აჩვენოს მხოლოდ 
201ქლორფენირამინი 4მგ #20ტ
202ქლორწყალბადმჟავა განზავებ.30მლ
203ქლორჰექსიდ-ბიგლუკონ.0.05%100მლ
204ქლორჰექსიდ-ბიგლუკონ.0.05%100მლ
205ქლორჰექსიდინი 20% 1ლიტრიანი
206ქლოსოლი 200მლ ფლ
207ქლოსოლი 400მლ ინფ/ხსნ. ფლ
208ქლოსოლი 400მლ ფლ **
209ქოლაფლუქსი ჩაი 37.5გ/150მლ ფლ
210ქოლდ რელიფი#16კაფს
211ქოლდრინი-წითელი A #4ტ
212ქოლდფლუ #4*50ტ
213ქოლდფლუ პლუსი #4ტ
214ქოლე-ჰეპატობენე 150მლ სიროფი
215ქოლენატი 50გ გრანულა
216ქოლერონი 300მგ #20კაფს
217ქოლესტერანი #40კაფს
218ქოლესტერანი 4გ #30პაკეტი
219ქოლინის ალფოსცერ250მგ/მლ4მლ#5ა
220ქოლოგრანდი #30კაფს
221ქონდრასილი 30გ მალამო
222ქონდროსან კომპლექსი #45კაფს
223ქორაგონი 1500სე #3ა+1მლ გამხს.
224ქორაგონი 5000სე #3ა+1მლ გამხს.
225ქორელა CE #45კაფს
226ქორეოგონინი #5ა
227ქორეოგონინი 1500სე #5ა (უნგ)
228ქორიომონი 2000სე #3ა
229ქორიომონი 5000სე #3ა
230ქორნი(სალიც.მჟ40%)მალამო პლასტ
231ქრანბერი ლეიდი კომფორტი #60ტ
232ქრისოკორ D5 2მლ #50ა
233ქრისტესისხლას ნაყენი 20მლ (თბ)
234ქრომ-200 #30კაფს
235ქრომიუმ პიკოლინატი 200მკგ #60კ
236ქსალაკომი 2.5მლ თვ.წვეთები
237ქსალაკორი 250მგ #60კაფს
238ქსალატანი 50მკგ/მლ 2.5მლ თვ/წვ
239ქსალოპტიკი 0.005% 2.5მლ თვ.წვ
240ქსალურონი #7ვაგ.სანთ
241ქსანაქსი 0.25მგ #30ტ
242ქსანაქსი 0.5მგ #30ტ
243ქსანტინოლ ნიკოტ0.15გ #60ტ(ლატ)
244ქსანტინოლ ნიკოტინ.15% 2მლ #10ა
245ქსანტინოლ ნიკოტინატი #50ტ
246ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#10ტ
247ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#20ტ
248ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#30ტ
249ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#60ტ
250ქსარელტო 10მგ #10ტ
251ქსარელტო 15მგ #28ტ
252ქსარელტო 20მგ #28ტ
253ქსელოდა 150მგ #60ტ
254ქსელოდა 500მგ #120ტ
255ქსელოცელი 500მგ #100ტ
256ქსენიკალი 120მგ #120კაფს
257ქსენიკალი 120მგ #21ტ
258ქსენიკალი 120მგ #42ტ
259ქსენიკალი 120მგ #84ტ
260ქსეროფორმი მალამო 10% 25გ
261ქსეფო 8მგ #20ტ
262ქსეფო 8მგ/2მლ #5ფლ
263ქსეფო რაპიდი 8მგ #10ტ
264ქსეფოკამი 4მგ #10ტ
265ქსეფოკამი 8მგ #10ტ
266ქსეფოკამი 8მგ #20ტ
267ქსეფოკამი 8მგ/2მლ ლიოფ.ფხვ#5ფლ
268ქსეფოკამი რაპიდი 8მგ #6ტ
269ქსიდიფონი 50მლ ფლ
270ქსიზალი 5მგ #10ტ
271ქსიზალი 5მგ/მლ 10მლ წვეთები
272ქსილატი 200მლ ფლ
273ქსილატი 400მლ ფლ
274ქსილო-ნაზალი 0.05% 10მლ ფლ
275ქსილო-ნაზალი 0.1% 10მლ ფლ
276ქსილოიალი 0.5მლ #20ფლ
277ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ
278ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ *
279ქსილოკაინი 1% 50მლ
280ქსილომეტაზოლინი 0.05% 10მლ ფლ
281ქსილომეტაზოლინი 0.05%10მლ ნ/სპ
282ქსილომეტაზოლინი 0.05%5გ მალამო
283ქსილომეტაზოლინი 0.1% 10მლ ნ/სპ
284ქსილომეტაზოლინი 0.1% 10მლ ფლ
285ქსილოსვითი 454გ
286ქსიმელინი 0.5მგ/მლ 10მლ ცხვ.წვ
287ქსიმელინი 0.5მგ/მლ 15მლ ცხ.აერ
288ქსიმელინი 1მგ/მლ 10მლ ცხვ.წვეთ
289ქსიმელინი 1მგ/მლ 15მლ ცხვ.აერო
290ქსიმელინი მენთ.1მგ 10მლ აერ
291ქსინოკარდი #30ტ
292ქსოროქსი 200მგ #5ტ
293ქსოროქსი 400მგ #10ტ
294ქსოროქსი(აციკლოვ)5% 2გ კრემი
295ქსტანდი TM 40მგ #112კაფს
296ქუ-კორილი 110მლ სიროფი
297ქუამატელი 20მგ #5ფლ
298ქუდი ერთჯერადი
299ქუდი ერთჯერადი "ბერეტი"
300ქუდი ერთჯერადი"პილოტკა"

წინა   1  2 3 4  შემდეგი