აჩვენოს მხოლოდ 
6 რეზულტატი დაემთხვა თქვენს მოთხოვნას
ანოტაციის მქონე მედიკამენტების ჩვენება
N: დასახელება მწარმოებელი ქვეყანა ჯენერიკი ფარმ ჯფუფი ანოტაცია
1ვურდონი 100მგ #10 სუპოზჰელფ სა ფარმაც.საბერძნეთიNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...
2ვურდონი 100მგ #10ტჰელფ სა ფარმაც.საბერძნეთიNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...
3ვურდონი 25მგ #10ტჰელფ სა ფარმაც.საბერძნეთიNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...
4ვურდონი 50მგ #10 სუპოზჰელფ სა ფარმაც.საბერძნეთიNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...
5ვურდონი 75მგ/3მლ #5აჰელფ სა ფარმაც.საბერძნეთიNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...
6ვურდონი გელი 1% 25გ ტუბჰელფ სა ფარმაც.საბერძნეთიNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...