ავერსში აქციები ისევ გრძელდება: ისარგებლეთ 28%-დან 50%-მდე ფასდაკლებით სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტებზე

ავერსში აქციები ისევ გრძელდება: ისარგებლეთ 28%-დან 50%-მდე ფასდაკლებით სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტებზე

პოზიციის დასახელება ფასდაკ. დღის % ფარმაკოლოგიური ჯგუფი
ნიქსარი 20მგ #30ტ 29 ალერგიის სამკურნალო მედიკამენტები
ზეფექსალი 180მგ #20ტ 29
ლეკროლინი 40მგ/მლ 5მლ თვ/წვ 31
პარლაზინი 10მგ #30ტ 37
ვამელანი #30კაფს 31 დამამშვიდებელი მედიკამენტები
ტოქსივენოლი 300მგ/3მგ #30ტ 38 ვენების სამკურნალო მედიკამენტები
ვარიქსინალი #30ტ 36
ლიოტონი 1000  50გ ჟელე 35
ლიოტონი 1000  30გ ჟელე 32
ლიოტონი 1000 100გ ჟელე 31
ვენოსმილი 200მგ #60კაფს 28
ვიზინი 0.05% 15მლ თვალის წვ. 34 თვალის სიმშრალის სამკურნალო მედიკამენტები
ოფთაგელი 2.5მგ/გ 10გ(ხელ.ცრემ) 34
ცრემლი ნატურალური II 15მლ ფლ 33
ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ  * 29
ენტეროლი 250მგ #10კაფს 31 კუჭნაწლავის სამკურნალო მედიკამენტები
ენტეროლი 250მგ პაკეტი #10 30
იომოგი 250მგ #10კაფს 29
კრეონი 10000ერთ #20კაფს 29
ლაციდოფილ-WM #20კაფს 40
ლინექსი #16კაფს 35
მაალოქსი სუსპენზია 15მლ #30პაკ 28
მეზიმ ფორტე  3500ერთ #20დრაჟე 40
მეზიმ ფორტე 10000ერთ #20დრაჟე 31
ნექსიუმი 40მგ #14ტ 28
ფოსფალუგელი 16გ #20 პაკეტი 33
როტაბიოტიკი #20კაფს 50
ნო-შპა 40მგ #24ტ 32 სპაზმის სამკურნალო
დექსალგინი 25მგ #10ტ 29 ანთების საწიინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები
ეფრიდოლი 100მგ გრან.#30პაკ 28
დექსალგინი ინექტი25მგ/მლ2მლ#1ა 30
ფლუკონა-დენკი 150მგ#1კაფს 41 სოკოს სამკურნალო მედიკამენტები
ნოზეილინი 15მლ თვ/ცხ.წვეთები 35 ცხვირის წვეთი
გააზიარე: