აჩვენოს მხოლოდ 
12 რეზულტატი დაემთხვა თქვენს მოთხოვნას
ანოტაციის მქონე მედიკამენტების ჩვენება
N: დასახელება მწარმოებელი ქვეყანა ჯენერიკი ფარმ ჯფუფი ანოტაცია გაცემის რეჟიმი
1ვოლტარენი 25მგ #30დრNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
2ვოლტარენი 50მგ #20ტნოვარტის იტალიაიტალიაNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
3ვოლტარენი 75მგ/3მლ #5ა(შვეიც)ნოვარტის შვეიცარიაშვეიცარიაNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
4ვოლტარენი აქტი 12.5მგ #10ტDiclofenac pota ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
5ვოლტარენი აქტი 12.5მგ #20ტDiclofenac pota ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
6ვოლტარენი ემულგელი 1% 100გნოვარტის შვეიცარიაშვეიცარიაNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
7ვოლტარენი ემულგელი 1% 20გ ტუბნოვარტის შვეიცარიაშვეიცარიაNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...მედიკამენტის ანოტაციაIII ჯგუფი ურეცეპტო
8ვოლტარენი რაპიდი 25მგ #30ტDiclofenac pota ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
9ვოლტარენი რაპიდი 50მგ #20ტDiclofenac pota ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
10ვოლტარენი სანთლები 100მგ #5ნოვარტის საფრანგეთისაფრანგეთიNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
11ვოლტარენი სანთლები 25მგ #10Natrii diclophe ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო
12ვოლტარენი სანთლები 50მგ #10ნოვარტის საფრანგეთისაფრანგეთიNatrii diclophe ... არასტეროიდული ...III ჯგუფი ურეცეპტო