აჩვენოს მხოლოდ 
1981ტოტამოლი(ატენოლოლი)100მგ #28ტ
1982ტოტაცეფი 1000მგ ფლ
1983ტოტაცეფი 250მგ ფლ
1984ტოტაცეფი 500მგ ფლ
1985ტოტემა 10მლ #20ა
1986ტოფრანილი 25მგ #30ტ
1987ტოფრანილი 25მგ #50ტ
1988ტოქსივენოლი 300მგ/3მგ #30ტ
1989ტოქსივენოლი150მგ+1.5მგ/3მლ#10ა
1990ტოციტრაპი 250მგ #5კაფს
1991ტოჯესიკ-10 10მგ #10ტ
1992ტოჯესიკ-10 10მგ #20ტ
1993ტოჯესიკ-30 30მგ/მლ #10ა
1994ტრავამაქსი 10მლ ცხვ.საინჰ/ზეთი
1995ტრავაპრესი 40მკგ/მლ 2.5მლ ფლ
1996ტრავატანი 0.004% 2.5მლ თვ.წვ
1997ტრავისილი #16ტ
1998ტრავისილი #8ტ
1999ტრავისილი 100მლ ფლ სიროფი
2000ტრავისილი თაფლით #16ტ

წინა   1 ... 97  98  99 100 101  102  103 ... 116  შემდეგი