დიდი ფასდაკლება ანტიალერგიულ პრეპარატებზე

დიდი ფასდაკლება ანტიალერგიულ პრეპარატებზე

ავერსი გთავაზობთ საგაზაფხულო ფასდაკლებას შემდეგ პროდუქციაზე:

დასახელება ფასდაკლება
ავამისი 27.5მკგ/120დოზ.სპრ 28.00%
აიკროლი 4% 10მლ თვ.წვეთები 28.00%
ალერგოსანი 1% 18გ კრემი 30.10%
ალერგოსანი 1% 18გ მალამო 30.10%
ალერფასტი 120მგ #10ტ 30.00%
ალერფასტი 180მგ #10ტ 30.00%
დასელტა 5მგ #30ტ 28.00%
დესლორა-დენკი 5მგ #10ტ 28.00%
ელსანტი 5მგ #20ტ 28.00%
ერიუსი 0.5მგ/მლ  60მლ  სიროფი 28.00%
ერიუსი 5მგ #10ტ 30.00%
ეროლინი 10მგ #10ტ 28.00%
ეროლინი 10მგ #30ტ 28.00%
ესლოტინი 2.5მგ/5მლ 60მლ სიროფ 28.00%
ესლოტინი 5მგ #10ტ 28.00%
ეტაციდი 50მკგ 18გ 140დ.ნაზ/სპრ 28.00%
ვანსეარი დუო 5მგ/10მგ #30ტ 28.00%
ზეფექსალი 180მგ #20ტ 28.00%
ზირტეკი 10მგ #7ტ 28.00%
კლარიტინი 10მგ #10ტ 28.00%
კრებროსი 5მგ #20ტ 28.00%
ლეკროლინი 40მგ/მლ 5მლ თვ/წვ 28.00%
ლორანექსი 5მგ #10ტ 28.00%
ნაზონექსი 50მკგ 140დოზა აეროზ. 28.00%
ნიქსარი 10მგ #30ტ 28.00%
ნიქსარი 20მგ #10ტ 28.00%
ნიქსარი 20მგ #30ტ 28.00%
ნოვაცეტრინი 10მგ #20ტ 28.00%
პარლაზინი 10მგ #30ტ 28.00%
პარლაზინი 10მგ/მლ 20მლ წვეთები 28.00%
პოლეზინი 5მგ/მლ 20მლ წვ 28.00%
პოლიდექსა ფენილეფრინით 15მლ ცხ 30.17%
პსილო-ბალზამი 20გ ჟელე 28.00%
როლინოზი 10მგ/მლ 20მლ 28.00%
სუპრასტინი 25მგ #20ტ 28.00%
ტავეგილი 1მგ #20ტ 28.00%
ტერიქსი 10მგ #10ტ 28.00%
ფენისტილი 1მგ/1მლ 20მლ წვეთები 28.00%
ფენისტილი გელი 0.1% 30გ ტუბ 28.00%
ფენკაროლი 10მგ #20ტ 28.00%
ფენკაროლი 25მგ #20ტ 28.00%
ფენკაროლი 50მგ #10ტ 28.00%
ფექსოფენი-სანოველი 120მგ #10ტ 28.00%
ფექსოფენი-სანოველი 180მგ #10ტ 28.00%
ცეზერა 5მგ #30ტ 28.00%
ცეტეკი 10მგ #20ტ 30.00%
ჰისტერი 5მგ #10ტ 28.00%
გააზიარე: