აჩვენოს მხოლოდ 
201ქლორჰექსიდ-ბიგლუკონ.0.05%100მლ
202ქლორჰექსიდ-ბიგლუკონ.0.05%100მლ
203ქლორჰექსიდინი 20% 1ლიტრიანი
204ქლოსოლი 200მლ ფლ
205ქლოსოლი 400მლ ინფ/ხსნ. ფლ
206ქლოსოლი 400მლ ფლ **
207ქოლაფლუქსი ჩაი 37.5გ/150მლ ფლ
208ქოლდ რელიფი#16კაფს
209ქოლდრინი-წითელი A #4ტ
210ქოლდფლუ #4*50ტ
211ქოლდფლუ პლუსი #4ტ
212ქოლე-ჰეპატობენე 150მლ სიროფი
213ქოლენატი 50გ გრანულა
214ქოლერონი 300მგ #20კაფს
215ქოლესტერანი #40კაფს
216ქოლესტერანი 4გ #30პაკეტი
217ქოლინის ალფოსცერ250მგ/მლ4მლ#5ა
218ქოლოგრანდი #30კაფს
219ქონდრასილი 30გ მალამო
220ქონდროსან კომპლექსი #45კაფს
221ქორაგონი 1500სე #3ა+1მლ გამხს.
222ქორაგონი 5000სე #3ა+1მლ გამხს.
223ქორელა CE #45კაფს
224ქორეოგონინი #5ა
225ქორეოგონინი 1500სე #5ა (უნგ)
226ქორიომონი 2000სე #3ა
227ქორიომონი 5000სე #3ა
228ქორნი(სალიც.მჟ40%)მალამო პლასტ
229ქრისოკორ D5 2მლ #50ა
230ქრისტესისხლას ნაყენი 20მლ (თბ)
231ქრომ-200 #30კაფს
232ქრომიუმ პიკოლინატი 200მკგ #60კ
233ქსალაკომი 2.5მლ თვ.წვეთები
234ქსალაკორი 250მგ #60კაფს
235ქსალატანი 50მკგ/მლ 2.5მლ თვ/წვ
236ქსალოპტიკი 0.005% 2.5მლ თვ.წვ
237ქსალურონი #7ვაგ.სანთ
238ქსანაქსი 0.25მგ #30ტ
239ქსანაქსი 0.5მგ #30ტ
240ქსანტინოლ ნიკოტ0.15გ #60ტ(ლატ)
241ქსანტინოლ ნიკოტინ.15% 2მლ #10ა
242ქსანტინოლ ნიკოტინატი #50ტ
243ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#10ტ
244ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#20ტ
245ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#30ტ
246ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#60ტ
247ქსარელტო 10მგ #10ტ
248ქსარელტო 15მგ #28ტ
249ქსარელტო 20მგ #28ტ
250ქსელოდა 150მგ #60ტ
251ქსელოდა 500მგ #120ტ
252ქსელოცელი 500მგ #100ტ
253ქსენიკალი 120მგ #120კაფს
254ქსენიკალი 120მგ #21ტ
255ქსენიკალი 120მგ #42ტ
256ქსენიკალი 120მგ #84ტ
257ქსეროფორმი მალამო 10% 25გ
258ქსეფო 8მგ #20ტ
259ქსეფო 8მგ/2მლ #5ფლ
260ქსეფო რაპიდი 8მგ #10ტ
261ქსეფოკამი 4მგ #10ტ
262ქსეფოკამი 8მგ #10ტ
263ქსეფოკამი 8მგ #20ტ
264ქსეფოკამი 8მგ/2მლ ლიოფ.ფხვ#5ფლ
265ქსეფოკამი რაპიდი 8მგ #6ტ
266ქსიდიფონი 50მლ ფლ
267ქსიზალი 5მგ #10ტ
268ქსიზალი 5მგ/მლ 10მლ წვეთები
269ქსილატი 200მლ ფლ
270ქსილატი 400მლ ფლ
271ქსილო-ნაზალი 0.05% 10მლ ფლ
272ქსილო-ნაზალი 0.1% 10მლ ფლ
273ქსილოიალი 0.5მლ #20ფლ
274ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ
275ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ *
276ქსილოკაინი 1% 50მლ
277ქსილომეტაზოლინი 0.05% 10მლ ფლ
278ქსილომეტაზოლინი 0.05%10მლ ნ/სპ
279ქსილომეტაზოლინი 0.05%5გ მალამო
280ქსილომეტაზოლინი 0.1% 10მლ ნ/სპ
281ქსილომეტაზოლინი 0.1% 10მლ ფლ
282ქსილოსვითი 454გ
283ქსიმელინი 0.5მგ/მლ 10მლ ცხვ.წვ
284ქსიმელინი 0.5მგ/მლ 15მლ ცხ.აერ
285ქსიმელინი 1მგ/მლ 10მლ ცხვ.წვეთ
286ქსიმელინი 1მგ/მლ 15მლ ცხვ.აერო
287ქსიმელინი მენთ.1მგ 10მლ აერ
288ქსინოკარდი #30ტ
289ქსოროქსი 200მგ #5ტ
290ქსოროქსი 400მგ #10ტ
291ქსოროქსი(აციკლოვ)5% 2გ კრემი
292ქუ-კორილი 110მლ სიროფი
293ქუამატელი 20მგ #5ფლ
294ქუდი ერთჯერადი
295ქუდი ერთჯერადი "ბერეტი"
296ქუდი ერთჯერადი"პილოტკა"
297ქუდი მიკროფიბრა 3001
298ქუდი ქალის აბაზ/შემდეგ 3001
299ქუინოდისი 200მგ #7ტ
300ქუინოდისი 400მგ #1ტ

წინა   1  2 3 4  შემდეგი