აჩვენოს მხოლოდ 
201ქლოსოლი 200მლ ფლ
202ქლოსოლი 400მლ ინფ/ხსნ. ფლ
203ქლოსოლი 400მლ ფლ **
204ქოლაფლუქსი ჩაი 37.5გ/150მლ ფლ
205ქოლდ რელიფი#16კაფს
206ქოლდრინი-წითელი A #4ტ
207ქოლდფლუ #4*50ტ
208ქოლდფლუ პლუსი #4ტ
209ქოლე-ჰეპატობენე 150მლ სიროფი
210ქოლენატი 50გ გრანულა
211ქოლერონი 300მგ #20კაფს
212ქოლესტერანი #40კაფს
213ქოლესტერანი 4გ #30პაკეტი
214ქოლოგრანდი #30კაფს
215ქონდრასილი 30გ მალამო
216ქონდროსან კომპლექსი #45კაფს
217ქორაგონი 1500სე #3ა+1მლ გამხს.
218ქორაგონი 5000სე #3ა+1მლ გამხს.
219ქორელა CE #45კაფს
220ქორეოგონინი #5ა
221ქორეოგონინი 1500სე #5ა (უნგ)
222ქორიომონი 2000სე #3ა
223ქორიომონი 5000სე #3ა
224ქორნი(სალიც.მჟ40%)მალამო პლასტ
225ქრისოკორ D5 2მლ #50ა
226ქრისტესისხლას ნაყენი 20მლ (თბ)
227ქრომ-200 #30კაფს
228ქრომიუმ პიკოლინატი 200მკგ #60კ
229ქსალაკომი 2.5მლ თვ.წვეთები
230ქსალაკორი 250მგ #60კაფს
231ქსალატანი 50მკგ/მლ 2.5მლ თვ/წვ
232ქსალოპტიკი 0.005% 2.5მლ თვ.წვ
233ქსალურონი #7ვაგ.სანთ
234ქსანაქსი 0.25მგ #30ტ
235ქსანაქსი 0.5მგ #30ტ
236ქსანტინოლ ნიკოტ0.15გ #60ტ(ლატ)
237ქსანტინოლ ნიკოტინ.15% 2მლ #10ა
238ქსანტინოლ ნიკოტინატი #50ტ
239ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#10ტ
240ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#20ტ
241ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#30ტ
242ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#60ტ
243ქსარელტო 10მგ #10ტ
244ქსარელტო 15მგ #28ტ
245ქსარელტო 20მგ #28ტ
246ქსელოდა 150მგ #60ტ
247ქსელოდა 500მგ #120ტ
248ქსელოცელი 500მგ #100ტ
249ქსენიკალი 120მგ #120კაფს
250ქსენიკალი 120მგ #21ტ
251ქსენიკალი 120მგ #42ტ
252ქსენიკალი 120მგ #84ტ
253ქსეროფორმი მალამო 10% 25გ
254ქსეფო 8მგ #20ტ
255ქსეფო 8მგ/2მლ #5ფლ
256ქსეფო რაპიდი 8მგ #10ტ
257ქსეფოკამი 4მგ #10ტ
258ქსეფოკამი 8მგ #10ტ
259ქსეფოკამი 8მგ #20ტ
260ქსეფოკამი 8მგ/2მლ ლიოფ.ფხვ#5ფლ
261ქსეფოკამი რაპიდი 8მგ #6ტ
262ქსიდიფონი 50მლ ფლ
263ქსიზალი 5მგ #10ტ
264ქსიზალი 5მგ/მლ 10მლ წვეთები
265ქსილატი 200მლ ფლ
266ქსილატი 400მლ ფლ
267ქსილო-ნაზალი 0.05% 10მლ ფლ
268ქსილო-ნაზალი 0.1% 10მლ ფლ
269ქსილოიალი 0.5მლ #20ფლ
270ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ
271ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ *
272ქსილოკაინი 1% 50მლ
273ქსილომეტაზოლინი 0.05% 10მლ ფლ
274ქსილომეტაზოლინი 0.05%10მლ ნ/სპ
275ქსილომეტაზოლინი 0.05%5გ მალამო
276ქსილომეტაზოლინი 0.1% 10მლ ნ/სპ
277ქსილომეტაზოლინი 0.1% 10მლ ფლ
278ქსილოსვითი 454გ
279ქსიმელინი 0.5მგ/მლ 10მლ ცხვ.წვ
280ქსიმელინი 0.5მგ/მლ 15მლ ცხ.აერ
281ქსიმელინი 1მგ/მლ 10მლ ცხვ.წვეთ
282ქსიმელინი 1მგ/მლ 15მლ ცხვ.აერო
283ქსიმელინი მენთ.1მგ 10მლ აერ
284ქსინოკარდი #30ტ
285ქსოროქსი 200მგ #5ტ
286ქსოროქსი 400მგ #10ტ
287ქსოროქსი(აციკლოვ)5% 2გ კრემი
288ქუ-კორილი 110მლ სიროფი
289ქუამატელი 20მგ #5ფლ
290ქუდი ერთჯერადი
291ქუდი ერთჯერადი "ბერეტი"
292ქუდი ერთჯერადი"პილოტკა"
293ქუდი მიკროფიბრა 3001
294ქუდი ქალის აბაზ/შემდეგ 3001
295ქუინოდისი 200მგ #7ტ
296ქუინოდისი 400მგ #1ტ
297ქუინოდისი 400მგ #7ტ
298ქუტენზა DEMO
299ქუტენზა ემპლასტრო+50გ გელი

წინა   1  2 3