აჩვენოს მხოლოდ 
5 რეზულტატი დაემთხვა თქვენს მოთხოვნას
ანოტაციის მქონე მედიკამენტების ჩვენება
N: დასახელება მწარმოებელი ქვეყანა ჯენერიკი ფარმ ჯფუფი ანოტაცია
1გაბაგამა 100მგ #100კაფსარტესან ფარმა გმბჰ/ვორვაგ ფარმგერმანიაGabapentinum პრეპარატები გა ...
2გაბაგამა 300მგ #100კაფსარტესან ფარმა გმბჰ/ვორვაგ ფარმგერმანიაGabapentinum პრეპარატები გა ...
3გაბაგამა 300მგ #20კაფსვორვაგ ფარმა გერმანიაგერმანიაGabapentinum პრეპარატები გა ...მედიკამენტის ანოტაცია
4გაბაგამა 400მგ #20კაფსარტესან ფარმა გმბჰ/ვორვაგ ფარმგერმანიაGabapentinum პრეპარატები გა ...მედიკამენტის ანოტაცია
5გაბაგამა 400მგ #50კაფსარტესან ფარმა გმბჰ/ვორვაგ ფარმგერმანიაGabapentinum პრეპარატები გა ...მედიკამენტის ანოტაცია