საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"–ს 2021 წლის დახმარებები

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის დეკემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • დუშეთის შშმპ პანსიონატი -546.34 ლარი - ორცხობილებით.
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  -683.05 - მედიკამენტებით.
 • 'მშობლების თანადგომა -3,904.79 ლარი - ჰიგ. საშუალებებით.
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” - 2,025.56 ლარი - ჰიგ. საშუალებებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 17,952.01 ლარი - მედიკამენტებითა და ფინანსურად.
 • საქართველოს ქალთა საბჭო -3,823.03  ლარი - ჰიგ. საშუალებებით.
 • საქველმოქმედო ორგანიზაცია "დედების ფონდი" -1,555.57 ლარი - ჰიგ. საშუალებებით.
 • სიღნაღის შშმ პირთა მშობელთა კავშირი -231.15 ლარი - ორცხობილებით.
 • სტუდია ”მომავალი ვარსკვლავი” -3,988.04 ლარი - ჰიგ. საშუალებებით.
 • ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი -654.46 ლარი - ჰიგ. საშუალებებით.

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის ნოემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  -352,71 ლარი - მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი" -16238,93- მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი -684.39 ლარი -მედიკამენტებით.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო -1,373.21 ლარი- მედიკამენტებით.
 • საქართველოს რესპუბლიკის "პირველ ეროვნულ გვარდიელთა კორპუსი" - 4,968.96 ლარი -ჰიგიენური საშუალებებით

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის ოქტომბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  -520,60 ლარი - მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი" -24644,50- მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 • მთამსვლელთა საერთაშორისო ასოციაცია -6,549.70 ლარი -ფინანსურად.
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ -238,40 ლარი- მედიკამენტებით.

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის სექტემბრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  -793.60 ლარი - მედიკამენტებით.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი" -16500.00- მედიკამენტებით და ფინანსურად.
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო 859.50 ლარი -მედიკამენტებით.
 • სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი -3,800.00 ლარი- ფინანსურად.

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის აგვისტოს თვეში გაწეული დახმარებები:

 • კ.ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი -7,264.00 ლარი - მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი" -47 951.93- მედიკამენტებით და ფინანსურად
 • ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა დარბაზი -10 000 ლარი -ფინანსურად

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის ივლისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის -730,53 ლარი - მედიკამენტებით
 • გწყალობდეთ ვასთირჯი და ვიცხოვროთ ერთად-ივმა ცარამ" -579.63- მედიკამენტებით
 • დუშეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის -1,537.20- მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი (ტრეფიკინგი) -607.04- მედიკამენტებით
 • მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის -1,556.11-  მედიკამენტებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” -2,959.39-მოვლის საშუალებებით
 • რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი ყაზბეგის სამედიცინო დაწესებულება -1061,01-მედიკამენტებით
 • საქართველოს ბავშვთა პარასპორტის განვითარების ასოციაცია -2000- ფინანსურად
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი -25801,93- მედიკამენტებით და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი -796.35- მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო 539.73 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი (ფონიჭალის ფილიალი) -523.69 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ორგანიზაცია "დედების ფონდი" -793.67- მედიკამენტებით
 • ა(ა)იპ საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაცია -11,342.06- მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის ივნისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატი -2,097.83 -მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი -549.72- მედიკამენტებით
 • თიანეთის მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო "მადლი"'-1,067.06- მედიკამენტებით
 • მშობლების თანადგომა -2,366.68- ჰიგიენური საშ.
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი -25,207.35- ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი -309.35-მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი -530.06-მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო -802.87- მედიკამენტებით
 • საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება -443.90- მედიკამენტებით
 • სრულიად საქართველოს საერო დარბაზი -360.08- მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია-2,000.00- ფინანსურად
 • ღვთისშვილთა კავშირი(ინვალიდთა ასოციაცია)-326.86- მედიკამენტებით

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის მაისის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაცია 70 ფინანსურად
 • აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი ”ჰერა” 520,89 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი  753,53 მედიკამენტებით
 • ომის,შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ისნის რაიონ. კავშირ -3191,19 ჰიგიენური საშუალებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი -17416,63 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო 707,32 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო 3157,85 ჰიგიენური საშუალებებით

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის აპრილის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ბავშ.სახლი "სიკეთის ლამპარი" 551,36 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი 686,48 მედიკამენტებით
 • იმერეთის დიაბეტიანთა რეგიონალური ასოციაცია 679,09 მედიკამენტებით
 • კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ,,ალბიონი" -2628,51 ჰიგიენური და მოვლის საშუალებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” -1987,57 ჰიგიენური საშუალებებით
 • მშობლების თანადგომა 2954,03 ჰიგიენური და მოვლის საშუალებები
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი 13602,42 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო 829,33 მედიკამენტებით
 • საქველმოქმედო ორგანიზაცია "დედების ფონდი" 1049,47 მედიკამენტებით
 • სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი -  3900  - ფინანსურად
 • ტექსტილის სახლი "თუთა" 565,98 მედიკამენტებით
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია 2000 ფინანსურად

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის მარტის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ვეტერანთა -706, 90 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი - 378,24 მედიკამენტებით
 • კალათბურთის კლუბი "სპორტუსი 2019" - 574,91 მედიკამენტები
 • კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ,,ალბიონი" -535,4 ჰიგიენური საშუალებით
 • ორგანიზაცია ”ნაბიჯ-ნაბიჯ” -1987,57 ჰიგიენური საშუალებებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 20742,43 ფინანსურად და მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი -3786,95 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი სამცხე-ჯავახეთი -801,78 მედიკამენტებით
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო -861,9 მედიკამენტებით
 • საქართველოს უსინათლოთა კავშირი სამცხე- ჯავახეთისს -718,95 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 1990,62 ჰიგიენური საშუალებები
 • ქუთაისის შოტკან კარატე-დო ფედერაცია  -2000 ფინანსურად
 • ა(ა)იპ საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაცია - 450 -ფინანსურად

 

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის თებერვლის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი – 551.66 მედიკამენტებით 
 • ააიპ ბოლნისის სათნოების სახლი – 642.80 მედიკამენტებით 
 • გწყალობდეთ ვასთირჯი და ვიცხოვროთ ერთად-ივმა ცარამ"– 816.28 მედიკამენტებით 
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 690.71 მედიკამენტებით 
 • მთაწმინდის რაიონის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი - 667.92 მედიკამენტებით 
 • მწერალთა,ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემია - 2,100.00 ფინანსურად
 • ორგანიზაცია თბილი კერა - 672.26 მედიკამენტებით 
 • საერთაშორისო ასოციაცი" ქალები მშვიდობისა და სიცოცხ - 1,330.01 მედიკამენტებით 
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი - 17,328.98 მედიკამენტებითა და ფინანსურად
 • საქართველოს პენსიონერთა კავშირი. იმერეთის სამხარეო - 709.22 მედიკამენეტბით
 • საქართველოს პენსიონერთა ლიგა - 870.90 მედიკამენეტბით
 • საქველმოქმედო კავშირი ”ქომაგი” - 423.86 მედიკამენეტბით
 • სოციალური ინკლუზიური მხარდამჭერი ორგ. "ხელი ხელს" - 966.57 მედიკამენეტბით
 • ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა დარბაზიი - 5,000.00 ფინანსურად
 • ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის "კათარზისი"სათნოებ - 771.14 მედიკამენტებით

საქველმოქმედო ფონდი ,,ავერსი"-ს მიერ 2021 წლის იანვრის თვეში გაწეული დახმარებები:

 • ააიპ უზრუნველი სიბერე – 978.29 მედიკამენტებით
 • თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონი – 623.93 მედიკამენტებით
 • პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ქუთაისის სპვ –1,061.45 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი – 1,742.38 მედიკამენტებით
 • საქართველოს ქალთა საბჭო - 1,183.54 მედიკამენტებით
ბავშ.სახლი "სიკეთის ლამპარი"

ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის

დუშეთის შშმპ პანსიონატი