აჩვენოს მხოლოდ 
12 რეზულტატი დაემთხვა თქვენს მოთხოვნას
ანოტაციის მქონე მედიკამენტების ჩვენება
N: დასახელება მწარმოებელი ქვეყანა ჯენერიკი ფარმ ჯფუფი ანოტაცია
1ვოლტარენი 25მგ #30დრნოვარტის შვეიცარიაშვეიცარიაDiclofenac sodi ... არასტეროიდული ...
2ვოლტარენი 50მგ #20ტნოვარტის შვეიცარიაშვეიცარიაDiclofenac sodi ... არასტეროიდული ...
3ვოლტარენი 75მგ/3მლ #5ა(შვეიც)ნოვარტის შვეიცარიაშვეიცარიაDiclofenac sodi ... არასტეროიდული ...
4ვოლტარენი აქტი 12.5მგ #10ტDiclofenac pota ... არასტეროიდული ...
5ვოლტარენი აქტი 12.5მგ #20ტDiclofenac pota ... არასტეროიდული ...
6ვოლტარენი ემულგელი 1% 100გნოვარტის შვეიცარიაშვეიცარიაDiclofenac sodi ... არასტეროიდული ...
7ვოლტარენი ემულგელი 1% 20გ ტუბნოვარტის შვეიცარიაშვეიცარიაDiclofenac sodi ... არასტეროიდული ...მედიკამენტის ანოტაცია
8ვოლტარენი რაპიდი 25მგ #30ტDiclofenac pota ... არასტეროიდული ...
9ვოლტარენი რაპიდი 50მგ #20ტDiclofenac pota ... არასტეროიდული ...
10ვოლტარენი სანთლები 100მგ #5ნოვარტის საფრანგეთისაფრანგეთიDiclofenac sodi ... არასტეროიდული ...
11ვოლტარენი სანთლები 25მგ #10Diclofenac sodi ... არასტეროიდული ...
12ვოლტარენი სანთლები 50მგ #10ნოვარტის საფრანგეთისაფრანგეთიDiclofenac sodi ... არასტეროიდული ...