აჩვენოს მხოლოდ 
სულ ნაპოვნია 2 ჩანაწერი
მედიკამენი: სპრამაქსი 3მლნ სე #14ტ

N: დასახელება ვადა აფთიაქი
1სპრამაქსი 3მლნ სე #14ტ05-2015ქუთაისი N15
ფალიაშვილის ქ.N11
(+431)24-27-28
2სპრამაქსი 3მლნ სე #14ტ05-2015მარტვილი N2
მშვიდობის ქ.N35
(+418)22-01-10