ავერსში ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტებზე 25%–დან 30%–მდე ფასდაკლება დაიწყო

ავერსში ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტებზე 25%–დან 30%–მდე ფასდაკლება დაიწყო

დასახელება სააქციო ფასი
ალერგოსანი 1%  18გ კრემი 8.03
ალერგოსანი 1%  18გ მალამო 8.03
ალერგოსანი 25მგ #20დრაჟე 6.4
ალდესი 2.5მგ/მლ 150მლ სიროფი 14.55
ალდესი 5მგ # 20ტ 16.16
ალერფასტი 120მგ #10ტ 5.63
ალერფასტი 180მგ #10ტ 8.63
ელსანტი 5მგ #10ტ 7.5
ერიუსი 0.5მგ/მლ 120მლ სიროფი 9.71
ერიუსი 0.5მგ/მლ 60მლ სიროფი 14.25
ერიუსი 5მგ #30ტ 12.75
ეროლინი 10მგ #10ტ 6.02
ეროლინი 10მგ #30ტ 10.4
ესლოტინი 2.5მგ/5მლ 120მლ სიროფ 24.83
ესლოტინი 2.5მგ/5მლ 60მლ სიროფ 15
ესლოტინი 5მგ #10ტ 22.16
ეტაციდი 50მკგ 18გ 140დ.ნაზ/სპრ 30.95
ზეფექსალი 180მგ #20ტ 25.7
კეტოტიფენი (მონტოფი)0.001გ#50ტ 6.75
კლარიტინი 10მგ #10ტ 8.8
კლარიტინი სიროფი 1მგ/მლ  60მლ 8.72
ლეკროლინი 20მგ/მლ 10მლ ფლ 6.4
ლეკროლინი 40მგ/მლ 5მლ ფლ 10.48
ლორანექსი 0.5მგ/მლ 150მლ სიროფი 14.87
ლორანექსი 5მგ #10ტ 9.82
ლოტეგრა 5მგ #10ტ 10.28
ნაზონექსი 50მკგ 140დოზა აეროზ. 26.7
ნიქსარი 20მგ #10ტ 8.43
ნიქსარი 20მგ #30ტ 24.65
ნოზეილინი 15მლ თვ/ცხ.წვეთები 13
პალადა 0.1% 5მლ თვ.წვეთები 20.06
პსილო-ბალზამი 20გ ჟელე 8.25
სუპრასტინი 25მგ #20ტ 4.82
ტავეგილი 1მგ #20ტ 6.3
ფენისტილი 1მგ/1მლ 20მლ წვეთები 10.7
ფენისტილი გელი 0.1% 30გ ტუბ 13.28
ფენკაროლი 10მგ #20ტ 6.95
ფენკაროლი 25მგ #20ტ 9.76
ფექსოფენი-სანოველი 120მგ #10ტ 11.68
ფექსოფენი-სანოველი 180მგ #10ტ 17.55
გააზიარე: