აჩვენოს მხოლოდ 
1 რეზულტატი დაემთხვა თქვენს მოთხოვნას
ანოტაციის მქონე მედიკამენტების ჩვენება
N: დასახელება მწარმოებელი ქვეყანა ჯენერიკი ფარმ ჯფუფი ანოტაცია
1სტაზექსი 75მგ #10ტ GMPჯი.ემ.პისაქართველოClopidogrel ანგიოპროტექტო ...მედიკამენტის ანოტაცია