საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2021 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი – 551.66 მედიკამენტებით 
 • ააიპ ბოლნისის სათნოების სახლი – 642.80 მედიკამენტებით 
 • გწყალობდეთ ვასთირჯი და ვიცხოვროთ ერთად-ივმა ცარამ"– 816.28 მედიკამენტებით 
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 690.71 მედიკამენტებით 
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი - 667.92 მედიკამენტებით 
 • მწერალთა,ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემია - 2,100.00 ფინანსურად
 • ორგანიზაცია თბილი კერა - 672.26 მედიკამენტებით 
 • საერთაშორისო ასოციაცი" ქალები მშვიდობისა და სიცოცხ - 1,330.01 მედიკამენტებით 
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 17,328.98 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 709.22 მედიკამენეტბით
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა - 870.90 მედიკამენეტბით
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” - 423.86 მედიკამენეტბით
 • სოციალური ინკლუზიური მხარდამჭერი ორგ. "ხელი ხელს" - 966.57 მედიკამენეტბით
 • ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა დარბაზიი - 5,000.00 ფინანსურად
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოებ - 771.14 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ უზრუნველი სიბერე – 978.29 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 623.93 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ –1,061.45 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 1,742.38 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 1,183.54 მედიკამენტებით