" 

მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 148

ს/კ: 211386695 

საინფორმაციო სამსახური
medicines@aversi.ge 
2-900-8002-967-227; 2-250-099

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 148
info@aversi.ge
ტელ: 2-506-506; ფაქსი: 2-911-906

იხილეთ აფთიაქების რუკა
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

hr@aversi.ge, 2-910-238

მომარაგების განყოფილება

logistics@aversi.ge, 2-506-506 (1010)

რეალიზაციის განყოფილება

sales@aversi.ge, 2-506-506 (2217); 2-506-506 (1115);

რეკლამისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

pr@aversi.ge, 2-506-506 (2002), 2-506-506 (1004)

შიდა აუდიტის სამსახური 

internal.audit[at] aversi.ge

2-508-005 (1203)
კონფიდენციალური ფორმა –>