აჩვენოს მხოლოდ 
201ქლორპროტიქსენი 50მგ #30ტ
202ქლორსუქცილინი 0.2გ #10ფლ
203ქლორფენირამინი 4მგ #20ტ
204ქლორწყალბადმჟავა განზავებ.30მლ
205ქლორჰექსიდ-ბიგლუკონ.0.05%100მლ
206ქლორჰექსიდ-ბიგლუკონ.0.05%100მლ
207ქლორჰექსიდინი 20% 1ლიტრიანი
208ქლოსოლი 200მლ ფლ
209ქლოსოლი 400მლ ინფ/ხსნ. ფლ
210ქლოსოლი 400მლ ფლ **
211ქოლაფლუქსი ჩაი 37.5გ/150მლ ფლ
212ქოლდ რელიფი#16კაფს
213ქოლდრინი-წითელი A #4ტ
214ქოლდფლუ #4*50ტ
215ქოლდფლუ პლუსი #4ტ
216ქოლე-ჰეპატობენე 150მლ სიროფი
217ქოლენატი 50გ გრანულა
218ქოლერონი 300მგ #20კაფს
219ქოლესტერანი #40კაფს
220ქოლესტერანი 4გ #30პაკეტი
221ქოლინის ალფოსცერ250მგ/მლ4მლ#5ა
222ქოლოგრანდი #30კაფს
223ქონდრასილი 30გ მალამო
224ქონდროსან კომპლექსი #45კაფს
225ქორაგონი 1500სე #3ა+1მლ გამხს.
226ქორაგონი 5000სე #3ა+1მლ გამხს.
227ქორელა CE #45კაფს
228ქორეოგონინი #5ა
229ქორეოგონინი 1500სე #5ა (უნგ)
230ქორიომონი 2000სე #3ა
231ქორიომონი 5000სე #3ა
232ქორნი(სალიც.მჟ40%)მალამო პლასტ
233ქრანბერი ლეიდი კომფორტი #60ტ
234ქრისოკორ D5 2მლ #50ა
235ქრისტესისხლას ნაყენი 20მლ (თბ)
236ქრომ-200 #30კაფს
237ქრომიუმ პიკოლინატი 200მკგ #60კ
238ქსალაკომი 2.5მლ თვ.წვეთები
239ქსალაკორი 250მგ #60კაფს
240ქსალატანი 50მკგ/მლ 2.5მლ თვ/წვ
241ქსალოპტიკი 0.005% 2.5მლ თვ.წვ
242ქსალურონი #7ვაგ.სანთ
243ქსანაქსი 0.25მგ #30ტ
244ქსანაქსი 0.5მგ #30ტ
245ქსანტინოლ ნიკოტ0.15გ #60ტ(ლატ)
246ქსანტინოლ ნიკოტინ.15% 2მლ #10ა
247ქსანტინოლ ნიკოტინატი #50ტ
248ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#10ტ
249ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#20ტ
250ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#30ტ
251ქსანტინოლ ნიკოტინატი 0.15გ#60ტ
252ქსარელტო 10მგ #10ტ
253ქსარელტო 15მგ #28ტ
254ქსარელტო 20მგ #28ტ
255ქსელოდა 150მგ #60ტ
256ქსელოდა 500მგ #120ტ
257ქსელოცელი 500მგ #100ტ
258ქსენიკალი 120მგ #120კაფს
259ქსენიკალი 120მგ #21ტ
260ქსენიკალი 120მგ #42ტ
261ქსენიკალი 120მგ #84ტ
262ქსეროფორმი მალამო 10% 25გ
263ქსეფო 8მგ #20ტ
264ქსეფო 8მგ/2მლ #5ფლ
265ქსეფო რაპიდი 8მგ #10ტ
266ქსეფოკამი 4მგ #10ტ
267ქსეფოკამი 8მგ #10ტ
268ქსეფოკამი 8მგ #20ტ
269ქსეფოკამი 8მგ/2მლ ლიოფ.ფხვ#5ფლ
270ქსეფოკამი რაპიდი 8მგ #6ტ
271ქსიდიფონი 50მლ ფლ
272ქსიზალი 5მგ #10ტ
273ქსიზალი 5მგ/მლ 10მლ წვეთები
274ქსილატი 200მლ ფლ
275ქსილატი 400მლ ფლ
276ქსილო-ნაზალი 0.05% 10მლ ფლ
277ქსილო-ნაზალი 0.1% 10მლ ფლ
278ქსილოიალი 0.5მლ #20ფლ
279ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ
280ქსილოიალი 10მლ თვ/წვ *
281ქსილოკაინი 1% 50მლ
282ქსილომეტაზოლინი 0.05% 10მლ ფლ
283ქსილომეტაზოლინი 0.05%10მლ ნ/სპ
284ქსილომეტაზოლინი 0.05%5გ მალამო
285ქსილომეტაზოლინი 0.1% 10მლ ნ/სპ
286ქსილომეტაზოლინი 0.1% 10მლ ფლ
287ქსილოსვითი 454გ
288ქსიმელინი 0.5მგ/მლ 10მლ ცხვ.წვ
289ქსიმელინი 0.5მგ/მლ 15მლ ცხ.აერ
290ქსიმელინი 1მგ/მლ 10მლ ცხვ.წვეთ
291ქსიმელინი 1მგ/მლ 15მლ ცხვ.აერო
292ქსიმელინი მენთ.1მგ 10მლ აერ
293ქსინოკარდი #30ტ
294ქსოროქსი 200მგ #5ტ
295ქსოროქსი 400მგ #10ტ
296ქსოროქსი(აციკლოვ)5% 2გ კრემი
297ქსტანდი TM 40მგ #112კაფს
298ქუ-კორილი 110მლ სიროფი
299ქუამატელი 20მგ #5ფლ
300ქუდი ერთჯერადი

წინა   1  2 3 4  შემდეგი